Оновлено
2022-09-28
09:49

ОГОЛОШЕННЯ

2018-11-06 13:07:29
Засідання Вченої ради університету  

24 вересня  о 14:30  у Червоній  залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до «Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

2. Про затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності ЧНУ.

3. Про реорганізацію кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва шляхом розділення її на кафедру «Архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» та кафедру «Містобудування та урбаністики».

4. Про затвердження статуту Центру інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Про зміну назви історико-культурного центру на історико-архітектурний музейний комплекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

6. Про визнання документів про вищу духовну освіту в ЧНУ.

7. Про відкриття Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки та 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки) на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

8. Про зарахування до докторантури терміном до 2-х років з 15.09.2018 р. по 14.09.2020 р.:

спеціальність 035 Філологія

спеціалізація «українська мова»

- Агафонову Аллу Миколаївну, к.філол.н., доцента кафедри сучасної української мови; науковий консультант - д.філол.н., проф. Шабат-Савка Світлана Тарасівна.

спеціалізація «германські мови»

- Ковалюка Юрія Володимировича, к.філол.н., асистента кафедри іноземних мов для природничих ф-тів; науковий консультант – д.філол.н., проф. Михайленко Валерій Васильович.

спеціальність 052 Політологія

- Недокуса Ігора Степановича, к.політ.н., доцента кафедри політології та державного управління; науковий консультант – проф. Круглашов Анатолій Миколайович.

9 Про відрахування Паскар Катерини Сергіївни, аспірантки  кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2-го року заочної форми навчання за державним замовленням, зі спеціальності   08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, без відшкодування витрат на навчання, у зв’язку з потребою дитини 2015 року народження, у домашньому догляді (довідка № 4117/44 від 26.07.2018 року); н/кер. к.е.н., доц.  Вербівська Людмила Василівна.

10. Про відрахування Закосовича Сергія Федоровича, аспіранта 1-го року денної форми навчання за контрактом  кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування зі спеціальності 051 Економіка, у зв’язку із зміною місця проживання. Науковий керівник – проф. Буднікевич Ірин Михайлівна.

11. Про надання академічної відпустки Гороховській Карині Володимирівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри міжнародної економіки, терміном  на 6 місяців, у зв’язку з потребою дитини 2014 року народження, у домашньому догляді (довідка №125 від 07.08.2018 р.) Науковий керівник – д.е.н. Шилепницький Павло Іванович.

12. Про затвердження Порядку прикріплення здобувачем вищої освіти ступеня «доктор філософії».

13. Рекомендація до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» навчального посібника «Сучасні напрямки зарубіжної соціальної психології» автора Пасніченко А.Е.

14. Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на липень-серпень 2018 р. за КПКВ 2201040, 2201160, 2201190.

 

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterюN@›f8chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.