ќновлено
2022-09-28
09:49

— Ћјƒ ¬„≈Ќќѓ –јƒ»

1. ѕетришин –оман ≤ванович – ректор, професор – голова ради

2. Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович – перший проректор, професор, член-кореспондент јѕЌ ”крањни – заступник голови ради

3. якубовська Ќатал≥€ ќлекс≥њвна – учений секретар, доцент

4. —ам≥ла јндр≥й ѕетрович – проректор з науковоњ роботи, професор

5. ћарусик “амара ¬олодимир≥вна – проректор з науково-педагог≥чноњ роботи з питань навчально-виховного процесу, професор

6. ‘едорцов ƒмитро √еорг≥йович – проректор з адм≥н≥стративно-господарськоњ роботи

7. –оман≥в ёр≥й ћиколайович – головний бухгалтер

8. јнгельський ќлег ¬€чеславович – директор навчально-наукового ≥нституту ф≥зико-техн≥чних та комп’ютерних наук, професор, член-кореспондент ЌјЌ ”крањни

9. Ѕ≥лоскурський –услан –оманович – декан економ≥чного факультету, професор

10. Ѕунчук Ѕорис ≤ванович – декан ф≥лолог≥чного факультету, професор

11. ¬дов≥чен ¬≥тал≥й јнатол≥йович – декан юридичного факультету, професор

12. ƒобржанський ќлександр ¬олодимирович – декан факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин, професор

13. «а€чук ћирослав ƒмитрович – декан географ≥чного факультету, доцент

14. «ор≥й ярослав Ѕогданович – декан факультету ф≥зичноњ культури та здоров’€ людини, професор

15. ћартинюк ќльга ¬асил≥вна – декан факультету математики та ≥нформатики, професор

16. ћарченко ћихайло ћаркович – директор навчально-наукового ≥нституту б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в, професор

17. ќсовська ≤рина ћиколањвна – декан факультету ≥ноземних мов, професор

18. ‘ед≥рчик “ет€на ƒмитр≥вна – декан факультету педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи, професор

19. ‘одчук ≤гор ћихайлович – декан факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва, професор.

20. —обчук ќлександр ¬асильович – директор ¬≥докремленого структурного п≥дрозд≥лу «‘аховий коледж „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доцент

21. јнтоф≥йчук ¬олодимир ≤ванович – професор кафедри украњнськоњ л≥тератури, професор

22. Ѕ≥гун ярослав …осипович – зав≥дувач кафедри прикладноњ математики та ≥нформац≥йних технолог≥й, професор

23. Ѕудн≥кевич ≤рина ћихайл≥вна – зав≥дувач кафедри маркетингу, ≥нновац≥й та рег≥онального розвитку, професор

24. ¬олков –оман јнатол≥йович – зав≥дувач кафедри молекул€рноњ генетики та б≥отехнолог≥њ, професор

25. √аврилюк –услана ќлександр≥вна – зав≥дувач кафедри публ≥чного права, професор

26. √алушка «о€ ≤ван≥вна – зав≥дувач кафедри економ≥чноњ теор≥њ, менеджменту ≥ адм≥н≥струванн€, професор

27. √етьманцева Ќ≥на ƒмитр≥вна – зав≥дувач кафедри приватного права, професор

28. √ригорк≥в ¬асиль —тепанович – зав≥дувач кафедри економ≥ко-математичного моделюванн€, професор

29. ƒр≥нь ярослав ћихайлович – зав≥дувач кафедри математичних проблем управл≥нн€ ≥ к≥бернетики, професор

30. ™сипенко Ќад≥€ √ригор≥вна – зав≥дувач кафедри англ≥йськоњ мови, професор

31. ∆аровська √алина ѕетр≥вна – зав≥дувач кафедри крим≥нального права, доцент

32.  ≥йко —в≥тлана ¬асил≥вна – зав≥дувач кафедри германського, загального ≥ пор≥вн€льного мовознавства, професор

33.  ≥л≥нська  лавд≥€ …осиф≥вна – професор кафедри соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€, професор

34.  рамар ¬алер≥й ћаксимович – зав≥дувач кафедри профес≥йноњ та технолог≥чноњ осв≥ти ≥ загальноњ ф≥зики, професор

35.  руглашов јнатол≥й ћиколайович – зав≥дувач кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, професор

36. Ћаб≥нська Ѕогдана ≤гор≥вна – зав≥дувач кафедри ≥ноземних мов дл€ гуман≥тарних факультет≥в, професор

37. Ћопатинський ёр≥й ћихайлович – зав≥дувач кафедри б≥знесу та управл≥нн€ персоналом, професор

38. ћеленко —ерг≥й √аврилович – зав≥дувач кафедри Ївропейського права та пор≥вн€льного правознавства, професор

39. ћосейчук ёр≥й ёр≥йович – зав≥дувач кафедри ф≥зичноњ культури та основ здоров’€, професор

40. Ќаконечний ≤гор ёр≥йович – зав≥дувач кафедри теор≥њ та методики ф≥зичного вихованн€ ≥ спорту

41. Ќов≥ков —ерг≥й ћиколайович – зав≥дувач кафедри буд≥вництва, доцент

42. ќл≥йник ћар≥€ ≤ван≥вна – зав≥дувач кафедри педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти, професор

43. ќстапов —ерг≥й ≈дуардович – зав≥дувач кафедри програмного забезпеченн€ комп’ютерних систем, професор

44. –адчук ¬алентина ћиколањвна – зав≥дувач кафедри практичноњ психолог≥њ, доцент

45. —ухий ѕетро ќлекс≥йович – професор кафедри геодез≥њ, картограф≥њ та управл≥нн€ територ≥€ми, професор

46. ”шенко ќлександр √ригорович – зав≥дувач кафедри оптики ≥ видавничо-пол≥граф≥чноњ справи, професор

47. „еревко ≤гор ћихайлович – зав≥дувач кафедри математичного моделюванн€, професор

48. „орней ≤лл€ ≤лл≥ч – зав≥дувач кафедри ботан≥ки, л≥сового та садово-паркового господарства, професор

49. Ўпатар ѕетро ћихаайлович – зав≥дувач кафедри рад≥отехн≥ки та ≥нформац≥йноњ безпеки, доцент

50. «варич ≤гор ћихайлович – професора кафедри психолог≥њ, професор

51. ≤ванчук ћар≥€ √еорг≥њвна – професор кафедри педагог≥ки та методики початковоњ осв≥ти, професор

52.  ушнерик ¬олодимир ≤ванович – професор кафедри комун≥кативноњ л≥нгв≥стики та перекладу, професор

53. ћакар ёр≥й ≤ванович – професор кафедри м≥жнародних в≥дносин, професор

54. —каб ћар’€н —тефанович – професор кафедри ≥стор≥њ та культури украњнськоњ мови, професор

55. Ўкр≥бл€к ћикола ¬асильович – доцент кафедри ф≥лософ≥њ та культуролог≥њ, доцент

56. Ѕоднарук ћикола ≤ванович – голова профкому ун≥верситету, професор

57. √арабаж≥в ярослав ƒмитрович – начальник навчального в≥дд≥лу

58. Ћуканюк —ерг≥й ћихайлович – начальник в≥дд≥лу м≥жнародних зв’€зк≥в

59. яценюк Ќатал€ ћихайл≥вна – начальник в≥дд≥лу кадр≥в

60. Ѕакай ¬асиль ¬асильович – директор видавництва «–ута»

61. «ушман ћихайло Ѕогданович – директор науковоњ б≥бл≥отеки „Ќ”, доцент

62. Ѕ≥локрила ќльга яковл≥вна – зав≥дувач навчально-методичного каб≥нету директор ¬≥докремленого структурного п≥дрозд≥лу «‘аховий коледж „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

63. ƒерев’€нчук ћикола ярославович – заступник директора з навчально-методичноњ роботи ¬≥докремленого структурного п≥дрозд≥лу «‘аховий коледж „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

64.  ≥ндзерський ¬≥тал≥й ¬олодимирович – голова профкому первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ студент≥в, начальник в≥дд≥лу комун≥кац≥й та брендингу

65.  апаци јндр≥й ёр≥йович – голова студентського парламенту, студент 4 курсу ф≥лолог≥чного факультету

66. ¬олощук ™вген —в€тославович – студент 2-го курсу факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва

67. √ебеш јнна ¬≥тал≥њвна – студентка 3-го курсу ф≥лолог≥чного факультету

68. √аневич ¬ад≥м ¬асильович – студент 3-го курсу факультету математики та ≥нформатики

69. ћазуркевич ¬асиль ћиколайович – студент 4-го курсу навчально-наукового ≥нституту ф≥зико-техн≥чних та компʼютерних наук

70. ѕлескач ќлександра ћиколањвна – студентка 3-го курсу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster∞±@Ш@Ё`гВаѓchnu.edu.ua
 © 1999-2014 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.