Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  

від 27.02.2014 року

Голова: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М. - секретар

Присутні: 53 членів ради.

 

Порядок денний:

 1. Аналіз результатів зимової екзаменеційної сесії.

 2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2013 р.

 3. Присвоєння вченого звання.

 4. Різне.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Про поточний фінансовий стан щодо виплати зарплат працівникам ЧНУ виступила проректор з економічних питань Марут С.Г.

В обговоренні взяли участь: Боднарук М.І., Нікіфоров П.О., Ткач М.В., Петришин Р.І., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

 1. Вчена рада доручає керівництву закладу стежити за ситуацією щодо виплати заробітної плати працівникам університету і діяти відповідно до тих фінансових можливостей, які надасть казначейство.
 2. Керівництво університету зобов’язується в обов’язковому порядку повідомляти співробітників університету про прийняті рішення.

 

ВИСТУПИЛИ:

Проректор з економічних питань Марут С.Г. виступила із ще одним оголошенням про рішення ректорату щодо утримання стабільної фінансової ситуації.

Із пропозицією перерахувати кошти постраждалим під час революційних подій у Києві викладачами та співробітниками ЧНУ виступив декан філософсько-теологічного факультету Балух В.О.

УХВАЛИЛИ:

  1. З метою утримання стабільної фінансової ситуації ректорат прийняв рішення здійснити виплату заробітної плати викладачам та співробітникам університету за рахунок спецкоштів.
  2. Перерахувати кошти постраждалим під час революційних подій у Києві.
  3. Доручити проректору з економічних питань Марут С.Г. детально вивчити питання щодо форми та розміру надання такої допомоги.

 

СЛУХАЛИ:

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії ЧНУ ім. Ю.Федьковича (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. На вчених радах Інститутів і факультетів та засіданнях кафедр обговорити результати зимової екзаменаційної сесії для відповідного підрозділу.
 3. На дошках оголошень Інститутів, факультетів обов’язково вчасно оприлюднювати результати модулів, а викладачам на заняттях обов’язково оголошувати бали поточної успішності.

 

СЛУХАЛИ:

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2013 р. вченого секретаря ЧНУ. (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2013 р. затвердити.

 

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

 1. Присвоїти вчене звання

професора:

 • Кушнір Ірині Георгіївні  - кафедра практичної психології;
 • Кульбабській Олені Валентинівні - кафедра сучасної української мови;
 • Крамарю Валерію Максимовичу - кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики.

доцента:

 • Вдовічену Віталію Анатолійовичу - кафедра конституційного,адміністративного і фінансового права;
 • Сафроній Зої Василівні - кафедра музики;
 • Олар Оксані Яремівні - кафедра комп’ютерних систем та мереж;
 • Воробець Марії Михайлівні - кафедра аналітичної хімії;
 • Никоряк Наталії Валеріанівні - кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури;
 • Коротун Ірині Вадимівні- кафедра архітектури;
 • Молочку Павлу Олександровичу - кафедра політології та державного управління.

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне. А) Затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій аспірантам і докторантам університету та здобувачу наукового ступеня д.х.н. (Івасюк Е.Я.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити теми кандидатських і докторських дисертацій аспірантам і докторантам університету та здобувачу наукового ступеня д.х.н.

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне. Б) Затвердження індивідуальних планів роботи аспірантам та докторантам 1-го року навчання (Івасюк Е.Я.).

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити індивідуальні плани роботи аспірантам та докторантам 1-го року навчання.

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне. В) Подання про затвердження Вченою радою університету справи з повторної акредитації озвучив голова Постійної комісія Вченої ради з питань навчального процесу Добржанський О.В.:

 • 6.010104, 7.01010401, 8.01010401 Професійна освіта (Машинобудування)
 • 6.010106, 7.01010601, 8.01010601 Соціальна педагогіка
 • 6.030104, 7.03010401, 8.03010401 Політологія 
 • 6.030205, 7.03020501, 8.03020501 Країнознавство
 • 6.050701, 7.05070107, 8.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 • 6.080101, 7.08010103, 8.08010103 Землеустрій та кадастр
 • 6.040106, 7.04010601, 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища справи з первинної акредитації
 • 6.040303 Системний аналіз
 • 8.04020102 Актуарна та фінансова математика
 • 7.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності ліцензійні справи
 • Військова підготовка (повторне ліцензування)
 • 8.04020406 Медична фізика
 • 6.020103 Музейна справа та охорона пам`яток історії та культури

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити справи з повторної акредитації:

 • 6.010104, 7.01010401, 8.01010401 Професійна освіта (Машинобудування)
 • 6.010106, 7.01010601, 8.01010601 Соціальна педагогіка
 • 6.030104, 7.03010401, 8.03010401 Політологія 
 • 6.030205, 7.03020501, 8.03020501 Країнознавство
 • 6.050701, 7.05070107, 8.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 • 6.080101, 7.08010103, 8.08010103 Землеустрій та кадастр
 • 6.040106, 7.04010601, 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища справи з первинної акредитації
 • 6.040303 Системний аналіз
 • 8.04020102 Актуарна та фінансова математика
 • 7.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності ліцензійні справи
 • Військова підготовка (повторне ліцензування)
 • 8.04020406 Медична фізика
 • 6.020103 Музейна справа та охорона пам`яток історії та культури

 

ВИСТУПИЛИ:

У зв’язку зі злочинними діями Кремля в Автономній Республіці Крим ректору ЧНУ Мельничук С.В. виступив із пропозицією від імені університетської спільноти звернутися до університетів-партнерів Російської Федерації, Білорусії, ВНЗ східного та південного регіонів України.

УХВАЛИЛИ:

 1. Доручити ректору від імені університетської спільноти звернутися до університетів-партнерів Російської Федерації, Білорусії, ВНЗ східного та південного регіонів України щодо злочинних дій Кремля в Автономній Республіці Крим

 

ВИСТУПИЛИ:

Декан юридичного факультету, професор Пацурківський П.С. виступив з клопотанням затвердити тему докторської дисертації Нежурбіді С.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему докторської дисертації Нежурбіді С.І.

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне. Г) Рекомендації до друку:

з грифом МОН України:

 • Гумінецький С.Г., Мотрич А.В. «Фізичні основи елементів оптико-фізичних приладів»;

з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»:

 • Огуй О.Д., Тимощук Н.П., Шкварчук С.В., Гоян А.І., Угринюк Р.В. «Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовній діяльності: системно-квантитативні аспекти»;
 • Медіна Т.В. «Соціологія молоді»;
 • Платаш Л.Б. «Спеціальна педагогіка»;
 • Петрюк І.М., Платаш Л.Б. «Основи дефектології»;
 • Кожолянко О.Г. «Етнографічні музеї Буковини»;
 • Куб’як Н. «Тренінг попередження педагогічної занедбаності молодших школярів з дистантних сімей»;
 • Доцюк Л.Г., Марценяк І.В. «Основи фізіологічного забезпечення рухової активності»;
 • Турман Н.О. «Відмова державного обвинувача від обвинувачення у суді першої інстанції».
 • Петрюк І.М., Попова О.А. «Методи соціально-педагогічної роботи з молоддю Німеччини».

УХВАЛИЛИ:

 1. Рекомендувати до друку:

з грифом МОН України:

 • Гумінецький С.Г., Мотрич А.В. «Фізичні основи елементів оптико-фізичних приладів»;

з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»:

 • Огуй О.Д., Тимощук Н.П., Шкварчук С.В., Гоян А.І., Угринюк Р.В. «Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовній діяльності: системно-квантитативні аспекти»;
 • Медіна Т.В. «Соціологія молоді»;
 • Платаш Л.Б. «Спеціальна педагогіка»;
 • Петрюк І.М., Платаш Л.Б. «Основи дефектології»;
 • Кожолянко О.Г. «Етнографічні музеї Буковини»;
 • Куб’як Н. «Тренінг попередження педагогічної занедбаності молодших школярів з дистантних сімей»;
 • Доцюк Л.Г., Марценяк І.В. «Основи фізіологічного забезпечення рухової активності»;
 • Турман Н.О. «Відмова державного обвинувача від обвинувачення у суді першої інстанції».
 • Петрюк І.М., Попова О.А. «Методи соціально-педагогічної роботи з молоддю Німеччини».

 

ВИСТУПИЛИ:

Ректор ЧНУ, професор Мельничук С.В., зачитав текст «Звернення інтелігенції Львова щодо маніпуляції над мовною темою в Україні» та попросив його підтримати.

УХВАЛИЛИ:

 1. Підтримати «Звернення інтелігенції Львова щодо маніпуляції над мовною темою в Україні».

 

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЅ¶@X‘ўЃгХchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.