Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

від 27.03.2014 року

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради.

 

Порядок денний:

 1. Звіт про наукову роботу університету за 2013 р. (Доповідає проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.).
 2. Звіт про підсумки виконання колективного договору університету за 2013 р. та зміни і доповнення до колективного договору у 2014 р. (Доповідає проректор з АГР Верстяк В.С., співдоповідь Боднарука М.І. – голови профкому).
 3. Різне.

 

 

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про наукову роботу університету за 2013 р. проректора з наукової роботи Ушенка О.Г.

В обговоренні взяли участь: Боднарук М.І., Ткач М.В., Черевко І.М., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Звіт про наукову роботу університету за 2013 р. проректора з наукової роботи Ушенка О.Г. затвердити.
 3. Провести детальний диференціальний аналіз наукових здобутків та наукової роботи підрозділів університету до 30.05.2014 р.
 4. Зобов’язати деканів надати детальну інформацію про майбутню грантову діяльність кожного факультету до 30.05.2014 р.

 

СЛУХАЛИ:

2. Звіт про підсумки виконання колективного договору університету за 2013 р. та зміни і доповнення до колективного договору у 2014 р.

Про підсумки виконання колективного договору університету за 2013 р. доповів проректор з АГР В.С. Верстяк, який коротко проінформував про основні пункти колективного договору, реалізовані структурними підрозділами адміністративно-господарської частини.

У своїй доповіді голова профкому М.І Боднарук основну увагу звернув на питання соціального захисту працівників та співробітників ЧНУ у виконанні колективного договору університету за 2013 р.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт про виконання положень колективного договору за 2013 р. затвердити.
 2. Тимчасово призупинити преміювання працівників університету відповідно до «Положення про порядок преміювання працівників ЧНУ» (окрім преміювання наукових тем з державного бюджету).
 3. Проект комплексних заходів запропонований на 2014 р. Верстяком В.С. затвердити.

 

ВИСТУПИЛИ:

Проректор з економічних питань Марут С.Г. доповіла про внесення змін ЧНУ ім. Ю.Федьковича до наказу № 33 від 26.02.2014 року щодо заходів економії бюджетних коштів, у зв'язку зі складною суспільно-політичною та економічною ситуацією в державі та в контексті постанови КМУ № 65 від 01.03.2014 року.

«Ми переглядаємо з 1.04.2014 р. всі надбавки стимулюючого характеру до заробітної плати, які є в університеті» - наголосила С.Г. Марут.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Балух В.О., Мельничук С.В., Ушенко О.Г.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію проректора з економічних питань Марут С.Г. про внесення змін ЧНУ ім. Ю.Федьковича до наказу № 33 від 26.02.2014 року щодо заходів економії бюджетних коштів взяти до відома.
 2. Усім підрозділам ЧНУ у своїй подальшій діяльності керуватися наказом ректора № 44 від 19.03.2014 р. «Про внесення змін до наказу про заходи щодо економії бюджетних коштів.
 3. Зобов’язати кожного керівника підрозділу надати пропозиції ректорату, фахівцям АГЧ щодо мінімізації використання енергоресурсів та економії університетських коштів.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. А) Про продовження терміну навчання в аспірантурі  аспірантці 3-го року навчання  з відривом від виробництва кафедри аналітичної хімії  Гусяк Наталії Богданівні зі спец.  02.00.04 – Фізична хімія у зв’язку з листками непрацездатності. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Продовжити термін навчання в аспірантурі  аспірантці 3-го року навчання  з відривом від виробництва кафедри аналітичної хімії  Гусяк Наталії Богданівні зі спец.  02.00.04 – Фізична хімія у зв’язку з листками непрацездатності.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. Б) Про затвердження питань до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів нефілософської спеціальності,  які виконують наукові дослідження з галузей (Діденко В.П.):

 • 05.23.00 – Будівництво;
 • 17 – Мистецтвознавство;
 • 18 – Архітектура.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити питання до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів нефілософської спеціальності,  які виконують наукові дослідження з галузей:

 • 05.23.00 – Будівництво;
 • 17 – Мистецтвознавство;
 • 18 – Архітектура.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. В) Про відрахування здобувача кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Карабін (Філіпчук) Уляни Степанівни зі спец. 10.02.04 – Германські мови, що не приступила до занять після  відпустки по догляду за дитиною. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Відрахувати здобувача кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Карабін (Філіпчук) Уляну4 Степанівну зі спец. 10.02.04 – Германські мови, що не приступила до занять після  відпустки по догляду за дитиною.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. Г) Про перейменування кафедр у зв’язку з невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка  (Добржанський О.В.):

 • каф. ботаніки та охорони природи на кафедру ботаніки, лісового і садово-паркового господарства;
 • каф. аналітичної хімії на кафедру хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції;
 • каф. неорганічної хімії на кафедру неоганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів                 

УХВАЛИЛИ:

 1. Перейменувати кафедри у зв’язку з невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка:

 •  каф. ботаніки та охорони природи на кафедру ботаніки, лісового і садово-паркового господарства;
 •  каф. аналітичної хімії на кафедру хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції;
 •  каф. неорганічної хімії на кафедру неоганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів                  

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. Д) Про затвердження Положення про навчально-науковий-виробничий комплекс «Коледж-університет» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Сторожинецького лісового коледжу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Положення про навчально-науковий-виробничий комплекс «Коледж-університет» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Сторожинецького лісового коледжу.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне. Е) Про рекомендацію до друку:

з грифом МОН України

 • Григорків В.С., Григорків М.В., Скращук Л.В. «Диференціальні моделі економічної динаміки: основи теорії та приклади»;

з грифом Рекомендовано Вченою радою університету

 • Дарчук К.В., Гуцул Т.В., Крупела Л.М. «Геодезія: завдання до лабораторних робіт»;
 • Ботушанський В.М. «Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. Документи»;
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. «Державне право зарубіжних країн»;
 • Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. «Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи».

УХВАЛИЛИ:

 1. Рекомендувати до друку:

з грифом МОН України

 • Григорків В.С., Григорків М.В., Скращук Л.В. «Диференціальні моделі економічної динаміки: основи теорії та приклади»;

з грифом Рекомендовано Вченою радою університету

 • Дарчук К.В., Гуцул Т.В., Крупела Л.М. «Геодезія: завдання до лабораторних робіт»;
 • Ботушанський В.М. «Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. Документи»;
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. «Державне право зарубіжних країн»;
 • Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. «Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи».

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЫ{@>NBchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.