Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24.04.2014 року

 

 Головує: Петришин Р.І.– заступник голови ради

 Секретар: Кубай І.М.

 Присутні: 50 членів ради.

 Порядок денний:

 

1. Присвоєння звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Кияку Тарасу Романовичу.

2. Звіт про міжнародну діяльність університету (С.М. Луканюк) 

3. Аналіз результатів комплексної перевірки кадрового потенціалу та навчально-методичної роботи коледжу ЧНУ  (Є.В.Ткач, О.В. Собчук)

4. Присвоєння вченого звання.

5. Різне

СЛУХАЛИ:

1. Присвоєння звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Кияку Тарасу Романовичу.

ВИСТУПИЛИ:

Декан факультету іноземних мов Кушнерик В.І. проінформував членів Вченої ради про основні автобіографічні дані та наукові досягнення українського вченого-мовознавця, громадського та політичного діяча, доктора філологічних наук, професора Кияка Тараса Романовича та запропонував присвоїти Кияку Т.Р. звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Петришин Р.І. поставив на голосування пропозицію Кушнерика В.І.

Результати голосування: за – 50 членів ради, проти – немає, утримались – немає.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Кияку Тарасу Романовичу.

 СЛУХАЛИ:

2. Звіт про міжнародну діяльність університету начальника відділу міжнародних зв’язків Луканюка С.М.

Луканю С.М. наголосив, що сьогодні університет тісно співпрацює з Німеччиною, Румунією, Канадою, Австрією, Польщею, Чехією. За останні 5 років у міжнародних відрядженнях побували майже 4 тисячі працівників та студентів університету (взяли участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових досліджень і проектів, читанні лекцій), понад 1 350 студентів навчалися на одно-чи двосеместровій магістратурі у зарубіжних вузах.

Університет співпрацює з міжнародними програмами ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, програмою Жана Моне, спільною програмою Румунія – Україна – Республіка Молдова та іншими, за отримані гранти проводячи наукові дослідження та удосконалюючи навчальний процес, підтримує партнерські відносини з посольствами ряду країн. Одним з елементів міжвузівського співробітництва є й сприяння науковцям у публікації їхніх досліджень у зарубіжних виданнях.

В обговоренні взяли участь: Петришин Р.І., Ушенко О.Г., Лопатинський Ю.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію начальника відділу міжнародних зв’язків взяти до відома.

2. Залучити до міжнародної діяльності університету всі кафедри ЧНУ до 1.05.2015 р., в першу чергу випускаючі  (контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на відділ міжнародних зв’язків, директорів Інститутів та деканів, завідувачів кафедр).

3. Підписати договори щодо впровадження подвійних дипломів (контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, директорів Інститутів та деканів, завідувачів кафедр).

4. Залучити іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ (контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, приймальну комісію).

 СЛУХАЛИ:

Аналіз результатів комплексної перевірки кадрового потенціалу та навчально-методичної роботи коледжу ЧНУ (Доповідав доцент кафедри фінансів і кредиту економічного факультету ЧНУ Ткач Є.В., співдоповідь Собчук О.В. – директор коледжу ЧНУ).

Євген Ткач зазначив, що комплексний моніторинг підготовки фахівців коледжу відбувався з 1 по 14 квітня цього року. Євген Ткач доніс присутнім загальну інформацію про проведення перевірки, акцентував на позитивах – неодноразові перемоги студентів на олімпіадах як обласного, так і загальноукраїнського рівня, третина студентів з відмінним рівнем знань, активна навчально-виховна робота. Однак були виявлені і недоліки. Зокрема – питання покращення навчальної дисципліни. Постало також питання щодо покращення педагогічного складу коледжу.

У своїй співдоповіді директор коледжу ЧНУ Собчук О.В. звернув увагу на обставини, які на його думку негативно впливають на діяльність коледжу, а саме: скорочення контингенту студентів, кадрове забезпечення економічних спеціальностей, слабку матеріально-технічну базу коледжу, політику університету.

В обговоренні взяли участь: Петришин Р.І., Лопатинський Ю.М.

УХВАЛИЛИ:

1.Посилити навчальну дисципліну у коледжі. Результати проведеної роботи періодично заслуховувати на виробничих та педагогічних нарадах.

2. Працювати над удосконаленням змісту та наповненням навчально-методичних комплексів (зокрема матеріалів самостійної роботи студентів та опорних конспектівлекцій).

3. Активізувати роботу щодо оформлення спеціалізованих предметних кабінетів з наповненням підручниками нових поколінь, періодичними фаховими виданнями, що сприяло б удосконаленню навчального процесу.

4. З метою ефективного забезпечення функціонування системи коледж – факультети університету удосконалювати форми та методи співпраці (семінари, круглі столи тощо).

5. Активізувати профорієнтаційну роботу з метою популяризації коледжу університету не лише в регіоні, але й за межами.

6. Клопотати перед ректоратом про створення психологічної служби відповідно до вимог МОНУ у роботі зі студентами.

7. Адміністрації університету та коледжу, педагогічному колективу дбати про покращення естетичного вигляду корпусу, території (особливу увагу звернути на фасад будівлі, ландшафтний дизайн подвір’я, зону відпочинку, центральний вхід на територію корпусу, логотип коледжу, систему дренажу, відсутність дзеркал у корпусі).

8. Клопотати перед ректоратом про покращення якості існуючого аудиторного фонду коледжу та розширення його.

 СЛУХАЛИ:

4. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

професора

- Буднікевич Ірині Михайлівні;

доцента

 

- Ніколаєву Андрію Миколайовичу;

- Шевчуку Юрію Федоровичу;

- Домінікову Миколі Миколайовичу;

- Антохову Андрію Анатолійовичу

- Антонюк Світлані Володимирівні

- Березці Ігорю Степановичу

- Дутчак Світлані Вікторівні

- Заячук Оксані Григорівні

- Вайцеховській Оксані Романівні

 СЛУХАЛИ:

А) Про затвердження «Положення про проведення експерименту з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі бакалавра з іншої галузі знань у ЧНУ ім. Ю.Федьковича» (Петришин Р.І.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про проведення експерименту з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі бакалавра з іншої галузі знань у ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

 СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження тем докторських дисертацій асистентам кафедри електроніки і енергетики та призначення наукового консультанта (без оплати) з 01.05.2014р.:

- Брусу Віктору Васильовичу, к.т.н., наук.спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; наук. консультант проф. Мар’янчук П.Д.;    

- Майструку Едуарду Васильовичу, к.ф-м.н.,   наук.спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; наук. консультант проф. Мар’янчук П.Д.;                                                                                                 (Діденко В.П.);

        УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми докторських дисертацій асистентам кафедри електроніки і енергетики та призначення наукового консультанта (без оплати) з 01.05.2014р.:

- Брусу Віктору Васильовичу, к.т.н., наук.спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; наук. консультант проф. Мар’янчук П.Д.;    

- Майструку Едуарду Васильовичу, к.ф-м.н.,   наук.спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; наук. консультант проф. Мар’янчук П.Д.;                                                                                                

СЛУХАЛИ:

 В) Про затвердження індивідуального плану роботи аспіранту 1-го року навчання Григорійчуку Віталію Васильовичу; наукова спеціальність – 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (поновлення).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальний план роботи аспіранту 1-го року навчання Григорійчуку Віталію Васильовичу; наукова спеціальність – 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (поновлення).

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження питань до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів нефілософських спеціальностей в галузі 27 – Соціальні комунікації.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити питання до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів нефілософських спеціальностей в галузі 27 – Соціальні комунікації.

 СЛУХАЛИ:

Д) Про зміну та призначення наукового керівника д.філол.н., проф. Червінської О.В. (10.01.06) здобувачу 4-го року навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури  зі спеціальності 10.01.06 – Теорія літератури Вільчанській Юлії Юріївні  з 01.04.2014 р.                             (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Змінити та призначити наукового керівника д.філол.н., проф. Червінської О.В. (10.01.06) здобувачу 4-го року навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури  зі спеціальності 10.01.06 – Теорія літератури Вільчанській Юлії Юріївні  з 01.04.2014 р.

ВИСТУПИЛИ:

Петришин Р.І. проінформував членів Вченої ради щодо наказу № 486 МОН України "Деякі питання скасування процедури надання МОН грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів" від 18.04.2014 р.

СЛУХАЛИ:

Е) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»

 

- Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. «Теорія і методика проведення занять у спеціальній медичній групі»;

- Петришин Р.І., Лучко В.М. «Диференціальні рівняння»;

- Балух В.О. «Культурно-просвітницькі та ідейно-ціннісні виміри осмислення християнського вчення»;

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку

 з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»

 

- Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. «Теорія і методика проведення занять у спеціальній медичній групі»;

- Петришин Р.І., Лучко В.М. «Диференціальні рівняння»;

- Балух В.О. «Культурно-просвітницькі та ідейно-ціннісні виміри осмислення християнського вчення»;

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterU°бћ@<ч©chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.