Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 29.05.2014 року

 

Головує: Мельничук С.В.голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради.

 

 

 

Порядок денний:

 

1. Звіт про гуманітарну та виховну роботу в ЧНУ за 2013-2014 н/р. (Т.В.Марусик). 

2. Інформація про роботу первинної профспілкової організації студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича (В.В.Кіндзерський). 

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне

 

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про гуманітарну та виховну роботу в ЧНУ за 2013-2014 н/р. проректора з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Т.В.Марусик.

Т. В. Марусик наголосила, що діяльність університету у будь-якій сфері, зокрема гуманітарній,  у поточному навчальному році, суттєво відрізнялася від попередніх років. Цю відмінність зумовила складна суспільно-політична ситуація, що склалася в Україні впродовж  грудня минулого року і триває до сьогодні. Звісно, студентство та співробітники університету не лише не залишились осторонь подій, що відбувалися в Україні,  а  брали  в них  активну  участь.

Актуальними формами  позааудиторної діяльності у поточному навчальному році залишалося  проведення різноманітних заходів як національно-патріотичного виховання, так і  мистецького спрямування, спортивні заходи.

Не оминула увагою Т.В. Марусик питання створення міжнародної кафедри  ЮНЕСКО. Діяльність кафедра запланована  як науково-дослідного підрозділу, що охоплює науковців 6 факультетів та одного інституту (архітекторів. Будівельників істориків, міжнародників, юристів, економістів, географів,  теологів, біологів). Наразі відповідний пакет документів, підготовлений університетом,  Національна комісія України у справах ЮНЕСКО передала у штаб – квартиру ЮНЕСКО до Парижу.

ВИСТУПИЛИ:

Я.Б. Зорій – декан факультету фізичної культури та здоров’я людини, який зазначив, що виховна робота є тією ділянка, яка дуже важлива і складна, але як правило невдячна. Адже дуже важко у короткій перспективі оцінити ефективність виховного впливу, що здійснюється на студентів. Т.В. Марусик чітко окреслила визначене коло заходів, які провів і буде проводити її відділ. Це ті заходи до яких долучаємося ми, долучаються і студенти. Хотілось би також висловити побажання. У нас діє загально університетський спортивний клуб, яким опікується наш факультет, але хотілось би щоб ректорату слід створити такі можливості за яких клуб своєю діяльністю зміг би себе окупити. Такі прецеденти існують уже в інших навчальних закладах. Ще одне питання, це робота інституту кураторства. Слід активізувати дану ділянку роботи без адміністративного втручання.

Щодо роботи профспілки: з Віталієм Кіндзерським ми бачимось декілька разів на тиждень. Пан Віталій завжди цікавиться не тільки організацією певних заходів, але і проблемами, що існують в нашому університеті. Він намагається завжди надати своєчасну допомогу. Окрема подяка за підтримку спортивних команд.

Підсумовуючи усе вищесказане, зазначу, що виховна робота університету у нас знаходиться на достойному рівні, тому відділу з питань навчально-виховного процесу слід продовжувати свою роботу у такому ж  дусі.

Б.І. Бунчук – декан філологічного факультету.  Гуманітарна робота у нашому університеті пройшла справді серйозне випробування, враховуючи останні суспільно-політичні події в Україні. Більшість викладачів і студентів достатньо гідно пройшли цей шлях. Щодо організації виховної роботи в університеті вона налагоджена у нас достатньо добре у міру тих фінансових можливостей, які існують в Україні. Щодо побажань, слід відновити видання нашого університетського вісника у друкованому форматі.

С.В. Мельничук – ректор ЧНУ. Шановні колеги, хотів би зазначити, що ми ведемо не тільки виховну, але і гуманітарну роботу в цілому, а це набагато ширше поняття, оскільки наш університет несе в суспільство ідеї виховного, освітнього й наукового плану. ЧНУ в міру своїх сил це робить і робить як на мене, не погано. Стосовно виховної роботи студентства, сьогодні студентство дуже активне і революційні події показали, що в якомусь відношенні вони були попереду нас. Однак революційні події дещо певною мірою розслабили студентство, викликали поблажливе ставлення викладачів до студентів. Тому з 1-го вересня слід буде звернути більшу увагу на відновлення дисципліни у навчально-виховній роботі викладачів зі студентами. До роботи студентської профспілки претензій немає, вони працюють дуже добре. До студентського самоврядування ряд питань існує.

В обговоренні також взяв участь Раранський М.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Діяльність університету в гуманітарній та освітньо-виховній сферах за звітний період вважати задовільною.  Інформацію взяти до уваги.

2.    Покращити співпрацю відділу із деканатами факультетів та інститутів  у площині роботи з пільговими категоріями студентства (проректор, декани, директори)

3.    Посилити контроль за дотриманням основних вимог «Положення про органи студентського самоврядування» (проректор, декани факультетів, директори інститутів)

4.    Активізувати  роботу у напрямі покращення екскурсійного обслуговування із використанням інноваційних технологій (проректор, екскурсоводи).

5.    Активізувати роботу інституту кураторів академгруп (проректор, декани факультетів, директори інститутів)

6.    Відродити видання газети «Університетський вісник» у друкованому вигляді (проректор, Л.Є. Василик- редактор газети «Університетський вісник»)

 

СЛУХАЛИ:

2. Про роботу первинної профспілкової організації студентів ЧНУ ім. Ю.Федьковича за 2013-2014 н/р. (Доповідав: голова профспілкового комітету студентів В.В. Кіндзерський).                                                                                                                                

Студентство і в минулому і сьогодні є досить динамічною та специфічної соціальною верствою населення, в першу чергу своїми потребами, ідеологічним становленням та мобільністю.

Вже п’ятий рік поспіль у вересні профспілкова організація студентів для студентів-першокурсників кожного факультету, інституту та коледжу проводить лекції про профспілкову діяльність. Також, кожен першокурсник отримує у подарунок від профспілки студентів «Щоденник студента ЧНУ», у якому вказана інформація про університет, факультети, інститути, особливості навчального та виховного процесів в нашому університеті, карта розташування навчальних корпусів, короткий телефонний довідник по університету та багато іншого (роздано близько 2,5 тис. «щоденників»).

Для забезпечення громадського контролю над закладами харчування, які розташовані на території університету  профспілкова організація студентів започаткувала трьохступеневу систему студентського громадського контролю якості харчування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Щодо матеріального забезпечення студентів пільгових категорій, то слід зазначити, що впродовж навчального року їм видаються разові матеріальні допомоги.

Кожного семестру організовуються зустрічі членів ректорату із студентським активом, де студенти мають змогу задати запитання керівництву університету, отримати вичерпні відповіді, обговорити наболілі питання та шляхи їх вирішення, бути не лише почутими, але й бачити результат.

Профспілка студентів завжди підтримує ідеї проведення спортивних змагань факультетського та університетського рівня, відрядження студентів для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

У своїй роботі студпрофком переймається і працевлаштуванням студентів. Ще у 2010 році був створений «Студентський центр зайнятості». Починаючи з вересня 2013 року він був реорганізований в «Університетський центр кар’єри». З вересня 2013 року до травня 2014 року до нас звернулось майже 400 студентів. Відповідно до заявлених вимог щодо можливого місця роботи – більше 200 студентів отримали пропозицію щодо працевлаштування. У результаті співбесіди та практичних випробувань залишилось працювати на постійній та тимчасовій роботі більше 100 студентів.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

доцента

  • Лучку Володимиру Миколайовичу
  • Зушману Михайлу Богдановичу
  • Москалюку Анатолію Валерійовичу
  • Кравцю В’ячеславу Івановичу
  • Гордєєву Віталію Володимировичу

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне

А) Про встановлення пам’ятної  меморіальної дошки професору Ленюку Михайлу Павловичу за адресою м. Чернівці, вул. Шіллера, 7. (Черевко І.М.);

УХВАЛИЛИ:

1. Клопотати перед Чернівецькою міською радою про встановлення пам’ятної  меморіальної дошки професору Ленюку Михайлу Павловичу за адресою м. Чернівці, вул. Шіллера, 7.

2. Встановлення меморіальної дошки професору Ленюку Михайлу Павловичу за адресою м. Чернівці, вул. Шіллера, 7 буде здійснюватись за кошти родини.

 

СЛУХАЛИ:

Б) Про присвоєння кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів імені професора Олександра Огуя (Кушнерик В.І.);

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів імені професора Олександра Огуя.

 

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження  ліцензійних справ:

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

7.01020303 Фітнес та рекреація (заочна форма навчання)

8.01020303 Фітнес та рекреація (заочна форма навчання)

7.01020101 Фізичне виховання (друга вища освіта - перепідготовка)      (Добржанський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити  ліцензійні справи:

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

7.01020303 Фітнес та рекреація (заочна форма навчання)

8.01020303 Фітнес та рекреація (заочна форма навчання)

7.01020101 Фізичне виховання (друга вища освіта - перепідготовка)     

СЛУХАЛИ:

Г) Про перейменування кафедри прикладної математики факультету математики та інформатики на кафедру прикладної математики та інформаційних технологій.                                                 (Добржанський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру прикладної математики факультету математики та інформатики на кафедру прикладної математики та інформаційних технологій.                                                

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження тем кандидатських дисертацій здобувачам ЧНУ та докторських дисертацій співробітникам університету.      (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських дисертацій здобувачам ЧНУ та докторських дисертацій співробітникам університету.

СЛУХАЛИ:

Е) Про відрахування аспірантки 3-го року денної форми навчання кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства:

- Федірчик Інни Ярославівни зі спец. 10.02.04 – Германські мови за заключенням ЛКК (№1389 від 28.04.2014 р.), з правом поновлення. Науковий керівник – доц. Кійко С.В.;                                 ;

- аспірантки 2-го року денної форми  навчання кафедри математичного моделювання Осипової Олександри Володимирівни зі спец. 01.01.02 – Диференціальні рівняння, за заключенням ЛКК. Науковий керівник – проф. Черевко І.М.                                                                 (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспірантку 3-го року денної форми навчання кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства:

- Федірчик Інну Ярославівну зі спец. 10.02.04 – Германські мови за заключенням ЛКК (№1389 від 28.04.2014 р.), з правом поновлення;

- аспірантку 2-го року денної форми  навчання кафедри математичного моделювання Осипову Олександру Володимирівну зі спец. 01.01.02 – Диференціальні рівняння, за заключенням ЛКК. Науковий керівник – проф. Черевко І.М.                

СЛУХАЛИ:

        Є) Про відкриття докторантури зі спец. 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення географічного ф-ту.                        (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Клопотати про відкриття докторантури зі спец. 11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення географічного ф-ту.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про продовження терміну навчання в аспірантурі Терен Галині Миколаївні, аспірантці 3-го року денної форми навчання кафедри обліку та аудиту зі спец. 08.00.08 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  на 126 календарних днів, у зв’язку з листками непрацездатності.      ( Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі Терен Галині Миколаївні, аспірантці 3-го року денної форми навчання кафедри обліку та аудиту зі спец. 08.00.08 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  на 126 календарних днів, у зв’язку з листками непрацездатності.

СЛУХАЛИ:

З) Про відрахування з 1 травня 2014р. зі списку здобувачів університету:

з правом поновлення:

- Фесюка Анатолія Васильовича, 2-й рік навчання, каф. економічної теорії та менеджменту, наук. спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки;

- Олійник Галину Вікторівну, 3-й рік навчання, каф. філософії, наук. спец. 09.00.09 – Філософія науки;

- Заблотовську Аліну Георгіївну, 3-й рік навчання, каф. соціальної географії та рекреаційного природокористування; наук. спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 - Боднараша Георгія Вікторовича, 3-й рік навчання, каф. політології та державного управління, наук. спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси;

- Мельничук Катерину Василівну, 3-й рік навчання, каф. фізичної географії та раціонального природокористування; наук. спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

- Істратій Лілію Флорівну, 5-й рік навчання, каф. міжнародних відносин, наук. спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси;

без права поновлення:

- Флорескул Марину Василівну, 3-й рік навчання, каф. історії та культури української мови, наук. спец. 10.02.01 – Українська мова.    (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з 1 травня 2014р. зі списку здобувачів університету:

з правом поновлення:

- Фесюка Анатолія Васильовича, 2-й рік навчання, каф. економічної теорії та менеджменту, наук. спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки;

- Олійник Галину Вікторівну, 3-й рік навчання, каф. філософії, наук. спец. 09.00.09 – Філософія науки;

- Заблотовську Аліну Георгіївну, 3-й рік навчання, каф. соціальної географії та рекреаційного природокористування; наук. спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 - Боднараша Георгія Вікторовича, 3-й рік навчання, каф. політології та державного управління, наук. спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси;

- Мельничук Катерину Василівну, 3-й рік навчання, каф. фізичної географії та раціонального природокористування; наук. спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

- Істратій Лілію Флорівну, 5-й рік навчання, каф. міжнародних відносин, наук. спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси;

без права поновлення:

- Флорескул Марину Василівну, 3-й рік навчання, каф. історії та культури української мови, наук. спец. 10.02.01 – Українська мова.

 

ВИСТУПИЛИ:

С.В. Мельничук - З метою забезпечення реальної автономії вищих навчальних закладів, підсилення їх відповідальності за якість освітніх послуг, стимулювання наукової діяльності, Міністерство освіти і науки України наказом №486 від 18.04.2014 р. визнало не чинним наказ від 27.06.2008, № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи». Контроль за використанням у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах якісної навчальної літератури здійснюватиметься тепер керівниками університетів. Саме тому, ми пропонуємо Вченій раді ЧНУ ухвалити наступний ряд документів надання яких  дозволить Вченій раді університету рекомендувати до друку навчально-методичну літературу з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»: витяг з кафедри про рекомендацію рукопису, витяг з Вченої ради Інституту або факультету про рекомендацію рукопису, витяг із рекомендацією навчально-методичної або рецензійної комісії щодо розгляду навчально-методичної літератури, дві рецензії, титульна сторінка рукопису.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний ряд документів щодо рекомендації Вченою радою університету до друку навчально-методичної літератури з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»: витяг з кафедри про рекомендацію рукопису, витяг з Вченої ради Інституту або факультету про рекомендацію рукопису, витяг із рекомендацією навчально-методичної або рецензійної комісії щодо розгляду навчально-методичної літератури, дві рецензії, титульна сторінка рукопису.

 

СЛУХАЛИ:

И) Рекомендації до друку:

З грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»

- Гумінецький С.Г., Мотрич А.В. «Фізичні основи елементів оптико-фізичних приладів» (навчальний посібник);

- Балух В.О., Балух О.В., Коцур В.П. «Культура Античності» (підручник);

- Кійко С.В. «Омонімія в мові і мовленні» (монографія);

- Кійко С.В. «Міжмовна німецько-українська омонімія» (монографія);

- Попович М.М. «Історія французької граматики».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку:

З грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»

- Гумінецький С.Г., Мотрич А.В. «Фізичні основи елементів оптико-фізичних приладів» (навчальний посібник);

- Балух В.О., Балух О.В., Коцур В.П. «Культура Античності» (підручник);

- Кійко С.В. «Омонімія в мові і мовленні» (монографія);

- Кійко С.В. «Міжмовна німецько-українська омонімія» (монографія);

- Попович М.М. «Історія французької граматики» (навчальний посібник).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterµф$І…@@Mд/chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.