Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26.06.2014 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 45 членів ради.

 

 

Порядок денний:

 

1. Про підготовку університету до  вступної кампанії

                                                             (Петришин Р.І.).

2. Інформація про виконання прийнятих рішень за перше півріччя 2014 р.                            

                                                             (Кубай І.М.)

3. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

1.                            Про підготовку університету до  вступної кампанії (Доповідав – перший проректор ЧНУ Р.І. Петришин).

Р.І.Петришин зазначив, що Чернівецький національний університет повністю готовий до початку вступної кампанії – склад приймальної комісії, фахових комісій та технічного складу затверджений та готовий приступати до роботи.

Труднощі, які можуть виникнути під час вступної кампанії-2014, спричинені минулорічними правилами вступу, які і надалі залишаються чинними, а також важкою політичною ситуацією в країні. Так, передбачається, що ті діти, батьки яких перебувають у зоні АТО, можливо, будуть вступати у ВНЗ позачергово.

Роман Петришин особливу увагу приділив відмінностям у правилах прийому 2014 року та порушив питання оплати за навчання. Так, у 2014-2015 н.р. піднято мінімальну ціну для ОКР «бакалавр», яка відтепер становитиме 7 тис. грн. Водночас, частка студентів контрактної форми навчання на таких спеціальностях невелика, тому таке вирішення фінансових труднощів університету не вплине на кількість абітурієнтів і допоможе забезпечити нормальне функціонування університету.

В обговоренні взяли участь: М.В. Ткач, О.В. Добржанський, С.В. Мельничук, В.І. Докаш.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

 

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію про виконання прийнятих рішень за перше півріччя 2014 р. (Доповідала – вчений секретар ЧНУ І.М. Кубай)  

Рішення, які приймались Вченою радою ЧНУ протягом першого півріччя 2014 р., були обумовленні як загальним колом проблем, які виникали під час діяльності університету, так і суспільно-політичними подіями в Україні за останні 8 місяців. Учений секретар структурувала рішення Вченої ради ЧНУ на три значних блоки: громадсько-політичний, навчально-виховний та економічний.

Так, до першої групи увійшли рішення, прийняті на засіданнях Вченої ради 30 січня, 21 та 27 лютого 2014 року. Зокрема, це позбавлення звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, ініціювання скликання та проведення Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича форуму «Буковинської інтелігенції» та ряд інших.

На засіданнях Вченої ради від 27 лютого, 27 березня, 24 квітня цього року було прийнято ряд рішень, що стосуються навчально-виховної роботи. Зокрема, після ознайомлення зі звітом О.Г. Ушенка про наукову діяльність університету було прийнято рішення провести детальний диференціальний аналіз наукових здобутків та наукової роботи підрозділів університету до 30.05.2014 року, що було виконано у повному обсязі.

На засіданнях Вченої ради ЧНУ від 27 лютого, 27 березня 2014 року було прийнято ряд важливих рішень з метою утримання стабільної фінансової ситуації щодо здійснення виплат заробітної плати викладачам та співробітникам університету, перерахування коштів постраждалим під час революційних подій у Києві тощо.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

 

СЛУХАЛИ:

3. Різне.

 

А) Рекомендація щодо продовження контрактів та строкових трудових договорів завідувачам кафедрами та професорами, у яких строк роботи закінчується в серпні 2014 р. (шляхом відкритого голосування)                                                                    (Яценюк Н.М.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити контракти та строкові трудові договори завідувачам кафедрами та професорами, у яких строк роботи закінчується в серпні 2014 р.    

 

СЛУХАЛИ:

                                                                                                

Б)  Про Зміни та доповнення  до колективного договору університету                                                                  однарук М.І.);

УХВАЛИЛИ:

 Внести зміни до додатку № 6 (Положення про порядок преміювання працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) в розділі IV «Підстави та умови разового преміювання» і викласти у наступній редакції:

1). Примітка:

Ювілейними датами вважати для чоловіків і жінок 50 та 60 років.

Преміювання працівників університету з нагоди ювілейних дат проводиться за умови, що стаж їхньої неперервної роботи в університеті складає не менше 10 років.

2). Вказані зміни набувають чинності 1.07.2014 р.

СЛУХАЛИ:

В)  Звіт стипендіата стипендії Кабінету Міністрів  України для молодих учених  Шмаракова Ігоря Олександровича, к.б.н., доцента, випускника докторантури кафедри біохімії та біотехнології;

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт стипендіата стипендії Кабінету Міністрів  України для молодих учених  Шмаракова Ігоря Олександровича, к.б.н., доцента, випускника докторантури кафедри біохімії та біотехнології.

 

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження теми докторської дисертації Платаш Ларисі Броніславівні, к.пед.н., доценту кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації Платаш Ларисі Броніславівні, к.пед.н., доценту кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.   (Діденко В.П.);

СЛУХАЛИ:

Д) Про зміну наукових керівників:

Абрамовій Катерині Анатоліївні, аспірантці кафедри 2-го року денної форми навчання зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – к.пед.н., доцента цієї ж кафедри Алєксєєнко Тетяну Андріївну з  01.09.2014 р.                                             (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукових керівників:

Абрамовій Катерині Анатоліївні, аспірантці кафедри 2-го року денної форми навчання зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – к.пед.н., доцента цієї ж кафедри Алєксєєнко Тетяну Андріївну з  01.09.2014 р.

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження кандидатур аспірантів 2-го року денної форми навчання  на отримання академічних стипендій на 2014/2015 рр.:

 Президента України – Хоменка Вадима Юрійовича, аспіранта кафедри фізики твердого тіла зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Науковий керівник – проф. Фодчук І.М.

- імені М.С. Грушевського – Мироник Оксани Дмитрівни, аспірантки кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз. Науковий керівник -  проф. Маслюченко В.К.              (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

 

 

Затвердити кандидатури аспірантів 2-го року денної форми навчання  на отримання академічних стипендій на 2014/2015 рр.:

 Президента України – Хоменка Вадима Юрійовича, аспіранта кафедри фізики твердого тіла зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Науковий керівник – проф. Фодчук І.М.

- імені М.С. Грушевського – Мироник Оксани Дмитрівни, аспірантки кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз. Науковий керівник -  проф. Маслюченко В.К.

СЛУХАЛИ:

Є) Про продовження терміну навчання в аспірантурі у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

 - Андрійчук Світлані Василівні, аспірантці 3-го року навчання  з відривом від виробництва кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки на 126 днів;

-  Артеменко Галині Степанівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова на 126 днів                                                                                                                                   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

 - Андрійчук Світлані Василівні, аспірантці 3-го року навчання  з відривом від виробництва кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки на 126 днів;

-  Артеменко Галині Степанівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова на 126 днів                                                                                                                                   

СЛУХАЛИ:

Ж) Про зарахування до докторантури кафедри біохімії та біотехнології Худого Олексія Ігоровича, к.б.н., доцента кафедри біохімії та біотехнології   з 1 липня 2014 року по 30 листопада 2015 року та затвердження йому індивідуального плану роботи  зі спеціальності 03.00.04 – Біохімія (замість спеціальності 03.00.04, яка звільнилась 23.06.2014 р.). Науковий консультант – проф. Марченко М.М.                                                                                                   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати до докторантури кафедри біохімії та біотехнології Худого Олексія Ігоровича, к.б.н., доцента кафедри біохімії та біотехнології   з 1 липня 2014 року по 30 листопада 2015 року та затвердження йому індивідуального плану роботи  зі спеціальності 03.00.04 – Біохімія (замість спеціальності 03.00.04, яка звільнилась 23.06.2014 р.). Науковий консультант – проф. Марченко М.М

СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича»:

- Місевич С.В. «Номоканон в додаток до Великого требника (переклад з староцерковнослов’янської С. Місевич)» (навчальний посібник);

- Галичанська А.В., Фесун Г.С., Канівець Т.М. «Сімейне консультування» (навчальний посібник);

- Бялик В.Д. «Теоретичні аспекти перекладу» (навчальний посібник)

- Бурдяк В.І., Бутирська І.В., Герман М.Г., Федорчак Т.П. «Громадянське суспільство і соціальний капітал у Центрально-Східній Європі» (монографія)

- Стрельчук Н.В. У пошуках стабільності: суспільно-політична модернізація македонського суспільства у 90-ті рр. XX ст.. – початку XXI ст. (наукова монографія)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича»:

- Місевич С.В. «Номоканон в додаток до Великого требника (переклад з староцерковнослов’янської С. Місевич)» (навчальний посібник);

- Галичанська А.В., Фесун Г.С., Канівець Т.М. «Сімейне консультування» (навчальний посібник);

- Бялик В.Д. «Теоретичні аспекти перекладу» (навчальний посібник)

- Бурдяк В.І., Бутирська І.В., Герман М.Г., Федорчак Т.П. «Громадянське суспільство і соціальний капітал у Центрально-Східній Європі» (монографія)

- Стрельчук Н.В. У пошуках стабільності: суспільно-політична модернізація македонського суспільства у 90-ті рр. XX ст.. – початку XXI ст. (наукова монографія).

ВИСТУПИЛИ:

Роман Петришин наприкінці засідання додав, що зараз в університеті триває добровільний збір коштів на потреби військовим, які перебувають у зоні АТО.

Виступила також і Тамара  Марусик – проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, яка оголосила порядок проведення церемонії вручення дипломів випускникам ЧНУ. Проректор додала, що, попри 10-ту ювілейну ходу магістрів, захід не відбуватиметься у великих масштабах, зважаючи на сьогоднішні події в Україні.

Окрім того, Тамара Володимирівна ще раз нагадала про правила проживання у гуртожитку – право влітку проживати у гуртожитках мають лише аспіранти і ті студенти, котрі проходять практику. Також було прийнято рішення, що на літній період за бажанням можуть залишитися наші студенти родом з Криму, Донецької чи Луганської областей.

 

 

 

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterіsйд@‹x}chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.