Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31.08.2014 року

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 45 членів ради.

Порядок денний:

 

  1. Про основні напрями діяльності та завдання ЧНУ у 2014-2015 н.р. (С.В. Мельничук)                                                                        

2. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про основні напрями діяльності та завдання ЧНУ у 2014-2015 н.р. (Доповідав – ректор ЧНУ С.В. Мельничук)

Ректор ЧНУ С.В. Мельничук привітав всіх із початком чергового навчального року. Напередодні нового начального року С.В. Мельничук підвів короткі підсумки про роботу в минулому навчальному році та означив основні напрями діяльності та завдання ЧНУ у 2014-2015 н.р.

Події, що мали і мають місце в Україні в останній рік не могли не відбитися на роботі нашого університету. Революційний майдан вніс корективи в хід навчального процесу, необхідність економії енергоносіїв заставила нас змінювати графік навчального процесу. На жаль аналогічні проблеми маємо і в цьому році. Про  це скажу трохи пізніше.

Основне наше завдання – це науково-освітня діяльність. Саме в цій сфері найближчим часом очікуються кардинальні зміни у зв’язку із прийняттям нового закону «Про вищу освіту», який вступає в дію 6 вересня, тобто через тиждень. Він буде вводитись поетапно, нам треба уважно вивчити Закон і діяти у відповідності із його нормами. Але вже ясно, що цей Закон надасть більшої автономії університетам, а відповідно має зрости відповідальність університету перед державою та перед суспільством.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

2. Різне

А) Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій співробітникам університету (В.П. Діденко ).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських і докторських дисертацій співробітникам університету.

СЛУХАЛИ:

Б)  Про продовження терміну навчання в аспірантурі  3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри обліку і аудиту за спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Біляру Андрію Івановичу  на 65 календарних днів у зв’язку з листками непрацездатності (В.П. Діденко ).                                                          

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі  3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри обліку і аудиту за спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Біляру Андрію Івановичу  на 65 календарних днів у зв’язку з листками непрацездатності.     

СЛУХАЛИ:

В) Затвердження індивідуального плану роботи аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови Спіжавці Ніні Вікторівні (В.П. Діденко ).                                                      

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальний план роботи аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови Спіжавці Ніні Вікторівні.

СЛУХАЛИ:

 Г) Про відрахування з аспірантури  кафедри політології та державного управління аспірантки 1-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки Гришин-Грищук Ольги Богданівни. Науковий керівник – д.політ.н. Юрійчук Є.П. (В.П. Діденко ).                                                               

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури  кафедри політології та державного управління аспірантку 1-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки Гришин-Грищук Ольги Богданівни. Науковий керівник – д.політ.н. Юрійчук Є.П.

СЛУХАЛИ:                                      

Д) Про зміну наукового керівника: здобувачу 3-го року навчання кафедри міжнародної економіки Хохуляк Олесі Олександрівні призначити науковим керівником д.е.н., проф. Буднікевич І.М., наук. спеціальність – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка з 1.09.2014 р. (В.П. Діденко ).                                                                                         

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника: здобувачу 3-го року навчання кафедри міжнародної економіки Хохуляк Олесі Олександрівні призначити науковим керівником д.е.н., проф. Буднікевич І.М., наук. спеціальність – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка з 1.09.2014 р.                                                         

СЛУХАЛИ:

Е) Про перейменування кафедр університету у зв’язку із невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка:

- кафедру релігієзнавства та теології на кафедру культурології, релігієзнавства та теології;

- кафедру термоелектрики на кафедру термоелектрики та медичної фізики  (О.В. Добржанський ).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедри університету у зв’язку із невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка:

- кафедру релігієзнавства та теології на кафедру культурології, релігієзнавства та теології;

- кафедру термоелектрики на кафедру термоелектрики та медичної фізики.                                                            

СЛУХАЛИ:

Є)    Про терміни закордонних відряджень для студентів, аспірантів, наукового та науково-педагогічного персоналу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які задіяні в різноманітних міжнародних програмах та грантах (С.В. Мельничук).

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з участю студентів, аспірантів, наукового та науково-педагогічного персоналу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в різноманітних міжнародних програмах та грантах передбачити  такі терміни відряджень за кордон:

для студентів навчання - до 2 років із збереженням стипендії,

для аспірантів  навчання – до 1 року із збереженням стипендії,

для наукового та науково-педагогічного персоналу стажування - до 6 місяців із збереженням заробітної плати за згодою кафедри.

Відрядження за кордон для  всіх категорій співробітників (в т.ч. студенти, аспіранти) з іншою метою –  тривалістю  до 2 місяців із збереженням заробітної плати.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про призначення іменних стипендій ЧНУ ім. Ю.Федьковича студентам ЧНУ на 1-й семестр 2014-2015 н.р. (Марценяк І.В.);

 УХВАЛИЛИ:

Призначити іменні стипендії ЧНУ ім. Ю. Федьковича наступним студентам:

1. Косар Софії Олегівні, студентці 4 курсу (414 гр) напряму підготовки «Фізика» Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, стипендію імені Івана Пулюя;

2. Решкан Ірині Сергіївні, студентці 4 курсу (441 гр) напряму підготовки «Інформатика» Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, стипендію імені Глушкова;

3. Мостовій Марії Іванівні, студентці 3 курсу (326 гр) напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, стипендію імені Рубіновича;

4. Онещук Інні Сергіївні, студентці 2 курсу (221 гр) напряму підготовки «Хімія» Інституту біології, хімії та біоресупсів, стипендію імені Вернадського;

5. Шевчук Вікторії Сергіївні, студентці 4 курсу (421 гр) напряму підготовки «Хімія» Інституту біології, хімії та біоресупсів, стипендію імені Вернадського;

6. Дусяк Антоніні Степанівні, студентці 3 курсу (309 гр) напряму підготовки «Географія» географічного факультету, стипендію імені Рудницького;

7. Огую Михайлу Олександровичу, студенту 3 курсу (311 гр) напряму підготовки «Менеджмент» економічного факультету, стипендію імені Йозифа Шумпетера;

8. Сафтюк Валерії Валеріївні, студентці 3 курсу (312 гр) напряму підготовки «Філологія» факультету іноземних мов, стипендію імені Потебні;

9. Колодій Аліні Володимирівні, студентці 3 курсу (301 гр) напряму підготовки «Історія» факультету історії, політології та міжнародних відносин, стипендію імені Грушевського;

10. Яшану Богдану Олеговичу, студенту 4 курсу (404 гр) напряму підготовки «Математика» факультету математики та інформатики, стипендію імені Данилюка;

11. Степаненко Валерії Олександрівні, студентці 3 курсу (301 гр) напряму підготовки «Соціальна педагогіка» факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, стипендію імені Поповича;

12. Гладковій Мілені Вадимівні, студентці 3 курсу (304 гр) напряму підготовки «Соціологія» філософсько-теологічного факультету, стипендію імені Сковороди;

13. Амбросійчук Антоніні Василівні, студентці 4 курсу (404 гр) напряму підготовки «Філологія» філологічного факультету, стипендію імені Ю.Федьковича;

14. Порушник Зої Іванівні, студентці 4 курсу (401 гр) напряму підготовки «Правознавство» юридичного факультету, стипендію імені Ерліха;

 СЛУХАЛИ:

З) Про призначення іменних стипендій Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів України студентам ЧНУ на 2014-2015 н.р. (Марценяк І.В.).

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед МОН України щодо призначення іменних стипендій наступним студентам:

Іменна стипендія КМУ:

Манжелій Наталії Вікторівні, студентці 4 курсу (413 гр) факультету іноземних мов напряму підготовки «Філолологія».

Іменні стипендії Президента України:

1. Вишиван Аліні Василівні, студентці 3 курсу (311 гр) географічного факультету напряму підготовки «Туризм»;

2. Сойчук Марії Михайлівні, студентці 3 курсу (308 гр) факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта»;

3. Бараннику Євгенію Анатолійовичу, студенту 3 курсу (371 гр) економічного факультету напряму підготовки «Маркетинг»;

4. Букатюк Уляні Ромінавні, студентці 4 курсу (408 гр) філологічного факультету напряму підготовки «Журналістика».

Іменні стипендії ВРУ:

1. Хмарі Ярині Романівні, студентці 4 курсу (406 гр) факультету факультету історії, політології та міжнародних відносин напряму підготовки «Міжнародна інформація»;

2. Гарькуші Діані Вікторівні, студентці 4 курсу (432 гр) Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук напряму підготовки «Мікро-та наноелектроніка»;

3. Геращенко Олександрі Юріївні, студентці 3 курсу (305 гр) факультету фізичної культури та здоровя людини напряму підготовки «Здоровя людини».

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster>Ё`@КјZ chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.