Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25.09.2014 року

Головує: Петришин Р.І.заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 48 членів ради.

 

Порядок денний:

1. Інформація про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2014 році.  (Р.І. Петришин)

2. Аналіз якості підготовки фахівців університету за результатами ДЕК 2013/2014 навчального року.  (М.Г. Іванчук)

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Інформація про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2014 році.

(Доповідав – перший проректор ЧНУ Р.І. Петришин).

 УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію взяти до відома.

2.    На вчених радах факультетів та інститутів зробити глибокий аналіз результатів вступної кампанії за відповідними напрямами та спеціальностями, вияснити причини недопрацювань в процесі агітаційної роботи і шляхи їх усунення та розробити детальний план рекламної роботи на наступний рік.

3.    Впродовж лютого-червня 2014 р. керівникам інститутів та факультетів звітувати про хід виконання заходів вступної кампанії 2015 року.

4.    Роботу приймальної комісії у 2014 році вважати задовільною.

 СЛУХАЛИ:

2. Аналіз якості підготовки фахівців університету за результатами ДЕК (2013-2014 н. р.)

(Доповідалазавідувач науково-методичного центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців М.Г. Іванчук).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про аналіз  якості підготовки фахівців за результатами ДЕК (2013-2014 н. р.) взяти до відома.

2. Результати ДЕК обговорити на засіданні кафедр, вчених рад факультетів, інститутів.

3.  Пропозиції голів ДЕК взяти до відома на етапі роботи державних екзаменаційних комісій в 2014-2015 н.р.

 СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

 УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання

професора:

-Маханцю Олександру Михайловичу;
- Бялику Василю Дмитровичу

         доцента

- Макар Інессі Степанівні;
- Шкварчук Світлані Степанівні.

 СЛУХАЛИ:

А) Інформація про наказ МОН № 1050 від 17.09.2014 р. (Петришин Р.І.)

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Маслюченко В.К., Круглашов А.М.

УХВАЛИЛИ:

1.    Залишити чинним ІНПС студента ЧНУ.

2.    На засіданнях кафедр, вчених рад інститутів та факультетів обговорити систему оцінювання знань студентів в рамках втрати чинності, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

 СЛУХАЛИ:

Б) Затвердити теми докторських дисертацій співробітникам університету:

фізико-математичні – 01.04.07

- Іванському Богдану Васильовичу, к.ф-м.н., асистенту кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла та призначити н/конс. проф. Венгреновича Р.Д.  (без оплати) з 01.09.2014 р.

технічні – 05.27.01

- Шпатару Петру Михайловичу, к.т.н., доц. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка та призначити н/конс. д.т.н., проф. цієї ж кафедри Політанського Л.Ф. (без оплати) з 01.09.2014.

філологічні – 10.02.04

- Ковалюку Юрію Володимировичу, к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов для природничих ф-тів зі спец. 10.02.04 – Германські мови по кафедрі англійської мови та призначити н/конс. д.філол.н. Михайленка В.В. (без оплати) з 01.09.2014 р.

юридичні – 12.00.07

- Гордєєву Віталію Володимировичу – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя зі спец.  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права з 01.09.2014 р.                          (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

 

Затвердити теми докторських дисертацій співробітникам університету:

фізико-математичні – 01.04.07

- Іванському Богдану Васильовичу, к.ф-м.н., асистенту кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла та призначити н/конс. проф. Венгреновича Р.Д.  (без оплати) з 01.09.2014 р.

технічні – 05.27.01

- Шпатару Петру Михайловичу, к.т.н., доц. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка та призначити н/конс. д.т.н., проф. цієї ж кафедри Політанського Л.Ф. (без оплати) з 01.09.2014.

філологічні – 10.02.04

- Ковалюку Юрію Володимировичу, к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов для природничих ф-тів зі спец. 10.02.04 – Германські мови по кафедрі англійської мови та призначити н/конс. д.філол.н. Михайленка В.В. (без оплати) з 01.09.2014 р.

юридичні – 12.00.07

- Гордєєву Віталію Володимировичу – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя зі спец.  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права з 01.09.2014 р.         

 СЛУХАЛИ:

В) Надати дозвіл кандидатам наук, які затвердити тему докторських дисертацій,  керувати аспірантами, як виняток:

- Шпатару Петру Михайловичу, к.т.н.,  асистенту кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка, по цій же кафедрі;

- Ковтун Альбіні Анатоліївні, к.філол.н., доц., докторанту кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова по цій же кафедрі;

- Піддубному Ігорю Андрійовичу, к.і.н., доценту кафедри історії нового та новітнього часу зі спец. 07.00.02 – Всесвітня історія по цій же кафедрі;

- Струтинському Владиславу Євгеновичу, к.філос.н., доц. кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  по цій же кафедрі;

- Петрюк Ірині Михайлівні, к.пед.н., доц., зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки по цій же кафедрі

                                                                              (Діденко В.П.)

 УХВАЛИЛИ:

Надати дозвіл кандидатам наук, які затвердити тему докторських дисертацій,  керувати аспірантами, як виняток:

- Шпатару Петру Михайловичу, к.т.н.,  асистенту кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка, по цій же кафедрі;

- Ковтун Альбіні Анатоліївні, к.філол.н., доц., докторанту кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова по цій же кафедрі;

- Піддубному Ігорю Андрійовичу, к.і.н., доценту кафедри історії нового та новітнього часу зі спец. 07.00.02 – Всесвітня історія по цій же кафедрі;

- Струтинському Владиславу Євгеновичу, к.філос.н., доц. кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  по цій же кафедрі;

- Петрюк Ірині Михайлівні, к.пед.н., доц., зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки по цій же кафедрі

СЛУХАЛИ:

Г) Про зарахування до докторантури з 1 грудня 2014 року:

- Карлової Олени Олексіївни, к.ф-м.н., доц. кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз по цій же кафедрі і призначити науковим консультантом проф. Михайлюка В.В.;

- Шпатара Петра Михайловича, к.т.н., доцента кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка по цій же кафедрі  і призначити  науковим консультантом проф. Політанського Л.Ф.

- Саміли Андрія Петровича, к.т.н., асист. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка по цій же кафедрі  і призначити науковим консультантом проф. Політанського Л.Ф.

- Антохова Андрія Анатолійовича, к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та менеджменту зі спец. 08.00.01 -  Економічна теорія та історія економічної думки по цій же кафедрі  і призначити науковим консультантом проф. Галушку З.І.;

- Мальцева Валентина Сергійовича, асистента кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури, по кафедрі  української літератури  і призначити науковим консультантом проф. Бунчука Б.І.

- Снегірьова Ігоря Олександровича, к.філос.н., доц. каф. філософії та соціології Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С. Макаренка зі спец. 09.00.09 – Філософія науки по кафедрі філософії і призначити науковим консультантом проф. Марчука М.Г.

- Бучко Жанни Іванівни, к.геогр.н., доц. кафедри географії та менеджменту туризму зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту і призначити науковим консультантом проф. Руденка В.П.                                                               (Діденко В.П.)

 УХВАЛИЛИ:

Зарахувати до докторантури з 1 грудня 2014 року:

- Карлову Олену Олексіївну, к.ф-м.н., доц. кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз по цій же кафедрі і призначити науковим консультантом проф. Михайлюка В.В.;

- Шпатара Петра Михайловича, к.т.н., доцента кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка по цій же кафедрі  і призначити  науковим консультантом проф. Політанського Л.Ф.

- Самілу Андрія Петровича, к.т.н., асист. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка по цій же кафедрі  і призначити науковим консультантом проф. Політанського Л.Ф.

- Антохова Андрія Анатолійовича, к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та менеджменту зі спец. 08.00.01 -  Економічна теорія та історія економічної думки по цій же кафедрі  і призначити науковим консультантом проф. Галушку З.І.;

- Мальцева Валентина Сергійовича, асистента кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури, по кафедрі  української літератури  і призначити науковим консультантом проф. Бунчука Б.І.

- Снегірьова Ігоря Олександровича, к.філос.н., доц. каф. філософії та соціології Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С. Макаренка зі спец. 09.00.09 – Філософія науки по кафедрі філософії і призначити науковим консультантом проф. Марчука М.Г.

- Бучко Жанну Іванівну, к.геогр.н., доц. кафедри географії та менеджменту туризму зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту і призначити науковим консультантом проф. Руденка В.П.

СЛУХАЛИ:

Д) Звіти докторантів:

- Мельничука Ігоря Миколайовича, докторанта 2-го року навчання кафедри політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. Науковий консультант – проф. Круглашов А.М.

- Ковтун Альбіни Анатоліївни, докторанта 2-го року навчання кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова. Науковий консультант – проф. Скаб М.В.

        УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіти докторантів:

- Мельничука Ігоря Миколайовича, докторанта 2-го року навчання кафедри політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. Науковий консультант – проф. Круглашов А.М.

- Ковтун Альбіни Анатоліївни, докторанта 2-го року навчання кафедри історії та культури української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова. Науковий консультант – проф. Скаб М.В.

СЛУХАЛИ:

Е)  Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»

- Гаврилюк Р.О. «Природа податкового права:антропосоціокультурний підхід» (монографія);

- Червінська О.В. «Імператив provincia» (колективна монографія);

- Романюк С., Піц І. «Практикум з методики навчання української мови (навчання грамоти)» (навчально-методичний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Основи психології та педагогіки (психологія): робочий зошит» (навчальний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Психологія: робочий зошит №1» (навчальний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Психологія: робочий зошит №2» (навчальний посібник);

- Гакман А.В. «Організація та методика масової фізичної культури» (навчально-методичний посібник);

- Мизак Н.С. «Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні» (хрестоматія);

- Гнесь О.Н., Галан Я.П. «Плавання» (навчальний посібник);

- Бак Н.А. «Податкова система України» (посібник);

- Воробець Г.І., Воробець М.М. «Поруватий кремній і кадмій телурид. Фізико-хімічні особливості отримання, властивості, застосування в електроніці» (монографія)

- Наконечний І.Ю. «Організація і проведення спортивних змагань» (навчально-методичний посібник)

- Шайко-Шайковський О.Г., Крамар В.М. «Технології та устаткування виробництва конструкційних матеріалів у машино-і приладодобування» (навчальний посібник)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку.

з грифом «Рекомендовано Вченою радою університету»

- Гаврилюк Р.О. «Природа податкового права:антропосоціокультурний підхід» (монографія);

- Червінська О.В. «Імператив provincia» (колективна монографія);

- Романюк С., Піц І. «Практикум з методики навчання української мови (навчання грамоти)» (навчально-методичний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Основи психології та педагогіки (психологія): робочий зошит» (навчальний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Психологія: робочий зошит №1» (навчальний посібник);

- Матейчук Н.Г., Степаненко О.П. «Психологія: робочий зошит №2» (навчальний посібник);

- Гакман А.В. «Організація та методика масової фізичної культури» (навчально-методичний посібник);

- Мизак Н.С. «Історія релігієзнавчої та богословської думки в Україні» (хрестоматія);

- Гнесь О.Н., Галан Я.П. «Плавання» (навчальний посібник);

- Бак Н.А. «Податкова система України» (посібник);

- Воробець Г.І., Воробець М.М. «Поруватий кремній і кадмій телурид. Фізико-хімічні особливості отримання, властивості, застосування в електроніці» (монографія)

- Наконечний І.Ю. «Організація і проведення спортивних змагань» (навчально-методичний посібник)

- Шайко-Шайковський О.Г., Крамар В.М. «Технології та устаткування виробництва конструкційних матеріалів у машино-і приладодобування» (навчальний посібник)

СЛУХАЛИ:

Марусик Т.В. проінформувала про програму святкування 139-річчя з дня заснування Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяли до відома.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster0kс~Ц@OыФchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.