Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30.10.2014 року

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 45 членів ради.

 

1. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» в університеті.   (С.В. Мельничук)

2. Про працевлаштування випускників університету 2014 року.         (Н.М. Яценюк)

3.  Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» в університеті.

(Доповідав – ректор ЧНУ С.В. Мельничук).

Шановні члени Вченої ради, пройшло вже майже 2 місяці з того дня, як у дію вступив новий Закон України «Про вищу освіту». Всі ми, звичайно, чекали цього, довго обговорювали різні варіанти, вносили свої пропозиції. Слід сказати, що закон вийшов достатньо прогресивний, проєвропейський, однак впровадження його в життя – це завдання не простіше, а може й складніше, ніж його прийняття. Адже, йдеться про принципові речі і нам доведеться змінювати не тільки плани, програми, форми роботи, але й свою ментальність, своє бачення майбутнього української вищої освіти, і навіть українського суспільства. Виділивши головне із виступів керівників МОН України та Комітету Верховної ради, з публікацій, що з’явилися в пресі, Інтернеті, з почутого на різних семінарах, нарадах, круглих столах з питань імплементації нового закону, хотів би зазначити наступне:

1.                Імплементація нового Закону пройде в декілька етапів.

Перший етап, який розпочався, в першу чергу, стосується Міністерства. МОН України повинно розробити низку нормативно-правових актів, які мають розкрити і деталізувати положення Закону.

Другий етап   імплементації Закону розпочнеться з 1 вересня 2015 р.

На другому етапі повинне запрацювати Національне агентство із якості вищої освіти. Фактично, Національне агентство виконуватиме частину функцій теперішнього МОН України.

Другий етап імплементації передбачає також зменшення кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год. Зменшення навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30. Це означає, що за перший рік нам слід зменшити число дисциплін, створити нові навчальні плани, в яких необхідно передбачити перехід на нові терміни бакалаврату і магістратури, мають бути розроблені нові освітні стандарти та змінений розподіл часу на навчальні курси. Закон сприяє конкуренції серед викладачів. Адже 25% об’єму навчального плану можуть вибирати студенти. Це змусить викладачів пропонувати такі курси, які матимуть попит.

Іншими словами, навчальний процес треба суттєво переформатувати. Необхідно зменшити  аудиторне навантаження, збільшити при цьому самостійне вивчення матеріалу. Робота викладача в значній мірі має перейти в керівництво самостійною роботою студента. Закон також збільшує вимоги до наукової та методичної роботи викладача.

Третій етап розпочнеться з 1 січня 2016 року. Він передбачає можливе збільшення фінансування вищої освіти в країні.

Вищим навчальним закладами відводиться визначна роль в цьому процесі. Родзинкою Закону є автономія університетів, яка перекладає відповідальність за розвиток університетів із влади на самі університети.

Зокрема, перелік магістерських програм не буде затверджуватись Міністерством чи Кабміном, а пропонуватимуть їх самі університети. Цей механізм підвищує конкурентну боротьбу між університетами, які повинні пропонувати сучасніші, цікавіші, конкурентноздатніші магістерські програми.

Більше того, ВНЗ України доведеться постійно коригувати зміст навчальних курсів, наближаючи їх до останніх досягнень науки і нових технологій.

Перш за все, нам усім необхідно уважно прочитати Закон і обговорити його на кафедрах, вчених радах Інститутів та факультетів. Це дасть змогу усвідомити, які саме статті нового Закону необхідно втілювати в життя, не чекаючи підзаконних нормативних актів, а з якими слід трохи почекати.

В обговоренні взяли участь: П.С. Пацурківський, С.Г. Марут, Р.І. Петришин, С.І. Нежурбіда, М.М. Марченко, І.М. Зварич, О.В. Ангельський, О.В. Добржанський.

УХВАЛИЛИ:

1. На кафедрах та вчених радах інститутів та факультетів обговорити Закон України «Про вищу освіту» (До 30.11.2014, відповідальні: завідуючі кафедрами, директори Інститутів, декани).

2. Комісіям Вченої ради, відповідним профільним проректорам у відповідності до рішень МОНУ та інших органів центральної влади розробити заходи щодо імплементації закону «Про вищу освіту» в ЧНУ (До 31.12.2014 р.,  відповідальні: голови комісій Вченої ради, проректори).

3. У відповідності до вимог нового ЗУ «Про вищу освіту» розробити і прийняти Вченою радою ЧНУ концепцію освітньої діяльності  університету (До 31. 12. 2014 р., відповідальні: перший проректор, навчальний відділ, юридичний відділ, вчений секретар).

4. Комісіям Вченої ради розробити критерії та запровадити рейтингову оцінку роботи кафедр (до 1.02.2015 р.)

 СЛУХАЛИ:

2. Про працевлаштування випускників університету 2014 року.

 (Доповідаланачальник відділу кадрів ЧНУ Н.М. Яценюк)

В обговоренні взяли участь: Р.І. Петришин, В.І. Докаш.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію про працевлаштування взяти до уваги.

2.    Відповідальним за розподіл в Інститутах та на факультетах вжити заходи щодо сприяння у працевлаштування випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3.    Інформацію про працевлаштування випускників обговорити на засіданнях вчених рад Інститутів та факультетів.

СЛУХАЛИ:

А) Про перейменування кафедр у зв’язку з невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка та оновленням спеціалізацій окремих спеціальностей:

- Каф. обліку та аудиту у кафедру обліку, аналізу і аудиту

- Каф-ру економ-ї теорії та менедж-ту у кафедру економічної теорії, менеджменту і адміністрування;

- кафедру маркетингу у каф-ру маркетингу, інновацій та регіонального розвитку;

- каф-ру міжнародного права у каф-ру права Європейського Союзу та порівняльного правознавства;

- каф-ру теорії та історії держави і права у каф-ру філософії, теорії та історії права;

- каф-ру гідро екології, водопостачання та водовідведення у каф-ру гідрометеорології та водних ресурсів;

- ка-ру фіз.-ї геог-ї та раціонального природокорис-я у каф-ру фізичної географії, геоморфології та палеографії;

                                                                                                                                        (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедри у зв’язку з невідповідністю спеціальностям, за якими здійснюється підготовка та оновленням спеціалізацій окремих спеціальностей:

- Каф. обліку та аудиту у кафедру обліку, аналізу і аудиту

- Каф-ру економ-ї теорії та менедж-ту у кафедру економічної теорії, менеджменту і адміністрування;

- кафедру маркетингу у каф-ру маркетингу, інновацій та регіонального розвитку;

- каф-ру міжнародного права у каф-ру права Європейського Союзу та порівняльного правознавства;

- каф-ру теорії та історії держави і права у каф-ру філософії та теорії права;

- каф-ру гідро екології, водопостачання та водовідведення у каф-ру гідрометеорології та водних ресурсів;

- ка-ру фіз.-ї геог-ї та раціонального природокорис-я у каф-ру фізичної географії, геоморфології та палеографії;

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження концепції щодо ліцензування таких напрямів підготовки (спеціальностей):

6.130101 Соціальна допомога – бакалавр, 20 осіб д.ф.н.

8.02010101 Культурологія – магістр, 20 осіб д.ф.н

8.04010503 Гідрологія – магістр, 15 осіб д.ф.н.

         8.03010301 Практична психологія – магістр, 20 осіб з.ф.н.                                                       (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити концепцію щодо ліцензування таких напрямів підготовки (спеціальностей):

6.130101 Соціальна допомога – бакалавр, 20 осіб д.ф.н.

8.02010101 Культурологія – магістр, 20 осіб д.ф.н

8.04010503 Гідрологія – магістр, 15 осіб д.ф.н.

8.03010301 Практична психологія – магістр, 20 осіб з.ф.н.

СЛУХАЛИ:

        В) Про підтримку пропозиції щодо закриття спеціальності «Прикладна екологія» у відділенні коледжу ЧНУ у м. Новодністровськ       (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати пропозицію щодо закриття спеціальності «Прикладна екологія» у відділенні коледжу ЧНУ у м. Новодністровськ

СЛУХАЛИ:

Г). Про відрахування з аспірантури:

       - Руденка Максима Миколайовича, аспіранта 2-го року заочної форми навчання кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка з 31 жовтня 2014 року у зв’язку з відсутністю наукового керівника, з правом поновлення.                                                                                                                           (Діденко В.П. )

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури:

- Руденка Максима Миколайовича, аспіранта 2-го року заочної форми навчання кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка з 31 жовтня 2014 року у зв’язку з відсутністю наукового керівника, з правом поновлення.

 СЛУХАЛИ:

Д). Про зміну наукових керівників аспірантам:

- Макеєнко Анжелі Геннадіївні, аспірантці 2-го року денної форми навчання кафедри економіки підприємства  зі спец. 08.00.04 – Економіка підприємства – д.е.н., проф. Лопатинського Юрія Михайловича;

- Антошків Олександрі Дмитрівні, аспірантці 2-го року заочної форми навчання  кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка – д.е.н., проф. Буднікевич Ірину Михайлівну  по кафедрі міжнародної економіки.                                                                                                                                               (Діденко В.П. )

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукових керівників аспірантам:

- Макеєнко Анжелі Геннадіївні, аспірантці 2-го року денної форми навчання кафедри економіки підприємства  зі спец. 08.00.04 – Економіка підприємства – д.е.н., проф. Лопатинського Юрія Михайловича;

- Антошків Олександрі Дмитрівні, аспірантці 2-го року заочної форми навчання  кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка – д.е.н., проф. Буднікевич Ірину Михайлівну по кафедрі міжнародної економіки.

 СЛУХАЛИ:

Е). Про затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій співробітникам університету:

технічні  науки:

- Баловсяку Сергію Васильовичу, к.ф-м.н., доценту кафедри комп’ютерних систем і мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;        н/конс. проф. Фодчук І.М. (без оплати);

філологічні науки:

- Панчишиній Тетяні Анатоліївні, к.філол.н., доценту кафедри іноземних мов для природничих ф-тів зі спец. 10.02.04 – Германські мови; н/конс. проф. Кушнерик В.І. (без оплати).                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Діденко В.П.)                                                   
        УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських та докторських дисертацій співробітникам університету:

технічні  науки:

- Баловсяку Сергію Васильовичу, к.ф-м.н., доценту кафедри комп’ютерних систем і мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;        н/конс. проф. Фодчук І.М. (без оплати);

філологічні науки:

- Панчишиній Тетяні Анатоліївні, к.філол.н., доценту кафедри іноземних мов для природничих ф-тів зі спец. 10.02.04 – Германські мови; н/конс. проф. Кушнерик В.І. (без оплати).

СЛУХАЛИ:

Є). Про надання дозволу кандидатам наук, як виняток,   керувати аспірантами,  з 01.11.2014 р.:

- Задорожній Ірині Петрівні, к.філол.н., доценту кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови, по цій кафедрі;

- Воробцю Георгію Івановичу, к.ф-м.н., доценту кафедри комп’ютерних систем та мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи  та компоненти, по цій кафедрі.                                  (Діденко В.П.)

 УХВАЛИЛИ:

Надати дозвіл кандидатам наук, як виняток,  керувати аспірантами,  з 01.11.2014 р.:

- Задорожній Ірині Петрівні, к.філол.н., доценту кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови, по цій кафедрі;

- Воробцю Георгію Івановичу, к.ф-м.н., доценту кафедри комп’ютерних систем та мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи  та компоненти, по цій кафедрі.

 СЛУХАЛИ:

Ж). Про продовження терміну перебування в докторантурі:

- Заячуку Мирославу Дмитровичу, докторанту 3-го року навчання кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія на 91 календарний день у зв’язку з листками непрацездатності.                                                                                                                                                                                                                                                  (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін перебування в докторантурі:

- Заячуку Мирославу Дмитровичу, докторанту 3-го року навчання кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія на 91 календарний день у зв’язку з листками непрацездатності.       

СЛУХАЛИ:

З). Про відрахування з  аспірантури:

-  Яблоновської Лідії Михайлівни, аспірантки  1-го року стаціонарної форми навчання кафедри електроніки і енергетики з 6 жовтня 2014 року у зв’язку з заключенням ЛКК,  з правом поновлення; н/кер. проф. Мар′янчук П.Д.

- Кузяк  Тетяни Іванівни, аспірантки 2-го року заочної форми навчання кафедри сучасної української мови з 1 жовтня 2014 року у зв’язку з заключенням ЛКК, з правом поновлення; н/кер. проф. Руснак Н.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з  аспірантури:

- Яблоновську Лідію Михайлівну, аспірантку  1-го року стаціонарної форми навчання кафедри електроніки і енергетики з 6 жовтня 2014 року у зв’язку з заключенням ЛКК,  з правом поновлення; н/кер. проф. Мар′янчук П.Д.

- Кузяк  Тетяну Іванівну, аспірантку 2-го року заочної форми навчання кафедри сучасної української мови з 1 жовтня 2014 року у зв’язку з заключенням ЛКК, з правом поновлення; н/кер. проф. Руснак Н.О.    

СЛУХАЛИ:

И).  Звіти докторантів:

- Буджака Василя Васильовича, докторанта кафедри ботаніки та охорони природи зі спец. 03.00.05 – Ботаніка; н/конс. проф. Чорней І.І. – за 1-ій рік навчання;

- Нестеренка Василя Володимировича, докторанта кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз; н/конс. проф. Маслюченко В.К. – за 2-ий рік навчання;

- Гуйванюка Миколи Романовича, докторанта кафедри історії України зі спец. 07.00.01 – Історія України; н/конс. проф. Добржанський О.В. – за 1–ий рік навчання;

- Кантеміра Сергія Олександровича, докторанта 3-го року навчання кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови – за 3-ій рік навчання;

- Дребета Віктора Васильовича, докторанта 3-го року навчання кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови -  за 3-ій рік навчання;

- Моцока Віталія Івановича, докторанта кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; н/конс. проф. Макар Ю.І. – за 1-ий рік навчання

УХВАЛИЛИ:

 Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

І). Про рекомендацію до друку з грифом «Рекомендовано Вченою Радою ЧНУ»

- В.І. Докаш «Основні парадигми класичної та сучасної соціологічної думки» (хрестоматія);

- Ю.Й. Мацкуляк, Т.М. Гостюк, І.П. Задорожна «Німецька мова» (навчальний посібник);

- Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області (колективна монографія);

- Влада та управління (збірник наукових праць кафедри політології та державного управління) ;                                        

- О.О. Матвєєва «Французька мова» (навчальний посібник);

- С.М. Білокриницький «Геодезична астрономія» (навчальний посібник);

- Ю.М. Лопатинський, В.І. Кифяк «Механізми розвитку аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах» (монографія).

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Мельничук С.В.)

 УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою Радою ЧНУ»:

- В.І. Докаш «Основні парадигми класичної та сучасної соціологічної думки» (хрестоматія);

- Ю.Й. Мацкуляк, Т.М. Гостюк, І.П. Задорожна «Німецька мова» (навчальний посібник);

- Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області (колективна монографія кафедри політології та державного управління);

- Влада та управління (збірник наукових праць кафедри політології та державного управління);              

- О.О. Матвєєва «Французька мова» (навчальний посібник);

- С.М. Білокриницький «Геодезична астрономія» (навчальний посібник);

- Ю.М. Лопатинський, В.І. Кифяк «Механізми розвитку аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах» (монографія).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterеиПСЗе@Ш}Ьechnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.