Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.11.2014 року

Головує: Петришин Р.І.заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 45 членів ради.

 

Порядок денний:

1. Моніторинг якості підготовки фахівців на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва  (І.М. Черевко)        

2. Затвердження правил прийому до ЧНУ у 2015 р.  (Т.Г. Звоздецький)

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне.

 СЛУХАЛИ:

1. Виступ голови комісії з моніторингу якості підготовки фахівців на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва проф. І.М. Черевка.

В обговоренні взяли участь: Фодчук І.М., Петришин Р.І., Балух В.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу деканату, кафедр за  період функціонування (2013-2014н.р.) оцінити – задовільно.

2. Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання:

2.1 У підготовці науково-педагогічних кадрів:

А) З метою покращення якісного кадрового потенціалу активізувати  роботу з підготовки  кадрів через навчання в аспірантурі та окторантурі;

Б) Для відкриття магістратури зі спеціальності декоративно-прикладного мистецтва передбачити захисти 2 кандидатських дисертацій на кафедрах: декоративно-прикладного мистецтва та образотворчого мистецтва;

В) Підготовити матеріали (ліцензійну справу та інші документи) для відкриття магістратури зі спеціальності «Архітектура будівель та споруд»;

Г) З метою підвищення педагогічної майстерності викладачів:

-  запровадити на факультеті «Школу молодого викладача»;

- практикувати відкриті та показові навчальні заняття з їхнім подальшим обговоренням в рамках кафедр та факультетів.

                                                                                                                                                                    (відповідальні: декан, завкафедри).

 

2.2. У навчально-виховній, методичній та організаційній роботі:

А) Завідувачам кафедр взяти на контроль завершення роботи з підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін та створення електронної бази навчально-методичного забезпечення (відповідальні: завідувачі кафедр);

Б) Деканату здійснювати систематичний контроль за якістю знань студентів. Результати обговорювати на засіданнях кафедр, вчених та методичних радах факультету;

В) Активізувати виховну роботу на факультеті та роботу органів студент­ського самоврядування.

2.3. Матеріально-технічне забезпечення:

А) У зв’язку з розширенням контингенту студентів та специфічними умовами навчання студентів факультету клопотати перед ректоратом щодо виділення коштів на добудову навчального корпусу у м. Вижниця та для обладнання технічних лабораторій для факультету у новій будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська, 8.;

Б) З метою поширення інформації про факультет та спеціальності, профорієнтаційної роботи доопрацювати сайт факультету та окремих кафедр.

СЛУХАЛИ:

2. Проект рішення про затвердження правил прийому до ЧНУ у 2015 р. представив голова приймальної комісії ЧНУ Т.Г. Звоздецький.

В обговоренні взяли участь: Черевко І.М., Пацурківський П.С., Лопатинський Ю.М., Петришин Р.І.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити правила прийому до ЧНУ у 2015 р.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання

доцента:

        - Гладчук Ользі Михайлівні;

        - Гладкоскок Лесі Григорівні;

        - Боднаруку Олександру Миколайовичу;

        - Логвінову Ігорю Ігоревичу;

        - Фесіву Ігорю Васильовичу;

        - Головацькій Наталії Григорівні;

        - Мокрогуз Інні Миколаївні.

 СЛУХАЛИ:

4. Різне.

А) Про затвердження теми докторської дисертації. (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації к.б.н., доценту кафедри ґрунтознавства Черлінці Василю Романовичу.                                         

   СЛУХАЛИ:               

Б) Про надання дозволу керувати аспірантами, як виняток,  к.ю.н., доценту кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Гаврилюк Руслані Олександрівні                           (Діденко В.П.);

 УХВАЛИЛИ:

Дозволити керувати аспірантами,  к.ю.н., доценту кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Гаврилюк Руслані Олександрівні     

СЛУХАЛИ:

В) Про відрахування з аспірантури:

- Спіжавки Ніни Вікторівни, аспірантки 2-го року навчання  без відриву від виробництва кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови, за власним бажанням; з поверненням коштів і без права поновлення. Науковий керівник – проф. Мартинюк А.П. (з 27.11.2014 р.)     

 - Руснак Тетяни Олександрівни, аспірантки 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри молекулярної генетики та біотехнології зі спец. 03.00.22 – Молекулярна генетика, за заключенням ЛКК, з правом поновлення. Науковий керівник – проф. Волков Р.А. (з 30.11.2014 р.)                                                                 (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури:

- Спіжавку Ніну Вікторівну, аспірантки 2-го року навчання  без відриву від виробництва кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови, за власним бажанням; з поверненням коштів і без права поновлення з 27.11.2014 р.

 - Руснак Тетяну Олександрівну, аспірантку 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри молекулярної генетики та біотехнології зі спец. 03.00.22 – Молекулярна генетика, за заключенням ЛКК, з правом поновлення з 30.11.2014 р.       

СЛУХАЛИ:

Г) Про відрахування зі списку здобувачів університету Заплітного Дмитра Вікторовича, здобувача 3-го року навчання кафедри історії нового та новітнього часу доц. Піддубний І.А.  з правом поновлення, у зв’язку з сімейними обставинами.

                                                                                                                            (Діденко В.П.) ;                

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати зі списку здобувачів університету Заплітного Дмитра Вікторовича, здобувача 3-го року навчання кафедри історії нового та новітнього часу Піддубного І.А.  з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Д) Про зміну наукового  керівника Нагірному Любомиру Ярославовичу, здобувачу 2-го року навчання кафедри англійської мови

                                                                                                                           (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового  керівника Нагірному Любомиру Ярославовичу, здобувачу 2-го року навчання кафедри англійської мови;

СЛУХАЛИ:

Е) Звіти докторантів:

-  Рупташ Ольга Василівна, за 3-ій рік навчання на кафедрі філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки;

- Городецький Олександр Олександрович, за 3-ій рік навчання на кафедрі політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси;

- Терешкун Оксана Федорівна, за 2-ий рік навчання на кафедрі філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки;

- Бродецький Олександр Євгенович, за 2-ий рік навчання на кафедрі релігієзнавства та теології зі спец. 09.00.11 – Релігієзнавство; н/конс.;

- Буждиган Оксана Ярославівна, за 1-рік навчання на кафедрі екології та біомоніторингу зі спец.  03.00.16 – Екологія;

- Білик Ростислав Романович, за 1-ий рік навчання на кафедрі економічної теорії, менеджменту і адміністрування зі спец. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіти докторантів.

2. Затвердження звіту Городецького Олександра Олександровича відкласти до додаткового зясування обставин.

СЛУХАЛИ:

Є) Затвердження концепції щодо ліцензування напряму підготовки (спеціальність):

8.150010009 Місцеве самоврядування – магістр, 35 осіб д.ф.н.    (Добржанський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити концепцію щодо ліцензування напряму підготовки (спеціальність):

8.150010009 Місцеве самоврядування – магістр, 35 осіб д.ф.н.

СЛУХАЛИ:

Ж) Рекомендації до друку:

 з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича»

- колективну монографію «Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки» П.О. Нікіфоров, Д.А. Ковалевич, В.І. Рошило, Т.Л. Томнюк, М.В. Черва тюк С.І.;

- навчально-методичний посібник «Естрадний спів у загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах» Гатрич І.Г.;

- посібник «З українсько-румунських літературних термінів: статті, рецензії, інтерв’ю, архівні матеріали» Кавалець Л.М.;

- монографію «Аргументи форми» Червінська О.В.;

- підручник «Давньогрецька мова» Оліщук Р.Л., Макар І.С.;

- монографію «Профільно-диференційовані оглеєні грунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика» Польчина С.М.;

- навчальний посібник «Основні апарати гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів у хімічній технології» О.С. Лявинець, І.Р. Юрчук;

- навчальний посібник «Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції» Кобаса І.М., Чебан Л.М., Воробець М.М., Юкало В.Г., Кухтин М.Д.;

- монографію «Суб’єкт насильницького злочину проти життя та здоров’я: психологічні та правові засади» Шувальська Л.Р.;

- навчальний посібник «Теоретичні основи конструювання комп’ютерної техніки» Мельничук С.В., Федоренко А.П., Баловсяк С.В., Воробець Г.І.;

- навчальний посібник «Методи диференціації обробки сигналів» Мельничук С.В., Федоренко А.П., Воробець Г.І., Гімчинська С.Ю.;

- монографія «Лазерний синтез і корекція парів контактів метал-напівпровідників сенсорних елементів систем управління і базових компонент комп’ютерної техніки» Воробець Г.І., Воробець О.І.;

- монографію «Поняття смислу в гуманітарно-науковій парадигмі знання» Рупташ О.В.;

- навчальний посібник «Загальна соціологічна теорія» Ципко С.Ю.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterНЧ·Ф@—†nchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.