Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 23.12.2014 року

 

Головує: Мельничук голова ради

Секретар: Кубай І.М.

        Присутні: 55 членів ради.

 

Порядок денний засідання:

 

1. Звіт про роботу ректора ЧНУ у 2014 р.

2. Різне

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про роботу ректора ЧНУ у 2014 р.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт про роботу ректора ЧНУ у 2014 р. затвердити.

СЛУХАЛИ:

2. Різне.

А) Висунення кандидатур у члени-кореспонденти НАН України (таємне голосування):

- зі спеціальності «Математичні проблеми механіки» Петришина Р.І;

- зі спеціальності «Кореляційна оптика» Ангельського О.В.;

УХВАЛИЛИ:

Висунути у члени-кореспонденти НАН України

- зі спеціальності «Математичні проблеми механіки» Петришина Р.І;

- зі спеціальності «Кореляційна оптика» Ангельського О.В.

                                                                                 (Кубай І.М.)

СЛУХАЛИ:

Б) Рекомендація кандидатур для відзначення державними нагородами (таємне голосування):

- Присвоєння почесного звання «Заслужений економіст України» Марут С.Г.;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Фодчуку І.М.;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Руденку В.П.;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Антофійчуку В.І.;

- Висунення на нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Круглашова А.М.;

-  Висунення на нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Докаша В.І.

                                                                                 (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати кандидатури для відзначення державними нагородами:

- висунути на присвоєння почесного звання «Заслужений економіст України» Марут С.Г.;

- висунути на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Фодчука І.М.;

- висунути на присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Руденка В.П.;

- висунути на присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Антофійчука В.І.;

- висунути на нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Круглашова А.М.;

- висунути на нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Докаша В.І.

СЛУХАЛИ:

В) Рекомендація щодо продовження контракту з Марчуком Михайлом Георгійовичем на посаді завідувача кафедри філософії, який закінчується 31 грудня 2014 р. (відкрите голосування).       (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити контракт з Марчуком Михайлом Георгійовичем на посаді завідувача кафедри філософії.

СЛУХАЛИ:

Г) Рекомендація кандидатур для відзначення відомчими нагородами згідно із списком (відкрите голосування).        (Марусик Т.В.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати кандидатури для відзначення відомчими нагородами згідно із списком.

СЛУХАЛИ:

Д) Підтримка висунення кандидатури В.М. Вовка для обрання на оголошену вакансію члена кореспондента НАН України за спеціальність «Органічна хімія» (відкрите голосування).         (Лявинець О.С. )

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення кандидатури В.М. Вовка для обрання на оголошену вакансію члена кореспондента НАН України за спеціальністю «Органічна хімія».                                           

СЛУХАЛИ:

Е) Підтримка висунення кандидатури В.С. Броварця для обрання на оголошену вакансію члена кореспондента НАН України за спеціальністю «Органічна хімія» (відкрите голосування).           (Лявинець О.С. )

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення кандидатури В.С. Броварця для обрання на оголошену вакансію члена кореспондента НАН України за спеціальністю «Органічна хімія».

СЛУХАЛИ:

Є) Про підтримку доктора медичних наук, професора Мінцера Озара Петровича, завідувача кафедри медичної інформатики, директора наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, МОЗ України, до обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “Інформатика”(відкрите голосування).

                                                                       (Ушенко О.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати доктора медичних наук, професора Мінцера Озара Петровича, завідувача кафедри медичної інформатики, директора наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, МОЗ України, до обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “Інформатика”

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження тем:

- докторської дисертації к.ю.н., доценту кафедри  кримінального права та криміналістики Жаровській Галині Петрівні.

- кандидатської дисертації аспірантці кафедри історії та культури української мови 3-го року денної форми навчання Чибор Ірині і призначення наукового керівника проф. Скаб М.В. Затвердження індивідуального плану роботи.      (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему докторської дисертації к.ю.н., доценту кафедри  кримінального права та криміналістики Жаровській Галині Петрівні.

2. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантці кафедри історії та культури української мови 3-го року денної форми навчання Чибор Ірині і призначення наукового керівника проф. Скаб М.В. Затвердити індивідуальний план роботи.  

СЛУХАЛИ:

З) Про зміну наукового керівника аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри англійської мови Нузбан Олександрі Василівні – д.філол.н., проф. Бялика В.Д.                                                                                  (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри англійської мови Нузбан Олександрі Василівні.

СЛУХАЛИ:

И) Про відрахування з аспірантури:

- Тимків Оксану Михайлівну, аспірантку 4-го року заочної форми навчання кафедри електроніки і енергетики зі спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків, у зв’язку з рішенням ЛКК;

- Габузу Тетяну Василівну, аспірантку 3-го року заочної форми навчання кафедри математичних проблем управління і кібернетики зі спец. 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

- Мединську Ганну Юріївну, аспірантку 1-го року денної форми навчання кафедри фізики твердого тіла зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла;

- Павлінчук Оксану Дмитрівну, аспірантку 1-го року денної форми навчання кафедри фізики твердого тіла зі спец. 01.04.07 – Фізика твердого тіла;

- Семенюк Олесю Василівну, аспірантку 2-го року заочної форми навчання кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови, у зв’язку з рішенням ЛКК;

- Палагнюка Володимира Олександровича, аспіранта 1-го року денної форми навчання кафедри політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати вищеперелічених осіб з аспірантури

СЛУХАЛИ:

 І) Про поновлення в аспірантурі з відривом від виробництва Осипової Олександри Володимирівни по кафедрі математичного моделювання  зі спец. 01.01.02 – Диференціальні рівняння з 1 січня 2015 року.                                                                                              (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Поновити в аспірантурі з відривом від виробництва Осипової Олександри Володимирівни по кафедрі математичного моделювання  зі спец. 01.01.02 – Диференціальні рівняння з 1 січня 2015 року.

СЛУХАЛИ:

Ї) Про продовження терміну навчання в аспірантурі:

- Кутаренко Наталії Ярославівні, аспірантці кафедри економіки підприємства та управління персоналом 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами на 126 днів листків тимчасової непрацездатності;

- Терен Галині Миколаївні, аспірантці кафедри обліку та аудиту 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит на підставі листків тимчасової непрацездатності.

                                                                              (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі вище переліченим особам.

СЛУХАЛИ:

Й) Звіт випускника докторантури кафедри політології та державного управління Городецького Олександра Олександровича зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.

УХВАЛИЛИ:

Звіт випускника докторантури кафедри політології та державного управління Городецького Олександра Олександровича затвердити.

СЛУХАЛИ:

К) Про затвердження кандидатур аспірантів 2-го року навчання з відривом від виробництва на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам на 2015/2016 рр.(відкрите голосування):

1. Глібіщука Миколу Васильовича;

2. Гринишин Юліану Богданівну;

3. Кучак Альону Ігнатівну;

4. Смик Оксану Степанівну.                                        (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатури вищезазначених аспірантів 2-го року навчання з відривом від виробництва на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам на 2015/2016 рр.

СЛУХАЛИ:

Л) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича».                                                    (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича»

- монографію «Моделювання X-променевих зображень дефектів в реальних кристалах» Фодчука І.М., Новікова С.М.;

- навчально-методичний посібник «Педагогічна практика в загальноосвітній школі» Лясоти Т.І.;

- навчальний посібник «Фізична культура і спорт в національній економіці» Євстратова П.І., Зорія Я.Б.;

- навчально-методичний посібник «Навчально-тренувальний процес з панкратіону» Наконечного І.Ю.;

- навчально-методичний посібник «Психологія фізичного виховання та спорту» Наконечний І.Ю.;

- навчальний посібник «Електронні геодезичні прилади та GPS-технології» Сабадаш В.І., Смірнов Я.В., Сухий П.О.;

- монографію «Історична свідомість студентської молоді в сучасній Україні: особливості, тенденції розвитку, технологізація формування» Пержуна В.В.;

- навчальний посібник «Стратегічний аналіз» Ковальчук Т.М.;

- навчальний посібник «Основні апарати гідромеханічних, теплових та масообмін них процесів у хімічній технології» Лявинець О.С., Юрчук І.Р.;

- колективну монографію «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» авторів В.В. Пасічника, Н.Б. Шаховської, Я.І. Виклюка і ін.;

- монографію «Церковний Переяслав» 1868 р. на тлі унійних колізій та політично-ідеологічних стратегій кінця XVI – другої половини  XVII століть і неоімперських викликів сучасності» Шкрібляка М.В. (рекомендувати з уточненням теми).

СЛУХАЛИ:

М) Прохання вченої ради Львівського національного університету ім. І.Франка про підтримку ініціативи про включення в перелік КМУ таких нових спеціальностей:

- комп’ютерна фізика;

- фізична діагностика та експертиза.                      (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати ініціативу вченої ради Львівського національного університету ім. І.Франка про про включення в перелік КМУ таких нових спеціальностей:

- комп’ютерна фізика;

- фізична діагностика та експертиза.

 Внесли до порядку денного свої пропозиції та взяли участь в обговоренні нагальних навчально-освітніх пролем в ЧНУ наступні члени вченої ради: Петришин Р.І., Ткач М.В., Мельничук С.В., Ангельський О.В.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterГ(Ы@Ыј/chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.