Оновлено
2019-10-04
11:42

 

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 09.02.2015 року

 

 Головує: Мельничук С.В. – голова ради

 Секретар: Кубай І.М.

  Присутні: 57 членів ради.

 

Порядок денний:

1 Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2014 р.  

2. Інформація про виконання прийнятих рішень за друге півріччя 2014 р.  

3. Різне.

 СЛУХАЛИ:

1. Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2014 р. проректора з економічних питань С.Г. Марут.

 В обговоренні взяли участь: Мельничук С.В., Ткач М.В., Марченко М.М., Зорій Я.Б., Ангельський О.В.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про фінансово-господарську діяльность університету за 2014 р. взяти до відома.

2. Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2014 р. проректора з економічних питань - головного бухгалтера Марут С.Г. затвердити.

 СЛУХАЛИ:

2. Інформацію вченого секретаря ЧНУ І. Кубай про виконання прийнятих рішень за друге півріччя 2014 р.  

 УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію про виконання прийнятих рішень за друге півріччя 2014 р. взяти до відома.

 СЛУХАЛИ:

3. Різне.

А)  Інформація першого проректора Р.І. Петришина «Про внесення змін до нормативних документів Університету з питань організації освітнього процесу» відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» (Петришин Р.І.)

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Балух В.О., Кіндзерський В.В., Волков Р.А., Костишин С.С., Остапов С.Е.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити поправки «Про внесення змін до нормативних документів Університету з питань організації освітнього процесу» відповідно до ЗУ «Про вищу освіту»

Б) СЛУХАЛИ:

Інформацію Петришина Р.І. про відміну призначення іменних академічних стипендій студентам ЧНУ у 2015 р.

 ВИСТУПИЛИ: Петришин Р.І – Відповідно до наказу 1322-ст від 16.09.2014 р. студентам ЧНУ ім. Ю.Федьковича було призначено персональні іменні стипендії. У зв’язку із припиненням виплати індексації при призначенні даного виду стипендії, відбулося зменшення загального доходу студентів. Враховуючи фінансові втрати студентів виникає необхідність у відміні раніше призначених іменних стипендій та перерахунку здійснених виплат індексацій.

УХВАЛИЛИ:

1.              Клопотання про відміну раніше призначених стипендій згідно наказу 1322-ст від 16.09.2014 р. за наявності заяви студента підтримати.

2.              При призначенні іменних академічних стипендій студентам ЧНУ у 2015 р. першочергово розглядати

СЛУХАЛИ:

В) Затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій аспірантам, докторантам та здобувачам ЧНУ.         (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми докторських і кандидатських дисертацій аспірантам, докторантам та здобувачам ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Г) Затвердження індивідуальних планів роботи  аспірантам та докторантам ЧНУ.                               (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальні плани роботи  аспірантам та докторантам ЧНУ.      

 СЛУХАЛИ:

Д) Про продовження терміну навчання в аспірантурі 3-го року з відривом від виробництва кафедри міжнародних відносин Павлюк Олесі Ігорівні                                         (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі 3-го року з відривом від виробництва кафедри міжнародних відносин Павлюк Олесі Ігорівні.

СЛУХАЛИ:

       Е) Про затвердження ОКХ та ОПП для бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Технологічна освіта – 6.010103», спеціальності «Технологічна освіта - 601010301» для денної та заочної форм навчання. (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити ОКХ та ОПП для бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Технологічна освіта – 6.010103», спеціальності «Технологічна освіта - 601010301» для денної та заочної форм навчання.  

СЛУХАЛИ:

Є) Про підтримку кандидатури доктора біологічних наук, професора Алли Іванівни Ємець для обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Рослинні біотехнології»                (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

Ж) Про підтримку висунення кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України Головача  Юрія Васильовича щодо обрання його на вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "Нанобіофізика, фізика складних систем" (Відділення фізики і астрономії НАН України).                                                                    (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

СЛУХАЛИ:

З) Про підтримку висунення кандидатури завідувача відділу статистичної теорії конденсованих середовищ Інституту фізики конденсованих систем НАН України, доктора фізико-математичних наук професора Козловського Михайла Павловича щодо обрання його на вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "Фізика магнітних систем, резонансні явища" (Відділення фізики і астрономії НАН України).                                                        (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

И) Про підтримку висунення кандидатури керівника фізико-технічного центру НАН та МОН України,  зав. кафедрою  експеримен-тальної фізики  Одеського національного універ­ситету імені І.І.Мечникова, доктора фізико-математичних наук, професора Сминтини Валентина Андрійовича щодо обрання його на вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "Нанобіофізика, фізика складних систем" (Відділення фізики і астрономії НАН України).        (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

І)  Про підтримку висунення кандидатури доктора хімічних наук, професора, вченого секретаря Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Томашика Василя Миколайовича в члени кореспонденти НАН України зі спеціальності «Хімія твердого тіла» по відділенню хімії НАН України. (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

СЛУХАЛИ:

Ї) Про підтримку висунення для обрання дійсним членом (академіком) НАН України Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство нафтогазового комплексу» члена кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Крижанівського Євстахія Івановича (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

Й) Про підтримку кандидатури, доктора технічних наук, професора Товажнянського Леоніда Леонідовича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Хімічна технологія» Відділення хімії. (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

К) Про підтримку кандидатури заступника директора Інституту з наукової роботи, завідуючого відділу молекулярної генетики бактеріофагів, доктора біологічних наук, Товкача Федора Івановича членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності: «Вірусологія»
(Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

Л) Про підтримку кандидатури на вакансію академіка НАН України Директор Інституту прикладних проблем математики і механіки ім. Я. Підстригача НАН України (м. Львів), доктора фіз.-мат. наук, професора, члена кореспондента НАН України Кушніра Романа Михайловича зі спеціальності «Математика», Відділення математики.       (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

М) Про підтримку кандидатури на вакансію члена–кореспондента НАН України старшого наукового співробітника Інституту математики НАН України (м. Київ), доктора фіз.-мат наук, професора, Зелінського Юрія Борисовича зі спеціальності «Функціональний аналіз і теорія функцій», Відділення математики.                   (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

Н) Про підтримку кандидатури директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Рафальського Олега Олексійовича до обирання членом-кореспондентом НАН України

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

О) Про підтримку кандидатури завідувача відділу фотоелектрохімії та хімічних джерел струму Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, доктора хімічних наук, професора Колбасова Геннадія Яковича, висунутого кандидатом на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю "хімія твердого тіла".   (Кубай І.М.)                                                                             

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

 СЛУХАЛИ:

П) Про підтримку висунення кандидатури заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Власенка Олександра Івановича  щодо обрання його на вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "Нанобіофізика, фізика складних систем" (Відділення фізики і астрономії НАН України).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання

Р) Про призначення академічних стипендій студентам ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

Призначити стипендії вищезазначеним студентам ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

C) Про затвердження Положення "Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича".

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення "Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича".

СЛУХАЛИ:

Т) Про затвердження "Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (тимчасове).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити "Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (тимчасове).

СЛУХАЛИ:

У) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича»

- навчальний посібник «Історія англійської мови» Садовник-Чучваги Н.В.;

- навчальний посібник «Основи САПР» Гудими Ю.В.;

- монографія «Локальна та інтегральна деполяризація фазово-стаціонарних полів лазерного випромінювання» Ушенко Ю.О., Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Ангельський А.-П.І.

- монографія «Багато параметрична Джонс-Матрична мікроскопія плівок біологічних рідин людини у діагностиці та класифікації їхніх оптичних властивостей» Ушенко О.Г., Савич В.О., Ушенко Ю.О., Дуболазов О.В., Саранський М.Д.

- монографія «Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст» Нікіфоров П.О., Бабух І.Б.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterї0Пи?C@R¤ichnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.