Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 02.03.2015 року

 

 Головує: Мельничук С.В.голова ради

 Секретар: Кубай І.М.

 Присутні: 52 члени ради.

 

Порядок денний:

 

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.              

2. Про функціонування дистанційної освіти в ЧНУ.            

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

1. Перший проректор ЧНУ – Р.І. Петришин проаналізував результати зимової екзаменаційної сесії за 2014-2015 н.р. 

 

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Мельничук С.В., Маслюченко В.К.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Провести вибірково контрольні заміри залишкових знань для студентів 1-4 курсів з навчальних дисциплін, в яких якість знань за результатами зимової екзаменаційної сесії менша 50% і більша 80%.

3. Соціологічній лабораторії ЧНУ провести анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів за результатами зимової екзаменаційної сесії.

 

СЛУХАЛИ:

2. З інформацією про функціонування дистанційної освіти в ЧНУ виступив проректор з наукової роботи ЧНУ – О.Г. Ушенко

 

В обговоренні взяли участь:Ткач М.В., Політанський Л.Ф., Черевко І.М., Круглашов А.М., Боднарюк М.І., Мельничук С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Заступникам деканів з навчально-методичної роботи щомісячно аналізувати результати електронного навчання.

3. Рейтинговій комісії університету розглянути поправки до рейтингу оцінювання викладачів: до рейтингу оцінювання викладачів із врахуванням результатів електронного навчання.

4. До 1.09.2015 р. розглянути можливість переведення заочної форми навчання у формат електронного навчання.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

Професора:

- Рихлу Петру Васильовичу;

- Осадцю Миколі Манолійовичу.

Доцента:

- Стефурак Олені Валеріївні;

- Швидюку Сергію Мирославовичу;

- Демчучену Олександру Марчеловичу;

- Ковалюку Богдану Івановичу;

- Сачко Анастасії Валеріївні.

 

СЛУХАЛИ:

4. Різне.

А) Обрання на посаду завідувача кафедри:

- Єсипенко Надія Григорівна, завідувача кафедри англійської мови, ф-т іноземних мов;

- Меленко Сергій Гаврилович, завідувача кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, юридичний ф-т;

- Остапов Сергій Едуардович, завідувача кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, І-т фізико-технічних та комп’ютерних наук;

- Наконечний Ігор Юрійович, завідувача кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, ф-т фізичної культури та здоров’я людини;

- Бялик Василь Дмитрович, завідувача кафедри теорії і практики перекладу, ф-т іноземних мов;

- Копильчук Галина Петрівна, завідувача кафедри біохімії та біотехнології, І-т біології, хімії та біоресурсів;

- Лабінська Богдана Ігорівна, завідувача кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, ф-т іноземних мов;

- Лопатинський Юрій Михайлович, завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом, економічний ф-т;

- Чучко Михайло Костянтинович, завідувача кафедри етнології, античної та середньовічної історії, ф-т історії, політології та міжнародних відносин;

- Кульбабська Олена Валентинівна, завідувача кафедри сучасної української мови, філологічний ф-т

                                                                                           (Кубай І.М.)

ВИСТУПИЛИ:

Із критичними зауваженнями щодо обрання на посаду завідувача кафедри сучасної української мови Кульбабської Олени Валентинівни виступила професор цієї ж кафедри Людмила Ткач та попросила повідомлену нею інформацію взяти до відома при прийнятті Вченою радою рішення. До обговорення даної кандидатури долучились завідувач кафедри теоретичної фізики – Микола Ткач та  декан філологічного факультету – Борис Бунчук. Останній зауважив, що кандидатуру Олени Кульбабської підтримали як на засіданні кафедри, так і на Вченій раді факультету. Зауважень щодо її професійності та фаховості немає, що також підтверджується і її високими рейтинговими показниками.

УХВАЛИЛИ:

Обрати на посаду завідувача кафедри:

- Єсипенко Надію Григорівну, завідувачем кафедри англійської мови, ф-т іноземних мов;

- Меленка Сергія Гавриловича, завідувачем кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, юридичний ф-т;

- Остапова Сергія Едуардовича, завідувачем кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, І-т фізико-технічних та комп’ютерних наук;

- Наконечного Ігоря Юрійовича, завідувачем кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, ф-т фізичної культури та здоров’я людини;

- Бялика Василя Дмитровича, завідувачем кафедри теорії і практики перекладу, ф-т іноземних мов;

- Копильчук Галину Петрівну, завідувачем кафедри біохімії та біотехнології, І-т біології, хімії та біоресурсів;

- Лабінську Богдану Ігорівну, завідувачем кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, ф-т іноземних мов;

- Лопатинського Юрія Михайловича, завідувачем кафедри економіки підприємства та управління персоналом, економічний ф-т;

- Чучка Михайла Костянтиновича, завідувачем кафедри етнології, античної та середньовічної історії, ф-т історії, політології та міжнародних відносин;

- Кульбабську Олену Валентинівну, завідувачем кафедри сучасної української мови, філологічний ф-т

 

СЛУХАЛИ:

Б) Включити Руденка Валерія Петровича до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р. Цикл наукових праць: «Наукові основи екологічно безпечного, соціально і економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень» - керівник  творчого колективу – академік, д.е.н., проф. Михайло Артемович Хвесик (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку України НАН України)

                                                                              (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Включити Руденка Валерія Петровича до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

 

СЛУХАЛИ:

В) Представлення Меленка Сергія Гавриловича в.о. завідувача кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, доктора юридичних наук, до нагородження Грамотою Верховної Ради України    (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Представити Меленка Сергія Гавриловича до нагородження Грамотою Верховної Ради України    

 

 

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій аспірантам, докторантам та здобувачам наукового ступеня доктора наук та індивідуальних планів роботи  аспірантам та докторантам ЧНУ          (Діденко В.П.)                                                                                       

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми докторських і кандидатських дисертацій аспірантам, докторантам та здобувачам наукового ступеня доктора наук та індивідуальні плани роботи  аспірантам та докторантам ЧНУ     

 

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження концепції щодо ліцензування таких напрямів підготовки (спеціальностей):

8.01020302 Фізична реабілітація – магістр, 20 осіб д.ф.н.  

                                                                                        (Іванчук М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити концепцію ліцензування напряму підготовки (спеціальність).

 

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження акредитаційних справ таких напрямів підготовки (спеціальностей):

6.040105 Гідрометеорологія

8.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності

8.04010403 Географія України

8.06010302 Раціональне використання та охорона водних ресурсів

8.04030302 Системи і методи прийняття рішень

6.040204, 7.-8.04020401 Прикладна фізика

Коледж:

-Прикладна математика

-Бухгалтерський облік

-Обслуговування комп’ютерних систем і мереж                                     (Іванчук М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Акредитаційні справи із вищеперелічених напрямів підготовки (спеціальностей) затвердити.

 

СЛУХАЛИ:

Є) Про затвердження магістерської освітньої програми на 1,5 роки зі спеціальності 8.04010205 Біохімія.               (Іванчук М.Г.)

     УХВАЛИЛИ:

   Затвердити магістерську освітню програму на 1,5 роки зі спеціальності 8.04010205 Біохімія.                                                                                                                   

 

СЛУХАЛИ:

Ж) Про зміну правил прийому до ЧНУ у 2015 р.             (Мудрий Я.С.)

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до рапортів директорів інститутів та деканів факультетів внести зміни до Правил прийому до ЧНУ у 2015 році стосовно набору абітурієнтів на скорочену форму навчання на базі молодшого спеціаліста на споріднений напрям підготовки, зокрема:

- Дозволити вступ на 3 курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Видавнича справа та редагування»(Філологічний ф-т) абітурієнтів ОКР молодший спеціаліст з тієї самоїспеціальності;

- Дозволити вступ на 3 курс за напрямами підготовки«Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці»абітурієнтів ОКР молодший спеціаліст що отримали спеціальності у спорідненій галузі знань;

- Розширити перелік споріднених спеціальностей  ОКР молодший спеціаліст для вступу на напрями підготовки«Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»;

- Дозволити вступ на 2 курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Біологія», абітурієнтам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа» та«Лабораторна діагностика». У минулому році відбувався набір тільки на заочну форму за цими спеціальностями;

- На 3 курс денної та заочної форми навчання розширитиперелік споріднених спеціальностей ОКР молодший спеціаліст для вступу на напрями підготовки«Телекомунікації»та «Радіотехніка».

 

ВИСТУПИЛИ: Марут С.Г. – Помісячним планом асигнувань передбачені суми, що не відповідають помісячній потребі коштів для виплати заробітної плати, стипендії оплати комунальних платежів.

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з нерівномірним помісячним розподілом фінансування у 2015 році дозволити проведення планування та касові видатки із залученням та відновленням власних надходжень для забезпечення нормального функціонування університету за всіма бюджетними програмами.

 

 З) Рекомендації до друку:

 

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографія «Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект)», Т.Д.Федірчик;

- монографія «Територіально-функціональна організація та стратегія розвитку великого міста (на прикладі міста Чернівці)», В.О. Джаман, П.В. Колядинський;

- навчальний посібник «Позитивізм та постпозитивізм», Починок Б.В., Починок І.Б.;

- монографія «Геопросторова організація фермерського укладу України», М.Д. Заячук;

- колективна монографія «Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті суспільних трансформацій: соціологічний вимір», кафедра соціології, філософсько-теоло-й ф-т;

- навчальний посібник «Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» Палійчук О.М., Прокоп І.С.

- навчальний посібник «Історія німецької мови», Гоян А.І.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку

 

СЛУХАЛИ:

И) Про заходи щодо вдосконалення системи надання грифів Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та схвалення порядку й умов їхнього присвоєння            (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома

2. Вдосконалити систему надання грифів Вченої ради ЧНУ ім. Ю.Федьковича та схвалити порядок й умови їхнього присвоєння .

3. Проект Положення щодо надання грифів грифів Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича розмістити на сайті університету.

 

СЛУХАЛИ:

І) Про підтримку відновлення погруддя першого ректора університету Костянтина Томащука (встановленого у 1897 р. та зруйнованого радянських часів) у нинішньому Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка у зв’язку із 175-ти річчям  від дня народження видатного політичного діяча, уродженця Буковини, першого ректора університету, депутата Буковинського крайового сейму і парламенту Австрії (1871 р.) та з нагоди святкування 140-річчя від дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

УХВАЛИЛИ:

Підтримати відновлення.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster…mЙ ъL@p.НС—[chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.