Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.04.2015 року

 

           Головує: Мельничук С.В. – голова ради 

             Секретар: Кубай І.М. 

             Присутні: 50 членів ради.

1. Звіт про наукову роботу університету у 2014 році     (Ушенко О.Г).

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2014 р   (Кубай І.М.).

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне:

СЛУХАЛИ:

1. Зі звітом про наукову роботу університету за 2014 рік виступив проректор з наукової роботи ЧНУ О.Г. Ушенко. Він зазначив, що у минулому році аспіранти та докторанти нашого університету працювали менш ефективно, адже було захищено 25 кандидатських та 4 докторських дисертацій, що значно менше, ніж у 2013 році (68 кандидатських дисертацій та 6 докторських). Ушенко О.Г. наголосив, що лише один студент ЧНУ став переможцем всеукраїнської олімпіади та закликав викладачів докладати більше зусиль до підготовки студентів.

 

В обговоренні взяли участь: Круглашов А.М., Мельничук С.В., Лопатинський Ю.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Утворити науково-дослідні центри з діючими підприємствами регіону :

                    Артон;

                    ЦКБ “Електронмаш”;

                    ЦКБ “Ритм” та ін.

2. Кожен професор повинен мати аспірантів. Розглянути питання по розширенню контрактної форми аспірантури.

3. Суттєво підвищити ефективність докторантури.

4. Ввести єдину систему документообігу роботи спеціалізованих рад.

5. Підвищити ефективність роботи системи “Електронного навчання” з метою формування основ дистанційного навчання.

СЛУХАЛИ:

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2014 рік представила вчений секретар ЧНУ Інна Кубай. Вона зазначила, що у 2014 році в ЧНУ функціонувало 12 спеціалізованих вчених рад на таких факультетах: докторські – в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук, 2 – на факультеті історії, політології та міжнародних відносин, філософсько-теологічному факультеті; кандидатські: 2 – в Інституті біології, хімії та біоресурсів, 2 – в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук, 2 – на факультеті історії, політології та міжнародних відносин, на факультеті математики та інформатики, на філософсько-теологічному, економічному, географічному, філологічному факультетах та на факультеті іноземних мов.

За 2014 рік у спецрадах університету захищено 68 кандидатських і 6 докторських дисертацій, із них співробітниками ЧНУ – 4 докторських та 25 кандидатських дисертацій.– зазначила Інна Кубай. Всього за2014 рік у спеціалізованих учених радах ЧНУ проведено 74 успішних захисти.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію взяти до відома.

2.   Звіт про роботу роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2014 р. затвердити.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

Доцента:

·                   Мальцеву Валентину Сергійовичу;

·                   Пінцаку Вадиму Івановичу;

·                   Максимюку Олександру Дмитровичу;

·                   Торончуку Івану Желувичу.     

Старшого наукового співробітника:

·       Дійчуку Володимиру Васильовичу.

СЛУХАЛИ:

А) Представлення на присвоєння почесного звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Волкову Анатолію Романовичу (Бунчук Б.І.);

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесне звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Волкову Анатолію Романовичу (За- 47, Проти-немає, Недійсних бюлетенів - 3).

СЛУХАЛИ:

Б) Рекомендація кандидатур для відзначення державними та відомчими нагородами (таємне голосування):

- Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Бунчуку Борису Івановичу;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений економіст України» Ковальчук Тетяні Миколаївні;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Черевку Ігорю Михайловичу;

- Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» Євстратову Петру Іллічу     (Кубай І.М.);

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати кандидатури для відзначення державними та відомчими нагородами:

- «Заслужений працівник освіти України» - Бунчука Бориса Івановича (За- 46, Проти-1, Недійсних бюлетенів - 3);

- «Заслужений економіст України» - Ковальчук Тетяну Миколаївну (За- 44, Проти-3, Недійсних бюлетенів - 3);

- «Заслужений працівник освіти України» - Черевка Ігора Михайловича (За- 44, Проти-3, Недійсних бюлетенів - 3);

- «Заслужений працівник освіти України» - Євстратова Петра Ілліча (За- 44, Проти-3, Недійсних бюлетенів - 3).

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження теми  докторської дисертації  Задорожній Світлані Михайлівні, к.ю.н., доценту кафедри європейського права і порівняльного правознавства.        (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації Задорожній Світлані Михайлівні, к.ю.н., доценту кафедри європейського права і порівняльного правознавства.

СЛУХАЛИ:

Г) Про надання дозволу керувати аспірантами, як виняток, к.н., доцентам з 1 квітня 2015 року:

- Петрюк Ірині Михайлівні, к.пед.н., доц., в.о. зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

- Кобилянській Лілії Іванівні, к.пед.н., доц. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.                                                                  (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Надати дозвіо керувати аспірантами, як виняток, к.н., доцентам з 1 квітня 2015 року:

- Петрюк Ірині Михайлівні, к.пед.н., доц., в.о. зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

- Кобилянській Лілії Іванівні, к.пед.н., доц. кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

СЛУХАЛИ:

Д) Про зміну наукових керівників з 1 квітня 2015 року:

- Єленіч Ользі Вікторівні, аспірантці кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв 2-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 02.00.03 – Органічна хімія, призначити д.х.н., професора Лявинця Олександра Семеновича (02.00.04);

- Марчук Марині Віталіївні, аспірантці кафедри загальної та соціальної педагогіки 3-го року денної форми навчання  зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – призначити  Петрюк Ірину Михайлівну, к.пед.н., доцента цієї ж кафедри (13.00.01);

- Абрамовій Катерині Анатоліївні, аспірантці кафедри загальної та соціальної педагогіки 3-го року денної форми навчання зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – призначити  Кобилянську Лілію Іванівну, к.пед.н., доцента цієї ж кафедри (13.00.01).

- Парайко Крістіні Василівні, аспірантці кафедри етнології, античної  та середньовічної історії 3-го року денної форми навчання  зі спец 07.00.05 – Етнологія – призначити Чучка Михайла Костянтиновича, д.і.н., професора цієї ж кафедри  (07.00.02).

- Кузику Василю Васильовичу, здобувачу 4-го року навчання кафедри етнології, античної та середньовічної історії зі спеціальності 07.00.05 – Етнологія - призначити Чучка Михайла Костянтиновича, д.і.н., професора цієї ж кафедри  (07.00.02).                                      (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукових керівників з 1 квітня 2015 року:

- Єленіч Ользі Вікторівні, аспірантці кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв 2-го року навчання з відривом від виробництва зі спец. 02.00.03 – Органічна хімія, призначити д.х.н., професора Лявинця Олександра Семеновича (02.00.04);

- Марчук Марині Віталіївні, аспірантці кафедри загальної та соціальної педагогіки 3-го року денної форми навчання  зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – призначити  Петрюк Ірину Михайлівну, к.пед.н., доцента цієї ж кафедри (13.00.01);

- Абрамовій Катерині Анатоліївні, аспірантці кафедри загальної та соціальної педагогіки 3-го року денної форми навчання зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки – призначити  Кобилянську Лілію Іванівну, к.пед.н., доцента цієї ж кафедри (13.00.01).

- Парайко Крістіні Василівні, аспірантці кафедри етнології, античної  та середньовічної історії 3-го року денної форми навчання  зі спец 07.00.05 – Етнологія – призначити Чучка Михайла Костянтиновича, д.і.н., професора цієї ж кафедри  (07.00.02).

- Кузику Василю Васильовичу, здобувачу 4-го року навчання кафедри етнології, античної та середньовічної історії зі спеціальності 07.00.05 – Етнологія - призначити Чучка Михайла Костянтиновича, д.і.н., професора цієї ж кафедри  (07.00.02).      

СЛУХАЛИ:

Е) Про відрахування зі списку здобувачів університету з1 квітня 2015 р.:

Семенчук Надію Василівну, здобувача 5-го року навчання кафедри загальної та соціальної педагогіки  зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та  історія педагогіки з правом поновлення у зв’язку із звільненням наукового керівника к.пед.н., доц. Алєксєєнко Т.А.;

- Янкову Аріну Григорівну, здобувача 3-го року навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спеціальності 10.01.06 – Теорія літератури без права поновлення; науковий керівник проф. Червінська О.В.                                                (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати зі списку здобувачів університету з 1 квітня 2015 р.:

-Семенчук Надію Василівну, здобувача 5-го року навчання кафедри загальної та соціальної педагогіки  зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та  історія педагогіки з правом поновлення у зв’язку із звільненням наукового керівника к.пед.н., доц. Алєксєєнко Т.А.;

- Янкову Аріну Григорівну, здобувача 3-го року навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спеціальності 10.01.06 – Теорія літератури без права поновлення; науковий керівник проф. Червінська О.В.        

СЛУХАЛИ:

Є) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»

- навчальний посібник «Фізична реабілітація при порушеннях постави та плоскостопості» Доцюк Л.Г., Гауряк О.Д.;

- навчальний посібник «Впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу: методичні рекомендації для студентів ВНЗ напряму підготовки «Дошкільна освіта»» Балаєва К.С.;

- навчальний посібник «Поєднання державного та громадського управління якістю підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у США» Мединський С.В.;

- збірник наукових статей та публікацій «Моральне психологічне забезпечення у Збройних Силах України: теоретичний матеріал до курсу» авторського колективу Дячук Н.М., Зорій Я.Б., Куницький В.В., Урущак Б.А., Шпанко М.А.

- підручник «Курс фізики» авторів Венгринович Р.Д., Стасик М.О.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterE|p@М@Г©'chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.