Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25.05.2015 року

 

 Головує: Петришин Р.І. – заступник голови ради

 Секретар: Кубай І.М.

 Присутні: 50 членів ради.

 

Порядок денний:

 

 1. Звіт про міжнародну діяльність університету за 2014 р. (Луканюк С.М.)
 2. Про стан та перспективи підвищення якості надання освітніх послуг іноземним громадянам.  (Ушенко О.Г.)
 3. Присвоєння вченого звання.
 4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про міжнародну діяльність університету за 2014 р. прозвітував начальник міжнародного відділу С.М. Луканюк. С.М. Луканюк зазначив, що перспективними завданнями подальшої активізації міжнародної діяльності ЧНУ можна вважати:

-         залучення по можливості всіх кафедр до міжнародної співпраці ЧНУ, в цьому контексті чекаємо на пропозиції відповідних кафедр;

-         подальша робота в напрямку погодження та підписання договорів з партнерами для запровадження подвійного диплому;

-         розширення співробітництва університету за рахунок налагодження контактів в новими партнерами;

-         пошук та залучення іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ;

-         розширення участі ЧНУ у нових проектах програми ЕРАЗМУС плюс.

В обговоренні взяли участь: Ушенко О.Г., Петришин Р.І., Костишин С.С., Круглашов А.М.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію начальника відділу міжнародних зв’язків взяти до відома.
 2. Розширити співробітництво університету за рахунок налагодження контактів в новими партнерами (університетами Німеччини, Польщі, Іспанії, країн Прибалтики) (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, директори інститутів та декани).
 3. Підписати договори щодо впровадження подвійних дипломів. (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, директори інститутів та декани) (Краківська політехніка та Ягелонський університет).
 4. Залучити іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ. (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, приймальна комісія).
 5. Розширити участь ЧНУ у нових проектах програми ЕРАЗМУС плюс (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, директори інститутів та декани).
 6. Оприлюднити інформацію про проекти, які виконуються в ЧНУ.
 7. Призначити відповідальних (заступників директорів та деканів) з міжнародної діяльності в інститутах та на факультетах.

СЛУХАЛИ:

2. Про стан та перспективи підвищення якості надання освітніх послуг іноземним громадянам проінформував проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Петришин Р.І., Луканюк С.М., Нежурбіда С.І., Зварич І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію проректора з наукової роботи взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

1.    Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання професора Лабінській Б.І.

СЛУХАЛИ:

4. Різне:

А) Про присвоєння почесного звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.фіз-мат.н., проф. Раренку Іларію Михайловичу                            (Ангельський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесне звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.фіз-мат.н., проф. Раренку Іларію Михайловичу.

СЛУХАЛИ:

Б) Про присвоєння почесного звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.істор.н., проф. Ботушанському Василю Мефодійовичу             (Добржанський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесне звання «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.істор.н., проф. Ботушанському Василю Мефодійовичу.

СЛУХАЛИ:

В) Про присвоєння почесного звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.фіз-мат.н., проф. Готрі Зенону Юрійовичу                                   (Ангельський О.В.);

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесне звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» д.фіз-мат.н., проф. Готрі Зенону Юрійовичу.

СЛУХАЛИ:

Г) Про подання на нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Марянчука П.Д., Безпалька Р.І., Струка Я.М. (Яценюк Н.М.);

УХВАЛИЛИ:

Подати на нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Марянчука П.Д., Безпалька Р.І., Струка Я.М.

СЛУХАЛИ:

Д) Про подання на нагородження Подякою МОН України Федірчик Т.Д., Маркуляк Л.В., Сухого П.О., Катеринчука П.М., Волкова Р.А.   (Яценюк Н.М.);

УХВАЛИЛИ:

Подати на нагородження Подякою МОН України Федірчик Т.Д., Маркуляк Л.В., Сухого П.О., Катеринчука П.М Волкова Р.А.

СЛУХАЛИ:

Е) Про оцінку роботи викладачів за результатами анкетування студентів. Зимова сесія 2014-2015 н.р.                 (Петришин Р.І.);

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про оцінку роботи викладачів за результатами анкетування студентів. Зимова сесія 2014-2015 н.р. взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Є) Про зміну до правил прийому до ЧНУ у 2015 р.     (Мудрий Я.С.);

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до правил прийому до ЧНУ у 2015 р.

СЛУХАЛИ:

Ж) Затвердження теми кандидатської дисертації та індивідуального плану роботи аспірантці 1-го року денної форми навчання кафедри міжнародних відноси Поповій Н.А.                                (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему кандидатської дисертації та індивідуальний план роботи аспірантці 1-го року денної форми навчання кафедри міжнародних відноси Поповій Н.А.

СЛУХАЛИ:

З) Про призначення наукового керівника  з 1.05.2015 року здобувачу кафедри англійської мови Запоточній Ларисі Іларіївні– Венкель Тетяну Василівну,к.філол.н., доцента кафедри іноземних мов для природничих ф-тів (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Призначити наукового керівника  з 1.05.2015 року здобувачу кафедри англійської мови Запоточній Ларисі Іларіївні– Венкель Тетяну Василівну, к.філол.н., доцента кафедри іноземних мов для природничих ф-тів.

СЛУХАЛИ:

И) Про продовження терміну навчання в аспірантурі у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

       - Скращук (Костинчук) Ларисі Вікторівні, аспірантці кафедри економіко-математичного моделювання 4-го року заочної форми навчання зі спец.080011 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на 126 календарних днів);

      -  Парайко Крістіні Василівні, аспірантці кафедри етнології, античної та середньовічної історії 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец.070005 – Етнологія   (на 126 календарних днів)   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

       - Скращук (Костинчук) Ларисі Вікторівні, аспірантці кафедри економіко-математичного моделювання 4-го року заочної форми навчання зі спец.080011 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на 126 календарних днів);

      -  Парайко Крістіні Василівні, аспірантці кафедри етнології, античної та середньовічної історії 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец.070005 – Етнологія   (на 126 календарних днів).

СЛУХАЛИ:

І) Про відрахування з аспірантури Дущак Валентини Георгіївни, аспірантки кафедри  етнології, античної та середньовічної історії 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец 070005 – Етнологія з 1 червня 2015 року за заключенням ЛКК, з правом поновлення.           (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури Дущак Валентину Георгіївну, аспірантку кафедри  етнології, античної та середньовічної історії 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спец 070005 – Етнологія з 1 червня 2015 року за заключенням ЛКК, з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Ї) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»

- посібник «Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки» М.В. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцехівська;

- монографія «Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі» І.М. Мельничук;

- навчальний посібник «Лекційний матеріал до курсу «Психологія маркетингу та реклами»» Г.С. Фесун, А.В. Галичанська, Т.М. Канівець;

- навчальний посібник «Лекційний матеріал до курсу «Психологія праці»» Т.М. Канівець, А.В. Галичанська, Г.С. Фесун;

- монографія «Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств» Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк.                     (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster8ЫzN@ЪЯchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.