Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30.06.2015 року

 

Головує: Петришин Р.І. – заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 49 членів ради

                   Порядок денний:

 1. Звіт про роботу студмістечка за 2013-2015 рр. (Кирилюк М.В.)
 2. Про підготовку університету до вступної кампанії. (Петришин Р.І.)
 3. Присвоєння вченого звання.
 4. Різне:

 СЛУХАЛИ:

1. Про роботу студмістечка за 2013-2015 рр. прозвітував директор студмістечка Кирилюк М.В.

В обговоренні взяли участь: Марусик Т.В., Марут С.Г., Петришин Р.І., Балух В.О., Яремчук В.В.

УХВАЛИЛИ:

 1. Закупити у гуртожитки студмістечка ЧНУ системи накопичування гарячої води.
 2. Внести зміни до Правил внутрішнього розпорядку поводження студентів у студмістечку ЧНУ. Пропозиції до розгляду подано у відділ гуманітарної освіти та виховання.
 3. Розробити положення щодо діяльності комісії із соціальних питань.
 4. Встановити турнікети пропуску на вахтах у гуртожитках студмістечка ЧНУ.
 5. Обгородити територію студмістечка ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

1.     Про підготовку університету до вступної кампанії проінформував перший проректор Петришин Р.І.

В обговоренні взяли участь: Звоздецький Т.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Внести зміни до Правил прийому ЧНУ ім.Ю. Федьковича у 2015 р. (згідно з додатком).
 3. Внести зміни до Правил прийому до коледжу ЧНУ ім.Ю. Федьковича у 2015 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

професора

-         Єсипенко Н.Г.;

-         Меленку С.Г.;

-         Мизаку Н.С.

доцента

-Галичанській А.В.;

- Гуйтору М.В.

СЛУХАЛИ: 4. Різне

А) Рекомендація Вченої ради щодо продовження контрактів (строкових трудових договорів) із завідувачами кафедр та професорами, термін дії яких закінчується 31 серпня 2015 р. згідно зі списком (відкрите голосування) (Яценюк Н.М.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити дію контрактів (строкових трудових договорів) із завідувачами кафедр та професорами, термін дії яких закінчується 31 серпня 2015 р. згідно зі списком.

СЛУХАЛИ:

Б) Про підтримку ЧНУ подання Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка від 27.05.2015 р. щодо присвоєння звання «Народний артист України» Дерді Івану Михайловичу, доценту кафедри музики ЧНУ (відкрите голосування)                (Яценюк Н.М.);

УХВАЛИЛИ:

Підтримати подання Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка від 27.05.2015 р. щодо присвоєння звання «Народний артист України» Дерді Івану Михайловичу, доценту кафедри музики ЧНУ

СЛУХАЛИ:

В) Про перейменування кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права у кафедру публічного права у зв’язку з оновленням спеціалізацій окремих спеціальностей                     (Іванчук М.Г.);

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру конституційного, адміністративного і фінансового права у кафедру публічного права у зв’язку з оновленням спеціалізацій окремих спеціальностей                    

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження кандидатур на здобуття академічних стипендій на 2015/2016 рр. (на основі рішення НТР):

-  імені М.С. Грушевського – аспірантки 2-го року навчання з відривом від виробництва  зі спец. 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит кафедри  фінансів і кредиту Ткачук Ірини Ярославівни;  н/кер. – проф. Швець Н.Р. 

-  Президента України для аспірантів - аспіранта 2-го року навчання з відривом від виробництва  зі спец. 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації кафедри  радіотехніки та інформаційної безпеки Вовчука Дмитра Анатолійовича; н/кер. – проф. Політанський Л.Ф.                                                                              (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатури на здобуття академічних стипендій на 2015/2016 рр. (на основі рішення НТР):

-  імені М.С. Грушевського – аспіранці 2-го року навчання з відривом від виробництва  зі спец. 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит кафедри  фінансів і кредиту Ткачук Ірині Ярославівні;  н/кер. – проф. Швець Н.Р. 

-  Президента України для аспірантів - аспіранту 2-го року навчання з відривом від виробництва  зі спец. 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації кафедри  радіотехніки та інформаційної безпеки Вовчуку Дмитру Анатолійовичу; н/кер. – проф. Політанський Л.Ф.       

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження індивідуальних планів роботи:

-  Яновському Ярославу Михайловичу - аспіранту кафедри етнології, античної та середньовічної історії зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія. Науковий керівник – проф. Чучко М.К.   

-  Баланюк Юліані Сергіївні – аспірантці кафедри міжнародних відносин зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути  та процеси. Науковий керівник – проф. Марусик Т.В.                                                    (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальні плани роботи:

-  Яновському Ярославу Михайловичу - аспіранту кафедри етнології, античної та середньовічної історії зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія. Науковий керівник – проф. Чучко М.К.   

-  Баланюк Юліані Сергіївні – аспірантці кафедри міжнародних відносин зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути  та процеси. Науковий керівник – проф. Марусик Т.В.    

СЛУХАЛИ:

Е) Про відрахування аспірантів з правом поновлення у зв’язку з заключенням ЛКК:

- Андрійчук Юлії Мирославівни, аспірантки кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв 4-го року навчання без відриву від виробництва зі спеціальності  02.00.04 – Фізична хімія; н/кер. проф. Лявинець О.С.

- Худіковської-Флікс Валентини Анатоліївни, аспірантки кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спеціальності 11.00.02 – Економічна та соціальна географія; н/кер. проф. Руденко В.П. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспірантів з правом поновлення у зв’язку з заключенням ЛКК:

- Андрійчук Юлію Мирославівну, аспірантку кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв 4-го року навчання без відриву від виробництва зі спеціальності  02.00.04 – Фізична хімія; н/кер. проф. Лявинець О.С.

- Худіковську-Флікс Валентину Анатоліївну, аспірантку кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 3-го року навчання з відривом від виробництва зі спеціальності 11.00.02 – Економічна та соціальна географія; н/кер. проф. Руденко В.П.

СЛУХАЛИ:

Є) Про відрахування здобувача 4-го року навчання кафедри обліку, аналізу і аудиту зі спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Пиріг Юлії Вікторівни  з 1 червня 2015 року,  з правом поновлення згідно з медичним заключенням; науковий керівник – проф. Ковальчук Т.М. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати здобувачку 4-го року навчання кафедри обліку, аналізу і аудиту зі спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Пиріг Юлію Вікторівну  з 1 червня 2015 року,  з правом поновлення згідно з медичним заключенням; науковий керівник – проф. Ковальчук Т.М.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про продовження терміну навчання в аспірантурі згідно з листками тимчасової непрацездатності (або довідками):

- Мельничук (Дробко) Наталії Олександрівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови на 140 календарних днів; науковий керівник – проф. Кушнерик В.І.

- Сунько Наталії Олегівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови на 126 календарних днів; науковий керівник – д.філол.н. Єсипенко Н.Г.      (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі згідно з листками тимчасової непрацездатності (або довідками):

- Мельничук (Дробко) Наталії Олександрівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови на 140 календарних днів; науковий керівник – проф. Кушнерик В.І.

- Сунько Наталії Олегівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови на 126 календарних днів; науковий керівник – д.філол.н. Єсипенко Н.Г.     

СЛУХАЛИ:

З) Про поновлення в аспірантурі з відривом від виробництва 3-го року денної форми навчання  на кафедрі  германського, загального і порівняльного мовознавства Федірчик Інни Ярославівни; наукова спеціальність 10.02.04 – Германські мови. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Кійко С.В. (згідно з заключенням ЛКК).                                               (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Поновити в аспірантурі з відривом від виробництва 3-го року денної форми навчання  на кафедрі  германського, загального і порівняльного мовознавства Федірчик Інну Ярославівну; наукова спеціальність 10.02.04 – Германські мови. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Кійко С.В. (згідно з заключенням ЛКК).      

СЛУХАЛИ:

И) Про призначення Колпакова Валерія Костянтиновича, в.о. завідувача  кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету науковим консультантом за згодою ( без оплати) здобувачу докторського ступеня юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право кафедри адміністративного, конституційного та фінансового права Гордєєву Віталію Володимировичу з 30 червня 2015 року.                (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Призначити Колпакова Валерія Костянтиновича, в.о. завідувача  кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету науковим консультантом за згодою ( без оплати) здобувачу докторського ступеня юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право кафедри адміністративного, конституційного та фінансового права Гордєєву Віталію Володимировичу з 30 червня 2015 року.       

СЛУХАЛИ:

 І) Затвердження тем докторської дисертації співробітнику університету:

з технічної галузі

-  Жихаревичу Володимиру Вікторовичу, к.ф-м.н., доценту кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (техн.н.)   і призначити науковим консультантом д.ф-м.н, проф. Остапова С.Е. (без оплати).                                                                                        (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації співробітнику університету:

з технічної галузі

-  Жихаревичу Володимиру Вікторовичу, к.ф-м.н., доценту кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (техн.н.)   і призначити науковим консультантом д.ф-м.н, проф. Остапова С.Е. (без оплати).         

СЛУХАЛИ:

Ї) Про затвердження Лавруку Тарасу Петровичу теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку – Геополітична складова політичної картини світу  (Макар Ю.І.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Лавруку Тарасу Петровичу тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку – Геополітична складова політичної картини світу 

СЛУХАЛИ:

Й) Про затвердження «Положення про переведення студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, про навчання за кошти державного бюджету в ЧНУ ім.Ю.Федьковича»  (Петришин Р.І.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про переведення студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, про навчання за кошти державного бюджету в ЧНУ ім.Ю.Федьковича» 

СЛУХАЛИ:

К) Про затвердження навчальних планів для освітнього рівня «Бакалавр» (4 роки навчання) для вступників 2015 р. (список додається)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани для освітнього рівня «Бакалавр» (4 роки навчання) для вступників 2015 р. (згідно з доданим списком)

СЛУХАЛИ:

Л) Про затвердження навчальних планів для освітнього рівня «Магістр» (1,5 роки навчання) для вступників 2015 р. (список додається)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани для освітнього рівня «Магістр» (1,5 роки навчання) для вступників 2015 р. (згідно з доданим списком)

СЛУХАЛИ:

М) Про затвердження навчальних планів для освітнього рівня «Магістр» (2 роки навчання) для вступників 2015 р. (список додається)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани для освітнього рівня «Магістр» (2 роки навчання) для вступників 2015 р. (згідно з доданим списком)

СЛУХАЛИ:

Н) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича»

- навчальний посібник «Історія світової музики» автор Каплієнко-Ілюк Ю.В.;

- навчальний посібник «Мовні аспекти французько-українського перекладу. Перша частина» автор Якубовська Н.О.;

-  монографію «Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець XIXXX ст.)» автор Тимчук Л.І.;

- збірник наукових праць на пошану професора В. Антофійчука «У пошуках істини» за редакцією І.Набитович;

- підручник «Практичний курс французької мови»  авторів Гладка В.А., Якубовська Н.О.;

- наукова монографія «Системи підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи» автор Олійник М.І.

- навчальний посібник «Соціологія масової комунікації» автор Яремчук С.С.;

- навчальний посібник «Соціологія» автор Яремчук С.С.

- монографія «Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р.» авторський колектив Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А. та ін.

- навчальний посібник «Історія соціології. Класичний період» автор Гнатчук О.С.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку.

СЛУХАЛИ:

О) Про звільнення з посади проректора з наукової роботи проф. Ушенка О.Г. (за власним бажанням)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЕpe@ї§Џc%bchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.