Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 21.09.2015 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 47 членів ради

Порядок денний:

 1. Інформація про набір студентів до ЧНУ у 2015 р. (Р.І. Петришин).

2. Аналіз якості атестації випускників ступеня “бакалавр”, “магістр” за результатами роботи екзаменаційних комісій 2014/2015 н.р. (М.Г. Іванчук).

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. З результатами цьогорічної вступної кампанії ознайомив перший проректор ЧНУ Роман Петришин. Петришин Р.І. зазначив, що умови проведення цьогорічної вступної кампанії суттєво різнилися від минулорічних. Передусім цьогорічні правила прийому не потрібно було погоджувати з МОН, вони затверджувалися Вченою радою університету. Також цього року при вступі дійсними були тільки сертифікати ЗНО за 2015 рік, сертифікати інших років не враховувалися. Було знято обмеження мінімального прохідного балу в сертифікаті ЗНО, адже сама наявність сертифіката є свідченням того, що абітурієнт тест склав. На цьогорічній вступній кампанії була також застосована система пріоритетів при поданні документів вступником (пріоритет того чи іншого навчального закладу визначав сам абітурієнт). Загалом цього року до ЧНУ подали 24,9 тисяч заяв (для порівняння, у 2012 році до нашого навчального закладу надійшло понад 20 тисяч заяв). Суттєво зменшилося державне замовлення (на бакалавра воно становить -250, на магістра -284). Кількість студентів, які вступають на заочну форму навчання, так само вже тенденційно зменшується. Дещо стабілізувався набір до коледжу ЧНУ, проте держзамовлення цим навчальним закладом все рівно не виконане.

 В обговоренні взяли участь: Ангельський О.В., Черевко І.М., Ткач М.В., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Роботу приймальної комісії у 2015 р. вважати задовільною.

3. На вчених радах Інститутів і факультетів провести глибокий аналіз вступної кампанії, визначити шляхи проведення широкомасштабної агітаційної роботи для покращення показників набору у наступному році.

СЛУХАЛИ:

2. Детальний аналіз атестації випускників за результатами роботи екзаменаційної комісії здійснила завідувач науково-методичного центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців Марія Іванчук, яка оголосила середні показники якості знань студентів (у відсотковому співвідношенні), проаналізувала також наукову діяльність студентів.

 В обговоренні взяли участь: Петришин Р.І., Мельничук С.В., Ткач М.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо аналізу якості атестації випускників ОКР «Бакалвр», «Спеціаліст», «Магістр» за результатами роботи ЕК 2014-2015 н.р. взяти до відома.

2. Результати роботи ЕК обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах Інститутів і факультетів з подальшим прийняттям конструктивних рішень. Зауваження, рекомендації голів ЕК проаналізувати та взяти до виконання протягом навчального року.

3. Про ефективність виконання рекомендацій заслухати на засідання кафедр на етапі підготовчої роботи ЕК у 2015-2016 н.р.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента кафедри музики заслуженому діячу мистецтв України Рураку Віктору Корнійовичу.

СЛУХАЛИ:

А) Про роботу комісій створених за наказом ректора з метою оптимізації чисельності посад навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського, господарського персоналів та працівників науково-дослідної частини в підрозділах університету (Мельничук С.В., Верстяк В.С, Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Щодо оптимізації  чисельності посад адміністративно-господарського персоналів:

1. З метою раціонального використання коштів та трудових ресурсів внести наступні зміни штатної чисельності працівників адміністративно-господарської частини університету:

1.1. Відділ матеріально-технічного постачання – мінус 1 ставка (завідувача центральним складом);

1.2. Автогосподарство – мінус 3 ставки (водій, слюсар-ремонтник, тракторист);

1.3. Служба центрального опалення – мінус 4 ставки операторів котелень (в сезон 8 ставок);

1.4. Відділ охорони – мінус 3 ставки сторожа;

1.5. Господарська служба – мінус 27 ставок (у тому числі прибиральниць – 16,2 ставки, двірників – 5,3 ставки, гардеробників – 5,5 ставки)

2. Внести пропозиції щодо змін в якісному складі персоналу та джерел фінансування оплати праці окремих посад АГЧ.

Щодо оптимізації  чисельності посад працівників науково-дослідної частини в підрозділах університету:

1. Реорганізувати відділи ботанічного саду, а саме:

1.1. Розділити відділ ландшафтного дизайну і паркознавства відповідно покладених на них функцій і розташуванню на два відділи: паркознавства (на території дендропарку Резиденції) і відділ трав‘янистих рослин ( на основній території ботанічного саду, вул.Федьковича, 11);

1.2 Перейменувати відділ тропічних і субтропічних рослин у відділ рослин захищеного грунту.

2. Оптимізувати штатний розпис працівників інформаційно-телекомунікаційного відділу та відділу технічних засобів навчання шляхом їх реорганізації, попередньо співставивши функції кожного співробітника з потребами університету на даний час.

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження кошторису витрат на потреби студентського самоврядування на 2015-2016 н.р.  (Яремчук В.В.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кошторис витрат на потреби студентського самоврядування на 2015-2016 н.р.

СЛУХАЛИ:

В) Про перейменування кафедр ЧНУ:

-  кафедри «цивільного права» на кафедру «приватного права»;

 - кафедри «теорії і практики перекладу» на кафедру «комунікативної лінгвістики та перекладу»;

- кафедри «теоретичної фізики» на кафедру «теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання» ( Добржанський О.В.).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедри ЧНУ:

-  кафедру «цивільного права» на кафедру «приватного права»;

 - кафедру «теорії і практики перекладу» на кафедру «комунікативної лінгвістики та перекладу»;

- кафедру «теоретичної фізики» на кафедру «теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання».

СЛУХАЛИ:

Г) Про створення на кафедрі програмного забезпечення комп’ютерних систем ІФТКН лабораторій комп’ютерного забезпечення навчального процесу :

- лабораторія комп’ютерного забезпечення навчального процесу (1-й корпус, аудиторія 27);

- лабораторія IP-телефонії (7-й корпус, аудиторія 1а) в межах доведених ставок навчально-допоміжного персоналу       (Остапов С.Е.).

УХВАЛИЛИ:

Створити на кафедрі програмного забезпечення комп’ютерних систем ІФТКН лабораторій комп’ютерного забезпечення навчального процесу :

- лабораторію комп’ютерного забезпечення навчального процесу (1-й корпус, аудиторія 27);

- лабораторію IP-телефонії (7-й корпус, аудиторія 1а) в межах доведених ставок навчально-допоміжного персоналу.      

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження теми докторської дисертації к.геогр.н., доценту кафедри географії та менеджменту туризму Королю Олександру Дмитровичу зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія і призначення наукового консультанта, д. геогр.н, проф. Круля В.П.  (без оплати) (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації к.геогр.н., доценту кафедри географії та менеджменту туризму Королю Олександру Дмитровичу зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія і призначити наукового консультанта, д. геогр.н, проф. Круля В.П.  (без оплати).

СЛУХАЛИ:

Е) Про відрахування з аспірантури аспірантки 1-го року денної форми навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 10.01.04 – Література зарубіжних країн  Скіпор Тамари Іванівни з 22 вересня 2015 року у зв’язку з заключенням ЛКК №184 від 12.05.2015 р., з правом поновлення (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури аспірантку 1-го року денної форми навчання кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 10.01.04 – Література зарубіжних країн  Скіпор Тамари Іванівни з 22 вересня 2015 року у зв’язку з заключенням ЛКК №184 від 12.05.2015 р., з правом поновлення.     

СЛУХАЛИ:

Є) Звіти докторантів:

- Карлової Олени Олексіївни, докторанта кафедри математичного аналізу за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз; науковий консультант – проф. Михайлюк В.В.;

- Антохова Андрія Анатолійовича, докторанта кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; науковий консультант – проф. Варналія З.С.;

УХВАЛИЛИ:

Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження Фочука Петра Михайловича проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Фочука Петра Михайловича проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах» (авторський колектив кафедри культурології, релігієзнавства та теології)

- навчальний посібник «Невідомі Чернівці: нариси з історії метеорології і сейсмології» Сергєєва Т.М.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterсti‡П@`w‚­chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.