Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28.12.2015 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 60 члени ради

Порядок денний:

  1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр,професорів, доцентів ЧНУ.
  2. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр,професорів, доцентів ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати за конкурсом на посади завідувачів кафедр:

- Щербанюк Оксану Володимирівну;

- Боднарука Миколу Івановича;

- Лісового Вадима Анатолійовича;

- Мосейчука Юрія Юрійовича;

- Жаровську Галину Петрівну;

- Гаврилюк Руслану Олександрівну;

- Манютіну Олену Іванівну;

- Загайську Галину Михайлівну;

- Олійник Марію Іванівну.

2. Обрати за конкурсом на посади професорів ЧНУ:

- Черкеза Радіона Георгійовича;

- Шабат-Савку Світлану Тарасівну;

- Сеті Юлію Олександрівну;

- Юрійчук Євгенію Петрівну.

3. Обрати за конкурсом на посади доцентів ЧНУ:

- Коврик-Токар Ларису Іванівну;

- Одовічену Яну Анатоліївну;

- Костя Дмитра Вікторовича;

- Вдовічену Лідію Іванівну;

- Дуболазова Олександра Володимировича;

- Коновчука Олексія Венедиктовича;

- Вергуна Андрія Івановича;

- Григорків Марію Василівну;

- Венгера Євгенія Івановича;

- Майструка Едуарда Васильовича;

- Балуха Олексія Васильовича;

- Сопилюк Наталію Михайлівну.

СЛУХАЛИ:

А) Про відкриття психодіагностичної лабораторії при кафедрі психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи та введення посади завідувача лабораторії у штатний розпис (Зварич І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити психодіагностичну лабораторію при кафедрі психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи та ввести посаду завідувача лабораторії у штатний розпис.  

СЛУХАЛИ:

Б) Затвердження Положення про приймальну комісію ЧНУ (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про приймальну комісію ЧНУ.  

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження тем докторських дисертацій співробітникам університету та призначення їм наукових консультантів:

філологічні науки:

1. Козачук Ніні Володимирівні, к.філол.н., асистенту кафедри української літератури зі спец. 10.01.01 – Українська література з терміном виконання 01.01.2016 р. по 31.12.2022 р. і призначити науковим консультантом  д.філол.н., проф. Антофійчука В.І. (без оплати);

педагогічні науки:

2. Гордійчук Оксані Євгенівні,  к.пед.н., доценту кафедри педагогіки та методики початкової освіти зі спец. 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти  з терміном виконання з 01.01.2016 р. по 31.12.2022 року і призначити науковим консультантом д.пед.н., проф. кафедри педагогіки та методики початкової освіти   Хомич Л.О. (без оплати). (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми докторських дисертацій вищезазначеним співробітникам університету та призначити їм наукових консультантів.

СЛУХАЛИ:

Г) Про зміну наукових керівників аспірантам з 28.12.2015 року:

1. Бешлей Ользі Василівні, аспірантці 2-го року заочної форми навчання кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови -  призначити д.філол.н.  Кушнерика В.І.

2. Олару Олександру Валеріувичу, аспіранту 1-го року навчання з відривом від виробництва кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи зі спец. 01.04.05 – Оптика, лазерна фізика -  призначити д.ф-м.н. Ушенка Ю.О.        (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукових керівників вищезазначеним аспірантам з 28.12.2015 року.

СЛУХАЛИ:

Д) Про відрахування з аспірантури без відриву від виробництва 2-го року навчання кафедри комп’ютерних систем та мереж Грицку Іона Петровича зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та мережі за власним бажанням. Науковий керівник – проф. Дейбук В.Г. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури без відриву від виробництва 2-го року навчання кафедри комп’ютерних систем та мереж Грицку Іона Петровича зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та мережі за власним бажанням. Науковий керівник – проф. Дейбук В.Г.

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження кандидатури на отримання  академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2016/2017 рр.:

- Гуцуляка Миколи Васильовича, аспіранта 2-го року денної форми навчання кафедри української літератури зі спец. 10.01.01 – Українська література; науковий керівник – проф. Бунчук Б.І. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатуру на отримання  академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2016/2017 рр.:

- Гуцуляка Миколи Васильовича, аспіранта 2-го року денної форми навчання кафедри української літератури зі спец. 10.01.01 – Українська література; науковий керівник – проф. Бунчук Б.І.

СЛУХАЛИ:

Є)  Звіти випускників докторантури 2015 року:

1. Нестеренка Василя Володимировича, за період навчання  в докторантурі  кафедри математичного аналізу зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз; н/конс. проф. Маслюченко В.К.

2. Худого Олексія Ігоровича, за період навчання в докторантурі кафедри біохімії та біотехнології зі спец. 03.00.04 – Біохімія; н/конс. проф. Марченко М.М.

3. Бродецького Олександра Євгеновича, за період навчання в докторантурі  кафедри релігієзнавства та теології зі спец. 09.00.11 – Релігієзнавство (філос.); н/конс. проф. Балух В.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Звіти вищезазначених випускників докторантури 2015 року вважати задовільними та затвердити.

СЛУХАЛИ:

Ж) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-         монографія «Лексика родинних обрядів у буковинських говірках» Гуйванюк Н.В., Руснак Н.О., Руснак Ю.М.;

-         монографія «Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної гратки монокристалів високої, середньої і низької категорії» Раранський М.Д., Баланюк В.Н., Ковалюк З.Д., Гунько М.М.

-         колективна монографія «Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва»  за редакцією Лопатинського Ю.М.;

-         монографія (основа докторської дисертації) «Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід» Кійко Ю.Є.;

-         монографія (основа докторської дисертації) «Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей» Бродецький О.Є.;

-         практикум з дисципліни «Стратегічне управління» Лусте О.О.;

-         навчальний посібник «Риторика та культура спілкування» Докаш В.І.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначену наукову та навчальну літературу.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster©2–р-]@’j\chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.