Оновлено
2019-10-04
11:42

 

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30.11.2015 року

 

Головує: Петришин Р.І.заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 52 члени ради

Порядок денний:

  1. Моніторинг якості підготовки фахівців в Інституті біології, хімії та біоресурсів (голова комісії – В.О. Балух).
  2. Присвоєння вченого звання.
  3. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про результати моніторингу якості підготовки фахівців в Інституті біології, хімії та біоресурсів  проінформував членів Вченої ради голова комісії В.О. Балух.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Круглашов А.М., Петришин Р.І., Марченко М.М., Боднарук М.І., Макар Ю.І., Черевко І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Оцінити роботу дирекції і кафедр Інституту біології, хімії та біоресурсів за звітний період, як таку, що проводилась на належному рівні.

2. Дирекції Інституту систематично здійснювати контроль за якістю підготовки фахівців та об’єктивністю їх оцінювання. Результати контролю обговорювати на засіданнях вченої ради Інституту, засіданнях кафедр із прийняттям конструктивних рішень (постійно, директор Інституту, завідувачі кафедр).

3. З метою покращення якості підготовки фахівців та створення баз для перепідготовки вчителів біології і хімії, відповідно до вимог часу, обладнати лабораторії методики викладання біології і хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (дирекція, завідувачі кафедр впродовж 2016 р.).

4. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення освітнього процесу посилити роботу із захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі землевпорядкування і кадастру (до 2017 р. – доц. Безпалько Р.І.).

5. Дирекції Інституту спільно з ректоратом вивчити питання створення природничого музею з виділенням для нього відповідного приміщення (до кінця 2017 р. – ректорат, дирекція Інституту).

6. Документально оформити здачу в експлуатацію прибудови 3-го корпусу з метою повноцінного функціонування студентської їдальні (до кінця 2015 р. – директор Інституту).

7. Дирекції Інституту створити комісію із вивчення невідкладних проблем Ботанічного саду (впродовж 2016 р. – директор Інституту).

8. Для усунення виявлених недоліків, на основі запропонованих рекомендацій за результатами проведеного моніторингу дирекції Інституту розробити заходи з їх учунення та заслухати у листопаді 2016 р. на Вченій раді університету (директор Інституту).

СЛУХАЛИ:

2.Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання

професора:

- Шилепницькому Павлу Івановичу;

доцента:

- Юрійчуку Івану Миколайовичу;

- Даскалюк Оксані Любомирівні;

- Дорошенко Ірині Вікторівні;

- Сімак Аллі Анатоліївні;

- Процюку Василю Михайловичу.

СЛУХАЛИ:

А) Затвердження правил прийому до ЧНУ у 2016 р.   (Мудрий Я.С.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити правила прийому до ЧНУ у 2016 р.  

СЛУХАЛИ:

Б) Про перейменування кафедр ЧНУ:

- «кафедру етнології, античної та середньовічної історії» перейменувати у «кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства»;

- «кафедру теоретичних основ і методики фізичного виховання» у «кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту»        (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедри ЧНУ:

- «кафедру етнології, античної та середньовічної історії» перейменувати у «кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства»;

- «кафедру теоретичних основ і методики фізичного виховання» у «кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту»       

СЛУХАЛИ:

В) Про включення асистента кафедри математичних проблем управління і кібернетики Шкільнюка Дмитра Валерійовича до складу молодіжного творчого колективу на здобуття премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови».

УХВАЛИЛИ:

Включити асистента кафедри математичних проблем управління і кібернетики Шкільнюка Дмитра Валерійовича до складу молодіжного творчого колективу на здобуття премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови».

СЛУХАЛИ:

Г) Про підтримку ініціативи Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України щодо висунення молодіжного творчого колективу на здобуття премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови»     (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати ініціативу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України щодо висунення молодіжного творчого колективу на здобуття премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій здобувачам, співробітникам ЧНУ:

Докторські:

технічні науки:

1. Сльотову Олексію Михайловичу, к.ф-м.н., асистенту  кафедри електроніки і енергетики, по кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка і призначити  науковим консультантом д.ф-м.н., проф. Махнія В.П. (без оплати) з 01.12.2015 року.

 2. Веризі Андрію Дмитровичу, к.т.н., асистенту кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, по цій же кафедрі зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка і призначити  науковим консультантом  д.т.н., проф. Політанського Л.Ф. (без оплати), з 01.12.2015 року по  30.11.2020 року.

філологічні науки:

        3. Меленчук Ользі Василівні, к.філол.н., асистенту кафедри української літератури по цій же кафедрі зі спец. 10.01.01 – Українська література і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Мельничука Б.І. (без оплати) з 01.12.2015 року по 30.11.2020 року.

4. Паладян Крістінії Іванівні, к.філол.н., асистенту кафедри румунської та класичної філології по кафедрі української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури  і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Бунчука Б.І. з 01.12.2015 року по 30.11.2018 року.

        5. Агафоновій Аллі Миколаївні, к.філол.н., доценту кафедри сучасної української мови по цій же кафедрі зі спец. 10.02.01 – Українська мова і призначити науковим консультантом д.філол.н., Шабат-Савку С.Т. (без оплати) з 01.12.2015 року по 30.11.2020 року.

        6. Манютіній Олені Іванівні, к.філол.н., доценту кафедри іноземних мов для природничих ф-тів по кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Кушнерика В.І. (без оплати), з 01.12.2015 року по 30.11.2021 року (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Заатвердити теми кандидатських та докторських дисертацій вищезазначеним здобувачам, співробітникам ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Е) Про зарахування в докторантуру на державну форму навчання з 01.12.2015 року:

- Паладян Крістінію Іванівну, к.філол.н., асистента кафедри румунської та класичної філології зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури по кафедрі української літератури  і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Бунчука Б.І. з 1 грудня 2015 року по 30 листопада 2018 року;

- Кійка Юрія Євгеновича, к.філол.н., доцента кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства, поновити в докторантурі зі спец. 10.02.04 – Германські мови  по цій же кафедрі замість спец. 08.00.01, яка звільнилась  30.11.2015 року. Науковим консультантом призначити д.філол.н., професора Кушнерика В.І. з 1 грудня 2015 року по  30 листопада 2016 року (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати в докторантуру на державну форму навчання з 01.12.2015 року:

- Паладян Крістінію Іванівну, к.філол.н., асистента кафедри румунської та класичної філології зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури по кафедрі української літератури  і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Бунчука Б.І. з 1 грудня 2015 року по 30 листопада 2018 року;

- Кійка Юрія Євгеновича, к.філол.н., доцента кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства, поновити в докторантурі зі спец. 10.02.04 – Германські мови  по цій же кафедрі замість спец. 08.00.01, яка звільнилась  30.11.2015 року. Науковим консультантом призначити д.філол.н., професора Кушнерика В.І. з 1 грудня 2015 року по  30 листопада 2016 року (Діденко В.П.).

СЛУХАЛИ:

Є) Звіти докторантів:

- Гуйванюка Миколи Романовича, докторанта 2-го року навчання кафедри історії України зі спец. 07.00.01 – Історія України; науковий консультант -  проф. Добржанський О.В.

- Моцока Віталія Івановича, докторанта 2-го року навчання кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; науковий консультант – проф. Макар Ю.І.

- Бучко Жанни Іванівни, докторанта 1-го року навчання кафедри економічної  географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; науковий консультант -  проф. Руденко В.П.

- Терешкун Оксани Федорівни, докторанта кафедри філософії 3-го року навчання  зі спец. 09.00.09 – Філософія науки; науковий консультант – проф. Марчук М.Г. (цільовим призначенням для Прикарпатського ун-ту імені Василя Стефаника).

УХВАЛИЛИ:

Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про відрахування з аспірантури та докторантури:

- Білика Ростислава Романовича, докторанта 2-го року навчання за державним  замовленням кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування зі спец. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; науковий консультант – проф. Варналія З.С.; з 30 листопада 2015 року.

 - Грицку Іона Петровича, аспіранта 2-го року заочної форми навчання кафедри комп’ютерних систем та мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти; науковий керівник – д.ф-м.н., проф. Дейбук В.Г.; з 31 жовтня 2015 року.

- Стефанка Віктора Євгеновича, аспіранта 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри історії нового та новітнього часу зі спец. 07.00.02 – Всесвітня історія; науковий керівник – д.і.н., проф. Сич О.І. з 31 жовтня 2015 року за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, із відшкодуванням витрат на навчання, включаючи стипендію, з правом поновлення.               (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури та докторантури:

1. Білика Ростислава Романовича, докторанта 2-го року навчання за державним  замовленням кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування зі спец. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; науковий консультант – проф. Варналія З.С. з 30 листопада 2015 року.

2.Білику Р.Р. за період навчання в докторантурі за державним замовленням відшкодувати вартість навчання у докторантурі згідно із законодавством України.

 3.Грицку Іона Петровича, аспіранта 2-го року заочної форми навчання кафедри комп’ютерних систем та мереж зі спец. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти; науковий керівник – д.ф-м.н., проф. Дейбук В.Г.; з 31 жовтня 2015 року.

4. Відрахувати Стефанка Віктора Євгеновича, аспіранта 2-го року навчання з відривом від виробництва кафедри історії нового та новітнього часу зі спец. 07.00.02 – Всесвітня історія; науковий керівник – д.і.н., проф. Сич О.І. з 31 жовтня 2015 року за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, із відшкодуванням витрат на навчання, включаючи стипендію, з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

З) Про рекомендацію збірника «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології» до друку та поширення в мережі Інтернет      (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати збірник «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології» до друку та поширення в мережі Інтернет.   

СЛУХАЛИ:

И) Про рекомендацію збірника наукових статей «Історико-політичні проблеми сучасного світу» до друку та поширення в мережі Інтернет      (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати збірник наукових статей «Історико-політичні проблеми сучасного світу» до друку та поширення в мережі Інтернет.

СЛУХАЛИ:

І) Про рекомендацію «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Географія» до друку та поширення в мережі Інтернет      (Кубай І.М.)

 УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Географія» до друку та поширення в мережі Інтернет.    

СЛУХАЛИ:

І) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- підручник В. Антофійчука та А. Гавріл «Історія української літератури кінця XVIII – першої половини XIX ст.»;

- навчальний посібник В.І. Антофійчука та О.М. Паринюк «Сучасна українська література (кінець XIX – початок XXI ст.)»;

- навчальний посібник С.С. Яремчука «Методика викладання соціології та соціогуманітарних дисциплін»;

- монографію А.А. Антохова «Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку»;

- навчальний посібник М.Г. Марчука, Т.І. Радзиняк, С.І. Кадук «Іонійська натурфілософія»;

- монографію О.Ф. Терешкун «Гуманітарно-наукові парадигми техніки»

- словник-довідник С.С. Руденко, С.С. Костишин «Системний аналіз довкілля»;

- навчальний посібник І.М. Фодчука, О.О. Ткача «Основи кристалографії, кристалохімії (2-е видання)»;

- монографія за редакцією Борчі М.Д. «Дифракція зворотньо розсіяних електронів (метод Кікучі)»     (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

    Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

ВИСТУПИЛИ:

Пацурківський П.С. – декан юридичного факультету - закликав засудити та вважати антиморальними поодинокі факти підкупу голосів студентів ЧНУ, зафіксованих на виборчій дільниці № 730506.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Петришин Р.І., Боднарук М.І., Наконечний І.Ю., Яремчук В.В.

УХВАЛИЛИ:

Публічне засудження членами Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича факту підкупу виборців у студмістечку університету 

На сьогоднішній день Конституційну реформу у сфері децентралізації України важко уявити без перезавантаження місцевої влади в державі. Вибори до місцевих органів самоврядування у жовтні нинішнього року, які відбулися за новим виборчим законодавством, мають завершити даний процес перевантаження й децентралізації. Зважаючи на це, важливо, щоб вони були визнанні українською і світовою громадськістю чесними і демократичними, а їхні результати як такі, що забезпечили вільне волевиявлення громадян України.

На жаль, місцеві вибори 2015 р. лише загострили традиційні проблеми, а саме – незрозуміле законодавство, адмінресурс, популізм, схеми та факти підкупу виборців. Суттєво знизити або нівелювати такі загрози могли представники молодого покоління, висока активність яких та усвідомлений вибір вплинули б на проведення справедливих, демократичних виборів. Однак на превеликий сором окремі представники студентської та викладацької громади Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича виявилися втягнутими у процес дискредитації основоположних принципів виборчого права. Так, на виборчій дільниці розташованій в студмістечку ЧНУ (вул. Небесної сотні), спостерігачі КВУ та активісти ГМ «ОПОРА» зафіксували фотографування виборцями своїх бюлетенів у кабінках на тлі паспорта на користь кандидата від "Рідного міста", доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ Ростислава Білика.

Члени Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича глибоко засуджують та вважають антиморальними поодинокі факти підкупу голосів студентів ЧНУ, зафіксованих на виборчій дільниці № 730506.

Висловлюємо глибоку стурбованість і звертаємося до правоохоронних органів Чернівецької області з проханням сприяти якнайшвидшому розслідуванню випадків порушення виборчого законодавства України.  

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterу‘2rкb@"Ptchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.