Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31.08.2015 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 64 члени ради

Порядок денний:

 1. Про основні напрями діяльності та завдання ЧНУ у 2015-2016 н.р.

2. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про основні напрями діяльності та завдання ЧНУ у 2015-2016 н.р. проінформував ректор університету С.В. Мельничук. (Інформація додається).

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

А) Про відрахування з аспірантури з відривом від виробництва з 01.09.2015 р. згідно з заключенням ЛКК, з правом поновлення:

- Атаманюк Марію-Тетяну Миколаївну, аспірантку 3-го року навчання  кафедри географії України та регіоналістики зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів з правом поновлення. 

- Абрамову Катерину Анатоліївну, аспірантку кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки з правом поновлення (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури з відривом від виробництва з 01.09.2015 р. згідно з заключенням ЛКК, з правом поновлення:

- Атаманюк Марію-Тетяну Миколаївну, аспірантку 3-го року навчання  кафедри географії України та регіоналістики зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів з правом поновлення. 

- Абрамову Катерину Анатоліївну, аспірантку кафедри загальної та соціальної педагогіки зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки з правом поновлення. 

СЛУХАЛИ:

Б) Про ліквідацію Навчально-консультаційного центру в м. Новодністровськ та відділення коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в м. Новодністровськ (Собчук О.В.).

УХВАЛИЛИ:

Ліквідувати Навчально-консультаційний центр в м. Новодністровськ та відділення коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в м. Новодністровськ.

СЛУХАЛИ:

В) Про роботу комісій створених за наказом ректора з метою оптимізації чисельності посад навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського, господарського персоналів та працівників науково-дослідної частини в підрозділах університету (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

1.                  Вивести зі складу видавництва «Рута» редакційно-видавничий відділ та перейменувати у відділ з інформаційної діяльності.

2.                  Ліквідувати наступні лабораторії:

2.1.                                міжкафедральну методичну лабораторію Інституту біології, хімії та біоресурсів;

2.2.                                міжкафедральну методичну лабораторію географічного факультету;

2.3.                                міжкафедральну методичну лабораторію економічного факультету;

2.4.                                міжкафедральну лабораторію інфокомунікацій та інженерії Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук;

2.5.                                міжкафедральну лабораторію фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук;

2.6.                                міжкафедральну лабораторію комп’ютерних технологій Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук;

2.7.                                міжкафедральну лабораторію інформаційного забезпечення навчального процесу Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук;

2.8.                                міжкафедральну методичну лабораторію факультету іноземних мов;

2.9.                                міжкафедральну методичну лабораторію факультету історії, політології та міжнародних відносин;

2.10.                           міжкафедральну лабораторію факультету математики та інформатики;

2.11.                           міжкафедральну методичну лабораторію факультету педагогіки, психології та соціальної роботи;

2.12.                           міжкафедральну методичну лабораторію філософсько-теологічного факультету;

2.13.                           міжкафедральну методичну лабораторію факультету фізичної культури та здоров’я людини;

2.14.                           міжкафедральну методичну лабораторію юридичного факультету;

2.15.                           міжкафедральну лабораторію філологічного факультету.

 3.      Кодифікаційну лабораторію юридичного факультету прикріпити до кафедри публічного права.

4.      Навчально науково-дослідну лабораторію здоров’я людини прикріпити до кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу.

5.      Комп’ютерну лабораторію «Intel навчання майбутнього» прикріпити до кафедри алгебри та інформатики.

6.      Створити наступні лабораторії:

6.1.                                Лабораторію європейських стандартів підготовки правників при кафедрі європейського права та порівняльного правознавства;

6.2.                                Лабораторію методики викладання математичного та функціонального аналізу і теорії функцій при кафедрі математичного аналізу;

6.3.                                Лабораторію із навчального забезпечення дисциплін кафедри сучасної української мови при кафедрі сучасної української мови;

6.4.                                Лабораторію освітніх інновацій у галузі фінансів при кафедрі фінансів та кредиту;

6.5.                                Лабораторію новітніх технологій викладання історії та культури України у вищій та середній школі при кафедрі історії України;

6.6.                                Лабораторію професійно-особистісного зростання педагога при кафедрі педагогіки та методики початкової освіти.

 7.      Об’єднати науково-методичний центр моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців та відділ ліцензування та акредитації в один структурний підрозділ – відділ навчально-методичної роботи та моніторингу якості забезпечення підготовки фахівців.

СЛУХАЛИ:

Г) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник «Риторика» Докаша В.І.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterн™ыj@1©Aыchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.