Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 18.02.2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 58 членів ради

Порядок денний:

  1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії  (Р.І. Петришин)
  2. Затвердження кошторисів університету на 2016 р.  (С.Г. Марут)
  3. Про прийняття «Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»  (Т.В. Марусик)
  4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Результати зимової екзаменаційної сесії  проаналізував перший проректор ЧНУ Р.І. Петришин.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Фодчук І.М., Черевко І.М., Бунчук Б.І., Боднарук М.І., Пацурківський П.С., Маслюченко В.К., Мельничук С.В.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. На Вчених радах інститутів та факультетів і Педагогічній раді коледжу провести глибокий аналіз сесії для всіх курсів всіх спеціальностей і напрямів.

3. Провести контрольні заміри залишкових знань студентів силами інститутів (факультетів) і вибірково за тестовими технологіями відділом «Моніторингу якості освіти» за погодженим з інститутами (факультетами) графіками та дисциплінами (близько 70 дисциплін) в т.ч. для студентів 4-го курсу в комп’ютерних класах за технологіями вступного іспиту (вибірково).

4. Соціологічній лабораторії спільно з відповідальним за анкетування з інститутів (факультетів) провести анкетування студентів щодо об’єктивності оцінювання, повноти викладу матеріалу, глибини ерудованості викладача, повноти методичного забезпечення тощо на підставі розробленої і в минулому році апробованої анкети.

5. Навчальному відділу університету спільно з методичними комісіями інститутів (факультетів) перевірити повноту і якість методичного забезпечення та кадрове забезпечення дисциплін, з яких вкрай низькі показники якості та успішності студентів.

6. Директорам інститутів (деканам факультетів) впорядкувати розклад занять з метою рівномірного впродовж тижня навантаження студента, усунення «вікон», раціонального використання світлового дня, тощо для покращення якості надання освітніх послуг.

7. Завідувачам кафедр тримати під особистим контролем якість викладання кафедральних дисциплін і в разі потреби вносити відповідні корективи в т.ч. щодо зміни кадрового забезпечення дисципліни.

СЛУХАЛИ:

2. Затвердити проект кошторису університету на 2016 р.  запропонувала проректор з економічних питань-головний бухгалтер С.Г. Марут

В обговоренні взяли участь: Пацурківський П.С., Федірчик Т.Д., Мельничук С.В., Зварич І.М., Ткач М.В., Боднарук М.І., Лопатинський Ю.М., Круглашов А.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити кошториси університету на 2016 р. 

2. Делегувати ректорату повноваження Вченої ради ЧНУ вносити зміни до кошторисів університету на 2016 р. з обов’язковим інформуванням членів Вченої ради про внесені зміни.

3. Затвердити рішення ректорату університету від 16.02.2016 р. (Протокол №7) та встановити надбавки за високі досягнення у праці штатним працівникам науково-педагогічного колективу юридичного факультету у розмірі 15% до посадового окладу з 1.02 по 31.08.2016 р.

4. У вересні 2016 р. розглянути можливість встановлення надбавок за високі досягнення у праці штатним працівникам науково-педагогічних колективів факультету іноземних мов та факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

СЛУХАЛИ:

3. Про прийняття «Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»  (Т.В. Марусик)

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд даного питання та включити його у порядок денний засідання Вченої ради у березні 2016 р.

СЛУХАЛИ:

4. Різне:

А) Рекомендація кандидатур для відзначення відомчою нагородою Подяка МОН України з нагоди 45- річчя від дня заснування економічного факультету (шляхом відкритого голосування):

1. Буднікевич Ірина Михайлівна, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку;

2. Саєнко Олександр Сергійович, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування  (Яценюк Н.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати вищезазначені кандидатури для відзначення відомчою нагородою Подяка МОН України з нагоди 45- річчя від дня заснування економічного факультету

СЛУХАЛИ:

Б) Про створення підрозділу внутрішнього аудиту в ЧНУ (С.В. Мельничук)

УХВАЛИЛИ:

Створити підрозділ внутрішнього аудиту в ЧНУ

СЛУХАЛИ:

В) Про перейменування кафедри загальної та соціальної педагогіки на кафедру педагогіки та соціальної роботи (М.Г. Іванчук)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру загальної та соціальної педагогіки  на кафедру педагогіки та соціальної роботи

СЛУХАЛИ:

Г) Про рекомендацію подання на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка тритомної монографії «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1945). Дослідження. Спогади. Документи», авторського колективу у складі Макара Ю. І.,Макара В. Ю., Горного М.М.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати та подати тритомну монографію авторського колективу у складі Макара Ю. І.,Макара В. Ю.,Горного М.М. «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1945). Дослідження. Спогади. Документи» на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка.

СЛУХАЛИ:

Д) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-монографія «Взаємозв’язок кореляційних та поляризаційних параметрів оптичних полів» Зенкової К.Ю.;

-підручник «Ранньомодерна Європа » Балуха В.О., Коцура В.П.

-навчально-методичний посібник Бойчук І. І. «Альбом фортепіанних п’єс «No Kid-ding Notebook» українсько-американського композитора, доктора музики Гамми Скупинського»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterче@КQљнchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.