Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 18.04.2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 52 членів ради

Порядок денний:

 

1. Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук (доповідають – проф. Балух В.О., проф. Ангельський О.В.)

2. Про затвердження Проекту Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (доповідає – проф. Ангельський О.В.)

3. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук доповіли проф. Балух В.О., проф. Ангельський О.В.

В обговоренні взяли участь: Ушенко О.Г., Мельничук С.В., Раранський М.Д., Бунчук Б.І., Черевко І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Позитивно оцінити роботу Інституту (дирекції, відділів, кафедр) за звітний період.

2. З метою покращення якості підготовки фахівців дирекції Інституту систематично здійснювати контроль за результативністю їх оцінювання, а завідувачів відділень заслуховувати на вченій раді про ефективність навчального процесу (особливо щодо оптимізації розкладу занять), якість проведення навчальних занять та наявність банку тестових завдань на електронних носіях (директор Інституту, зав відділеннями упродовж року).

3. Посилити роботу щодо вкючення періодичних наукових видань Інституту до науковометричних українських та закордонних баз даних (проф. Мохунь І.І.).

4. Активізувати роботу з підготовки та подання міжнародних проектів у рамках програм різного рівня, зокрема: національних наукових програм країн ЄС та США, Hоrizont 2020, УНТЦ та закордонного стажування викладачів (завідувачі кафед).

5. Рекомендувати розглянути питання активізації впровадження теоретичних розробок викладачів Інституту у виробництво (проф. Мохунь І.І., завідувачі кафедр).

6. З метою покращення результативності профорієнтаційної роботи розглянути питання створення фізико-математичного ліцею при університеті (ректорат, проф. Ангельський О.В.).

7. Методичній раді Інституту здійснювати постійний контроль за ефективністю та оновленням дисциплін за вільним вибором студентів та наповненням їх відповідним навчально-методичним забезпеченням (доц. Струк Я.М., завідувачі кафедр).

8. Адміністрації Інституту консолідувати діяльність відділів, кафедр з метою їх інтеграції та вивчити питання про можливість компактного розміщення усіх структурних підрозділів Інституту (ректорат, дирекція).

9. Зобов’язати Інститут підвищити кваліфікацію вчителів фізики випускників Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук (проф. Ангельський О.В., завідувачі кафедр).

10. Розширити представництво Інституту у науково-методичних комісіях (підкомісіях) МОН України (дирекція, завідувачі кафедр).

11. Для усунення виявлених недоліків розробити план заходів на основі рекомендацій комісії щодо їх усунення та заслухати директора Інституту у травні-червні 2018 р. про реалізацію даного плану.

СЛУХАЛИ:

2. Про затвердження Проекту Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доповів голова комісії із розробки Статуту університету проф. Ангельський О.В.

В обговоренні взяли участь: Боднарук М.І., Собчук О.В., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови комісії із розробки Статуту університету проф. Ангельського О.В. взяти до відома.

2. Проекту Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича винести на розгляд та затвердження конференції трудового колективу університету.

СЛУХАЛИ:

А) Про зміни до кошторису університету (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201150 та КПКВ 2201160 з 23 лютого по 18 квітня 2016 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін (Петришин Р.І.)

В обговоренні взяли участь: Черевко І.М., Марченко М.М.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін.

СЛУХАЛИ:

В) Про відрахування зі списку здобувачів університету Басняк Юлії Анатоліївни, здобувача 5-го року навчання кафедри міжнародних відносин з 22 березня 2016 року на підставі Довідки № 21/42 від 14.03.2016 р., з правом поновлення, у зв’язку з сімейними обставинами (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати зі списку здобувачів університету Басняк Юлію Анатоліївну, здобувача 5-го року навчання кафедри міжнародних відносин з 22 березня 2016 року на підставі Довідки № 21/42 від 14.03.2016 р., з правом поновлення, у зв’язку з сімейними обставинами.

СЛУХАЛИ:

Г) Про відкриття докторантури в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зі спеціальностей: (список додається) (Діденко В.П. )

УХВАЛИЛИ:

Відкрити докторантуру в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зі спеціальностей згідно доданого списку.

СЛУХАЛИ:

Д) Про вступний іспит з іноземної мови до аспірантури (п.20 Порядка підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23.03.2016 р. №261) (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Вступний іспит з іноземної мови до аспірантури (п.20 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23.03.2016 р. №261) призначити з наступних мов: англійська, німецька, французька.

СЛУХАЛИ:

Е) Пропозиції щодо персонального складу Наглядової Ради університету (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад Наглядової ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

-Федорук Микола Трохимович – український політичний діяч, Народний депутат України;

-Каспрук Олексій Павлович – український політик, міський голова м. Чернівці;

-Романів Михайло Васильович – український політик, начальник головного управління Пенсійного Фонду України у Чернівецькій області;

-Скулиш Євген Деонізійович – український науковець, доктор юридичних наук, Ректор Національної академії Служби безпеки України;

-Гдичинський Богдан Петрович – український політик, головний радник Голови Правління ПАТ «Укрнафти»;

-Станкевич Стелла Омелянівна – українська майстриня ділового одягу, генеральний директор ТДВ «Трембіта»;

-Маховиков Єгеній Сергійович – Керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку.

СЛУХАЛИ:

Є) Інформацію про роботу комісії щодо обєднання БДФЕУ та ЧНУ (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Ж) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-навчальний посібник «Методика навчання другої іноземної мови: теорія і практика» укладачі Лабінська Б.І., Черська Ж.Б.;

-навчально-методичний посібник «Група продовженого дня: психолого педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з молодшими школярами» авторський колектив О. Гордійчук, О. Шестобуз, І. Гаврик;

-навчально-методичний посібник «Рухливі ігри та естафети» авторський колектив Дудіцька С.П., Данелюк А.К., Ковач Ш.А.;

-колективна монографія «Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних трансформацій 20 ст.» відповідальний редактор М.Г. Іванчук

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterT#{@V;)chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.