Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26 вересня 2016 року

 

Головує: Петришин Р.І. заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради

Порядок денний:

 

1. Присвоєння звань «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» і «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»:

- почесного доктора професору, доктору габілітованому, колишньому ректору Поморської академії в м. Слупськ (Польща) Роману Дрозду;

- почесного професора доктору біологічних наук, професору, 
академіку АН Вищої школи України, 
Заслуженому діячу науки і техніки України, 
лауреату премії О.В.Палладіна НАН України, Директору Інституту біології, хімії та біоресурсів Михайлу Марченку
.

2. Інформація про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2016 р. (доповідає – проф. Петришин Р.І.).   

3. Аналіз якості підготовки випускників (2015/2016 рр.) за підсумками роботи екзаменаційних комісій  (доповідає – проф. Іванчук М.Г.).

4. Присвоєння вченого звання.

5. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Присвоєння звань «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» і «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»:

- почесного доктора професору, доктору габілітованому, колишньому ректору Поморської академії в м. Слупськ (Польща) Роману Дрозду;

- почесного професора доктору біологічних наук, професору, 
академіку АН Вищої школи України, 
Заслуженому діячу науки і техніки України, 
лауреату премії О.В.Палладіна НАН України, Директору Інституту біології, хімії та біоресурсів Михайлу Марченку
.

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти «Почесного доктора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» професору, доктору габілітованому, колишньому ректору Поморської академії в м. Слупськ (Польща) Роману Дрозду (Результати голосування: ЗА – 47, Проти – немає, Утримались – 1.)

2. Присвоїти «Почесного професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» доктору біологічних наук, професору, академіку АН Вищої школи України, 
Заслуженому діячу науки і техніки України, 
лауреату премії О.В.Палладіна НАН України, Директору Інституту біології, хімії та біоресурсів Михайлу Марченку  (Результати голосування: ЗА – 43, Проти – 4, Недійсні – 1.)

СЛУХАЛИ:

2. Інформація про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2016 р. (доповідає – проф. Петришин Р.І.).   

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Вважати роботу Приймальної комісії ЧНУ під час вступної кампанії 2016 року задовільною.

3. Запропонувати зміни до проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

4. Продовжити роботу підготовчих курсів ЧНУ у 2016-2017 році для підготовки абітурієнтів до ЗНО.

5. Активізувати агітаційно-рекламну роботу для успішного проведення набору у 2017 році.

СЛУХАЛИ:

3. Аналіз якості підготовки випускників (2015/2016 рр.) за підсумками роботи екзаменаційних комісій  (доповідає – проф. Іванчук М.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про якість підготовки випускників (2015/2016 рр.) за підсумками роботи екзаменаційних комісій взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

4. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж Рощупкіну Олексію Юрійовичу.

СЛУХАЛИ:

4. Різне:

А) Про зміни в 100 бальній внутрішньо-університетській шкалі оцінювання знань студентів ЧНУ (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни у 100-бальну внутрішньо-університетську шкалу оцінювання знань студентів ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Б) Про додатковий інструктаж серед працівників та студентів щодо дій під час виявлення підозрілих предметів в навчальних та інших корпусах, а також на прилеглих до них територіях (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Директорам Інститутів, деканам факультетів, директору коледжу, керівникам структурних підрозділів і кураторам навчальних груп провести додатковий інструктаж серед працівників та студентів щодо дій під час виявлення підозрілих предметів в навчальних та інших корпусах, а також на прилеглих до них територіях.

СЛУХАЛИ:

В) Про перейменування структурного підрозділу «Студентський клуб БДФЕУ» у «Центр культури і дозвілля студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

 (Марусик Т.В.).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати структурний підрозділ «Студентський клуб БДФЕУ» у «Центр культури і дозвілля студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

СЛУХАЛИ:

Г) Про підтримку кандидатури ректора Національного транспортного університету, професора, доктора технічних наук Дмитриченка Миколи Федоровича для обрання на вакансію дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих (Зварич І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати кандидатуру ректора Національного транспортного університету, професора, доктора технічних наук Дмитриченка Миколу Федоровича для обрання на вакансію дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

СЛУХАЛИ:

Д) Про підтримку кандидатури ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, проф., д.біол.н., заслуженого діяча науки і техніки України Коцана Ігоря Ярославовича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню «Вища освіта» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати кандидатуру ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, проф., д.біол.н., заслуженого діяча науки і техніки України Коцана Ігоря Ярославовича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню «Вища освіта».

СЛУХАЛИ:

Е) Про підтримку кандидатури першого проректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Юрія Валентиновича Холіна до обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню «Вища освіта» (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати кандидатуру першого проректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Юрія Валентиновича Холіна до обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню «Вища освіта».

СЛУХАЛИ:

Є) Про академічну доброчесність  у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про зарахування до докторантури:

спеціальність 091 Біологія, спеціалізація «ґрунтознавство»

-                     Нікорича Володимира Андрійовича, к.б.н., доц. кафедри ґрунтознавства (без наукового консультанта);

спеціальність 052 Політологія

-         Козачука Олега Олександровича, к.пед.н., асистента кафедри міжнародних відносин; н/конс. д.і.н., проф. Макар Ю.І.;

-                     Остап’юка Василя Івановича, к.пед.н., директора навчально-методичного центру політичних та євроінтеграційних досліджень Прикарпатського національного ун-ту імені Василя Стефаника; н/конс. д.пед.н., проф. Федуняк С.Г. (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати до докторантури:

спеціальність 091 Біологія, спеціалізація «ґрунтознавство»

-                     Нікорича Володимира Андрійовича, к.б.н., доц. кафедри ґрунтознавства (без наукового консультанта);

спеціальність 052 Політологія

-         Козачука Олега Олександровича, к.пед.н., асистента кафедри міжнародних відносин; н/конс. д.і.н., проф. Макар Ю.І.;

Остап’юка Василя Івановича, к.пед.н., директора навчально-методичного центру політичних та євроінтеграційних досліджень Прикарпатського національного ун-ту імені Василя Стефаника; н/конс. д.пед.н., проф. Федуняк С.Г.

СЛУХАЛИ:

З) Про затвердження тем кандидатських дисертацій (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських дисертацій.

 СЛУХАЛИ:

И) Про продовження терміну навчання в аспірантурі 3-го року денної форми навчання:

-  аспірантці  кафедри  системного аналізу і страхової та фінансової математики Донець (Бодрик) Надії Петрівні на 126 днів згідно з листками тимчасової непрацездатності;

- аспірантці кафедри політології та державного управління Михайлиці Катерині Володимирівні на 126 днів згідно з листками тимчасової непрацездатності (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі 3-го року денної форми навчання:

-  аспірантці  кафедри  системного аналізу і страхової та фінансової математики Донець (Бодрик) Надії Петрівні на 126 днів згідно з листками тимчасової непрацездатності;

- аспірантці кафедри політології та державного управління Михайлиці Катерині Володимирівні на 126 днів згідно з листками тимчасової непрацездатності.

СЛУХАЛИ:

І) Про відрахування Касьяненко Тамари Михайлівни з заочної аспірантури 2-го року кафедри обліку, аналізу і аудиту з 1 вересня  2016 року, з правом поновлення, за медичним заключенням (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

відрахування Касьяненко Тамари Михайлівни з заочної аспірантури 2-го року кафедри обліку, аналізу і аудиту з 1 вересня  2016 року, з правом поновлення, за медичним заключенням.

СЛУХАЛИ:

Ї)  Про відрахування з аспірантури:

- Костяка Івана Івановича, здобувача 2-го року навчання кафедри журналістики зі спеціальності 27.00.04 – Журналістика, за власним бажанням у зв’язку з переїздом до м. Київ та зміною сфери діяльності, з 1 вересня 2016 р.,  без права поновлення; н/кер. – д.соц.ком., доц. Василик Л.Є.

- Гузака Олександра Миколайовича, аспіранта кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ф-ту фінансів, підприємництва та обліку 1-го року заочної форми навчання за контрактом № 337 від 02.11.2015 року  зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, відрахувати  з аспірантури без права поновлення, з відшкодуванням витрат на навчання в розмірі 8500 грн. Науковий керівник – проф. Юрій Е.О.

- Чорного Андрія Васильовича, аспіранта кафедри підприємництва, теорії та біржової діяльності 3-го року денної форми навчання за державним замовленням, відрахувати з аспірантури з 1 вересня 2016 року з правом поновлення за заключенням ЛКК № 347 від 10.05.2016 року.

 - Шенько Мирославу Миколаївну, аспірантку кафедри загального германського і порівняльного мовознавства, 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 10.02.04 – германські мови з 1 жовтня 2016 р. з правом поновлення у зв’язку  із заключенням ЛКК № 1938 від 22.09.2016 р. Науковий керівник – проф. Бехта А. (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури вищезазначених аспірантів.

СЛУХАЛИ:

Й) Звіти докторантів:

- Антохова Андрія Анатолійовича, докторанта кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування за 2-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; науковий консультант – проф. Галушка З.І.;

-   Майструка Едуарда Васильовича, докторанта кафедри електроніки і енергетики за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; науковий керівник - проф. Мар′янчук П.Д.;

-   Кирилюка Сергія Миколайовича, докторанта кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії за 1-ий рік навчання  в докторантурі зі спец. 11.00.01 – Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів;  науковий керівник – проф. Рідуш Б.Т.;

-   Катеринчука  Павла Миколайовича, докторанта кафедри міжнародної інформації за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; науковий консультант – проф. Фісанов В.П.;

 -   Карлової Олени Олексіївни, докторанта кафедри математичного аналізу за 2-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз; науковий консультант – проф. Михайлюк В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіти вищезазначених докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

К) Про рекомендацію журналу «Біблія і Культура» до друку та поширення в мережі Інтернет (Кубай І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати журнал «Біблія і Культура» до друку та поширення в мережі Інтернет.

 СЛУХАЛИ:

Л) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Кобаси І.М., Цимбалюка В.В. «Природний мінерал базальтовий туф: склад, властивості та використання».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Кобаси І.М., Цимбалюка В.В. «Природний мінерал базальтовий туф: склад, властивості та використання».

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterыиОs@шQїchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.