Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26 грудня 2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 52 члени ради

 Порядок денний:

1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр ЧНУ.

2. Присвоєння вченого звання.

3. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр ЧНУ:

Балотується:

-         Бойчук Роман Романович для обрання на посаду завідувача кафедри безпеки життєдіяльності факультету фізичної культури та здоров’я людини;

-         Вацеба Володимир Ярославович для обрання на посаду завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету;

-         Саєнко Олександр Сергійович для обрання на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки економічного факультету;

-         Нікіфоров Петро Опанасович для обрання на посаду завідувача кафедри фінансів і кредиту економічного факультету;

-         Король Олександр Дмитрович для обрання на посаду завідувача кафедри географії та менеджменту туризму географічного факультету;

-         Піддубна Лариса Андріївна для обрання на посаду завідувача кафедри математичного моделювання факультету математики та інформатики;

-         Пукальський Іван Дмитрович для обрання на посаду завідувача кафедри диференціальних рівнянь факультету математики та інформатики.

УХВАЛИЛИ:

Обрати за конкурсом на посади завідувачів кафедр ЧНУ:

-         Бойчука Романа Романовича на посаду завідувача кафедри безпеки життєдіяльності факультету фізичної культури та здоров’я людини;

-         Вацебу Володимира Ярославовича на посаду завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету;

-         Саєнка Олександра Сергійовича на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки економічного факультету;

-         Нікіфорова Петра Опанасовича на посаду завідувача кафедри фінансів і кредиту економічного факультету;

-         Короля Олександра Дмитровича на посаду завідувача кафедри географії та менеджменту туризму географічного факультету;

-         Піддубну Ларису Андріївну на посаду завідувача кафедри математичного моделювання факультету математики та інформатики;

-         Пукальського Івана Дмитровича на посаду завідувача кафедри диференціальних рівнянь факультету математики та інформатики.

СЛУХАЛИ:

 2.Присвоєння вченого звання:

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання професора по кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Осовській І.М.

СЛУХАЛИ:

  1. Різне:

А) Затвердження змін до кошторису університету (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201040, КПКВ 2201150, 2201160, 2201380 з 29 листопада по 28 грудня 2016 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Б) Про стан розробки англомовної версії веб-сторінки університету (Нежурбіда С.І.).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про стан розробки англомовної версії веб-сторінки університету взяти до відома.

2. Створити відділ з питань інформаційної політики та комунікацій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

СЛУХАЛИ:

В) Про перейменування відділу цивільної оборони у відділ цивільного захисту у зв’язку з введенням Кодексу цивільного захисту України від 2.10.2012 р. №  5403-VI  (Мельничук С.В.).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати відділ цивільної оборони у відділ цивільного захисту.

СЛУХАЛИ:

Г) Про перейменування кафедри «Соціології» на «Соціології та місцевого самоврядування» (Балух В.О.).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру «Соціології» на кафедру «Соціології та місцевого самоврядування».

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження змін у складі редакційної колегії Міжнародного часопису «Релігія та Соціум» (Балух В.О.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни у складі редакційної колегії Міжнародного часопису «Релігія та Соціум».

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в коледжі ЧНУ у 2017 р. (Собчук О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в коледжі ЧНУ у 2017 р.

СЛУХАЛИ:

Є)  Затвердження тем докторських дисертацій:

- Остап’яку Василю Івановичу, к.політ.н., доценту, докторанту кафедри міжнародних відносин – зі спеціальності 052 Політологія; науковий консультант – проф. Федуняк С.Г.   (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації Остап’яку Василю Івановичу.

СЛУХАЛИ:

Ж) Подання кандидатур аспірантів 2-го року денної форми навчання на отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2017/2018 рр.:

- Питюк Олесі Юріївни, аспірантки кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання зі спец. 01.04.02 – Теоретична фізика; науковий керівник – проф. Ткач М.В.;

- Яхневич Марії Ярославівни, аспірантки кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання зі спец. 01.04.02 – Теоретична фізика; науковий керівник – проф. Головацький В.А.;

- Олара Олександра Валеріувича, аспіранта кафедри кореляційної оптики зі спец. 01.04.05 – Оптика, лазерна фізика; науковий керівник – д.ф-м.н. Ушенко Ю.О.;

- Сенка Іллі Михайловича,  аспіранта кафедри  фізики напівпровідників і діелектриків; науковий керівник – проф. Махній В.П.;

- Пархоменка Григорія Петровича, аспіранта кафедри електроніки і енергетики зі спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; науковий керівник – проф. Мар’янчук П.Д. (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Подати кандидатури вищезазначених аспірантів 2-го року денної форми навчання на отримання стипендії  Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2017/2018 рр.

СЛУХАЛИ:

З) Звіти докторантів випуску 2016 року:

- Кійка Юрія Євгеновича, зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови; науковий консультант – проф. Кушнерик В.І.

- Буджака Василя Васильовича, зі спеціальності  03.00.05 – Ботаніка; науковий консультант – проф. Чорней І.І.

- Гуйванюка Миколу Романовича, зі спеціальності 07.00.01 – Історія України; науковий консультант – проф. Добржанський О.В.

- Моцока Віталія Івановича, зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних системи та глобального розвитку; науковий консультант – проф. Макар Ю.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіти докторантів випуску 2016 року затвердити.

СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-         енциклопедичний довідник кафедри політології та державного управління «Історія ідей та концепцій державної влади та публічного управління в Україні»;

-         підручник Гуцуляка В.М. «Ландшафтна екологія» ;

-         навчальний посібник Балахтар В.В. «Педагогіка і психологія у соціальній роботі»;

-          навчальний посібник Гордійчук О.Є. «Екранне та сценічне мистецтво у початковій школі: теорія і практика»;

-         колективну монографію кафедри гідрометеорології та водних ресурсів «Гідроекологічне обґрунтування безпечного та збалансованого розвитку річкових природно-антропогенних систем Предкарпаття»;

-         навчальний посібник Козярського Д.П., Майструка Е.В. «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем (Частина 1)»;

-         монографію Мар’янчука П.Д., Козярського Д.П.,  Козярського І.П., Майструка Е.В. «Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники»;

-         підручник Аніпко Н.П. «Методика викладання предмета у вищій школі»;

-         монографію Радзиняк Т.І., Макарова З.Ю. «Ідея випадковості у філософії та науці»;

-         навчальний посібник Гладкоскок Л.Г., Гоменюк О.Я. «English for the Students of International Economics»;

-          навчальний посібник Попової В.Д. «Статистика: практикум»;

-         навчальний посібник Пірен М.І. «Стратегія управлінської культури в соціальній роботі територіальних громад»;

-         бібліографічний покажчик Руденко В.П. «Бібліографічний покажчик наукових праць за 1978-2016 рр.»;

-         навчальний посібник Буджак В.В., Літвіненко С.Г. «Фітопатологія».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЋFЭu @'fchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.