Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31 серпня 2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради

Порядок денний:

1. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених:

- Жебчук Роман Леонідович (асистент кафедри фінансів і кредиту, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ЧНУ;

- Меленчук Ольга Василівна (асистент кафедри української літератури)  (Кубай І.М.).

2.  Про зміни у структурі та штатному розписі коледжу ЧНУ на 2016-2017 рр. (Собчук О.В. ).

3. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених:

- Жебчук Роман Леонідович (асистент кафедри фінансів і кредиту, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ЧНУ;

- Меленчук Ольга Василівна (асистент кафедри української літератури)  (Кубай І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Висунути на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених кандидатури:

- Жебчука Романа Леонідовича (асистента кафедри фінансів і кредиту, голову Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ЧНУ;

- Меленчук Ольгу Василівну (асистента кафедри української літератури) .

СЛУХАЛИ:

2.  Про зміни у структурі та штатному розписі коледжу ЧНУ на 2016-2017 рр. (Собчук О.В. ).

УХВАЛИЛИ:

Створити у коледжі ЧНУ:

1. Навчально-методичну лабораторію із введенням посади завідувача.

2. Навчальну лабораторію із введенням посади завідувача.

3. Ввести до штатного розпису посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

СЛУХАЛИ:

3. Різне:

А) Про встановлення цін на освітні послуги в ЧНУ (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Встановити вартість навчання в докторантурі ЧНУ для іноземних громадян у розмірі 4000 тис доларів на рік.

СЛУХАЛИ:

Б) Про вибір банківської установи для відкриття рахунку в іноземній валюті для отримання (зарахування та розпорядження) коштів міжнародних грантових   програм (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до Розділу 4, п. 24 ЗУ «Про вищу освіту», Розділу 3, п. 3.1. Постанови Правління НАБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах» відкрити рахунок в іноземній валюті Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича.

2. Доручити постійній комісії з господарсько-фінансових питань Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вивчити питання щодо вибору банківської установи для відкриття рахунку в іноземній валюті для отримання (зарахування та розпорядження) коштів міжнародних грантових   програм.

3. На основі рекомендації комісії з господарсько-фінансових питань Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича делегувати повноваження вибору банківської установи для відкриття рахунку в іноземній валюті для отримання (зарахування та розпорядження) коштів міжнародних грантових програм адміністрації університету  ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

В) Про створення футбольного клубу «Університет» як окремого структурного підрозділу факультету фізичної культури та здоров’я людини (Зорій Я.Б.).

УХВАЛИЛИ:

Створити футбольний клуб «Університет» як окремий структурний підрозділ факультету фізичної культури та здоров’я людини.

СЛУХАЛИ:

Г) Про перейменування відділу з навчально-методичної роботи та моніторингу забезпечення якості підготовки фахівців у навчально-методичний відділ відповідно до рекомендацій МОНУ щодо впорядкування назв структурних підрозділів ЧНУ (Іванчук М.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати відділ з навчально-методичної роботи та моніторингу забезпечення якості підготовки фахівців у навчально-методичний відділ відповідно до рекомендацій МОНУ щодо впорядкування назв структурних підрозділів ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Д) Про продовження терміну навчання Семи Оксани Василівни в аспірантурі (третій рік підготовки аспіранта денної форми навчання, спеціальність 02.00.04 – фізична хімія, науковий керівник – д.х.н., проф. Кобаса І.М.) на 126 календарних днів, у зв’язку з довідкою (№ 140 від 15 лютого 2013 р.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання Семі Оксані Василівні в аспірантурі (третій рік підготовки аспіранта денної форми навчання, спеціальність 02.00.04 – фізична хімія, науковий керівник – д.х.н., проф. Кобаса І.М.) на 126 календарних днів, у зв’язку з довідкою (№ 140 від 15 лютого 2013 р.)

 СЛУХАЛИ:

Є) Звіт докторанта кафедри ґрунтознавства Черлінки Василя Романовича за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 03.00.18 - Ґрунтознавство; науковий консультант – проф. Дмитрук Ю.М.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт докторанта кафедри ґрунтознавства Черлінки Василя Романовича за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спец. 03.00.18 - Ґрунтознавство; науковий консультант – проф. Дмитрук Ю.М.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі згідно з додатком 1. (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі згідно з додатком 1.

СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- колективну монографію кафедри психології «Особистісно-акмеологічні фактори впливу на самореалізацію індивідуальності у полікульткрному світі» за науковою редакцією І.М. Зварича (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» колективну монографію кафедри психології «Особистісно-акмеологічні фактори впливу на самореалізацію індивідуальності у полікульткрному світі» за науковою редакцією І.М. Зварича.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterу$‰ш@¬»uMchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.