Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31 жовтня 2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 50 членів ради

Порядок денний:

1.Моніторинг якості підготовки фахівців на юридичному факультеті (голова комісії – проф. Ангельський О.В.).

2. Присвоєння вченого звання.

3. Різне:

СЛУХАЛИ:

1. Моніторинг якості підготовки фахівців на юридичному факультеті (голова комісії – проф. Ангельський О.В.).

В обговоренні прийняли участь: Яремчук В., Петришин Р.І., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Оцінити роботу юридичного факультету за звітний період задовільно.

2. З метою підвищення рівня наукової роботи на юридичному факультеті створити науково-дослідні лабораторії або центри:

2.1. з проблем правової медіації при кафедрі публічного права;

2.2. з проблем прав людини при кафедрі філософії та теорії права;

2.3. між кафедральний науково-дослідницький центр німецького права.

3. Стимулювати та створити умови для систематичного надання кафедрами, окремими творчими групами пропозицій для участі в конкурсах, наукових проектах різних рівнів.

4. Створити студентське (аспірантське) наукове товариство на факультеті.

5. Відновити роботу факультетського наукового журналу «Проблеми філософії права».

6. Впродовж всього навчання на юридичному факультеті знайти організаційні форми забезпечення безперервної юридичної практики для студентів-юристів.

7. Рекомендувати у 2017 р. створити англомовну версію сайту юридичного факультету.

8. Вивчити питання щодо залучення іноземних студентів для навчання на юридичному факультеті та підписання договорів із партнерами для запровадження й узгодження програм подвійних дипломів.

СЛУХАЛИ:

2. Присвоєння вченого звання.  

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання професора кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Рідушу Богдану Тарасовичу.

СЛУХАЛИ:

А) Про включення доктора технічних наук, професора Шайко-Шайковського Олександра Геннадійовича до творчого колективу на висування і присудження Державної премії України в галузі освіти (Крамар В.М.).

УХВАЛИЛИ:

Включити доктора технічних наук, професора Шайко-Шайковського Олександра Геннадійовича до творчого колективу на висування і присудження Державної премії України в галузі освіти.

СЛУХАЛИ:

Б) Про внесення змін та оновлення складу Вченої ради ЧНУ (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

 1. Рекомендувати вищому органу самоврядування університету збільшити кількісний склад Вченої ради до 70 членів та внести такі зміни до нього:

2. Рекомендувати вищому органу самоврядування університету вивести зі складу Вченої ради ЧНУ:

2.1.  Гордєєва Віталія Володимировича;

2.2. Козубовського Дмитра Онуфрійовича;

2.3. Докаша Віталія Івановича.

3. Рекомендувати вищому органу самоврядування університету ввести до складу Вченої ради ЧНУ:

3.1. Плішку Романа Андрійовича;

3.2. Коротун Ірину Вадимівну;

3.3. Марчука Михайла Георгійовича;

3.4. Марича Максима Григоровича;

3.5. Зибарєву Оксану Василівну;

3.6. Юрія Едуарда Олександровича.

СЛУХАЛИ:

В) Про зміни до кошторису університету (Марут С.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201040, КПКВ 2201150, 2201160, 2201380 з 01 липня по 31 жовтня 2016 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження Освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація “Аналітична економіка”) (Білоскурський Р.Р.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Освітнью програму підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізація “Аналітична економіка”).

СЛУХАЛИ:

Д)  Про зміну наукового керівника аспірантці кафедри   підприємництва,  торгівлі та біржової діяльності факультету фінансів, підприємництва та обліку  1-го року заочної форми навчання    зі спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Паскар Катерині Сергіївні – на к.е.н., доц. Вербівську Л.В. (08.10.01)      (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника аспірантці кафедри підприємництва,  торгівлі та біржової діяльності факультету фінансів, підприємництва та обліку  1-го року заочної форми навчання    зі спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Паскар Катерині Сергіївні – на к.е.н., доц. Вербівську Л.В.

СЛУХАЛИ:

Е) Про призначення наукового консультанта по докторській дисертації к.б.н., доценту,  докторанту  кафедри ґрунтознавства 1-го року навчання  зі спец. 03.00.18 – Ґрунтознавство Нікоричу Володимиру Андрійовичу з 3 жовтня 2016 року – Польчину Світлану Михайлівну, д.б.н., доцента кафедри ґрунтознавства (03.00.18) (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Призначити наукового консультанта по докторській дисертації к.б.н., доценту,  докторанту  кафедри ґрунтознавства 1-го року навчання  зі спец. 03.00.18 – Ґрунтознавство Нікоричу Володимиру Андрійовичу з 3 жовтня 2016 року – Польчину Світлану Михайлівну, д.б.н., доцента кафедри ґрунтознавства (03.00.18).                                            

СЛУХАЛИ:

Є) Про відрахування з аспірантури: 

- Іванової (Скрипник) Надії Ярославівни, аспірантки  2-го року заочної форми навчання  кафедри економіко-математичного моделювання економічного ф-ту зі спец. 08.00.11 – Математичні методи та інформаційні технології в економіці з 28 жовтня 2016 року, у зв’язку з довідкою №74/152 від   05.09.2016 р., з правом поновлення; науковий керівник – проф. Григорків В.С.

- Паньків Марії Василівни, аспірантки 2-го року денної форми навчання кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання зі спец. 01.04.02 – Теоретична фізика, за втрату зв’язку з кафедрою  та невиконання плану 2-го року навчання в аспірантурі; науковий керівник – проф. Сеті Ю.О. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

1.Відрахувати з аспірантури вищезазначених аспірантів.

2. Паньків М.В., аспірантці 2-го року денної форми навчання кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання зі спец. 01.04.02 – Теоретична фізика, за втрату зв’язку з кафедрою  та невиконання плану 2-го року навчання в аспірантурі відшкодувати кошти з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про продовження терміну навчання в аспірантурі 3-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси – аспірантці Ноголь Анні Вячеславівні, з 1 листопада 2016 року  на 126 календарних днів, згідно з довідкою тимчасової непрацездатності №437 від 13.05.2014 р. Науковий керівник -  доц. Макар В.Ю.      (Діденко В.П.) УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі  3-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси – аспірантці Ноголь Анні Вячеславівні, з 1 листопада 2016 року  на 126 календарних днів, згідно з довідкою тимчасової непрацездатності №437 від 13.05.2014 р. Науковий керівник -  доц. Макар В.Ю.                           

СЛУХАЛИ:

З) Про затвердження теми кандидатських дисертацій здобувачам ЧНУ. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських дисертацій здобувачам ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

И)  Звіти докторантів:

- Бучко Жанни Іванівни, докторанта кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за 2-ий рік навчання зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; науковий консультант – проф. Руденко В.П.;

- Паладян Крістінії Іванівни, докторанта кафедри української літератури за 1-ий рік навчання зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.;

- Костащука Івана Івановича, докторанта кафедри географії України та регіоналістики за 1-ий рік навчання зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія; науковий консультант – проф. Джаман В.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

І) Про внесення Міжнародного Часопису «Релігія та Соціум (рік заснування: 2008)» до переліку фахових видань для спеціальності «Соціологія» згідно номенклатури МОН України (Балух В.О.).

УХВАЛИЛИ:

Внести Міжнародний Часопис «Релігія та Соціум (рік заснування: 2008)» до переліку фахових видань для спеціальності «Соціологія» згідно номенклатури МОН України.

СЛУХАЛИ:

Ї) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-         навчальний посібник “English for PE students”  Головацька Наталія Григорівна, Виспінська Наталія Михайлівна, Томусяк Аліна Олегівна

-         навчальний посібник «Буковинські танці Гамми Скупинського (для фортепіано в чотири руки)» Бойчук Ірини Ігорівни;

-         навчальний посібник «Вокально-хорові твори доктора Гамми Скупинського: з навчальних дисциплін «Естрадний спів», «Диригування», «Хоровий клас»» Бойчук Ірини Ігорівни;

-         навчально-методичний посібник «Організація екскурсійних послуг у туризмі» Король Олександр Дмитрович;

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterІ·@Јэchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.