Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 03 лютого 2017 року

 

Головує: Петришин Р.І. заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради

 

Порядок денний:

1. Затвердження «Правила призначення  і виплати стипендій» в ЧНУ.

2. Різне.    

СЛУХАЛИ:

Затвердження «Правила призначення  і виплати стипендій» в ЧНУ (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

  1. Затвердити «Правила призначення  і виплати стипендій» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
  2. Встановити на січень та лютий місяці загальний ліміт стипендіатів за результатами семестрового контролю 2016-2017 н.р. у розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у коледжі ЧНУ, за кожною спеціальністю станом на 01.01.2017 р. відповідно до Правил призначення  і виплати стипендій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
  3. Встановити на січень та лютий місяці ліміт стипендіатів відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, у розмірі 30% від фактичного ліміту стипендіатів у коледжі ЧНУ та спеціальності.
  4. Встановити на лютий місяць загальний ліміт стипендіатів за результатами семестрового контролю 2016-2017 н.р. у розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням на певному Інституті/факультеті, курсі, за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на 01.02.2017 р. відповідно до Правил призначення  і виплати стипендій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
  5. Встановити на лютий місяць ліміт стипендіатів відмінників яким буде призначатись академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, у розмірі 30% від фактичного ліміту стипендіатів по Інституту/факультету, курсу та спеціальності.

 СЛУХАЛИ:

А) Інформація про деякі деталі вступної кампанії 2017 року (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про деталі вступної кампанії 2017 року взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Б) Про виведення з переліку структурних підрозділів філологічного факультету комп’ютерні класи та лабораторію з навчального забезпечення кафедри сучасної української мови та створення лабораторії комп’ютерного та методичного забезпечення навчального процесу (Бунчук Б.І.)

УХВАЛИЛИ:

Вивести з переліку структурних підрозділів філологічного факультету комп’ютерні класи та лабораторію з навчального забезпечення кафедри сучасної української мови та створити лабораторії комп’ютерного та методичного забезпечення навчального процесу.

СЛУХАЛИ:

В) Про включення з 1.02.2017 р. до переліку структурних підрозділів факультету фінансів, підприємництва та обліку діючих комп’ютерних класів (ауд. 102 – 26 комп’ютерів, ауд. 208. – 24 комп’ютери) (Марич М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Включити з 1.02.2017 р. до переліку структурних підрозділів факультету фінансів, підприємництва та обліку діючих комп’ютерних класів (ауд. 102 – 26 комп’ютерів, ауд. 208. – 24 комп’ютери).

СЛУХАЛИ:

Г) Про включення до переліку структурних підрозділів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва діючі комп’ютерні класи (три класи) (Фодчук І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Включити до переліку структурних підрозділів факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва діючі комп’ютерні класи (три класи).

СЛУХАЛИ:

Д) Про висунення тритомної монографії «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи», авторства Ю.Макара, В.Макара, М.Горного на здобуття Міжнародної премії Івана Франка у 2017 році. (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути тритомну монографію «Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи», авторства Ю.Макара, В.Макара, М.Горного на здобуття Міжнародної премії Івана Франка у 2017 році.

СЛУХАЛИ:

Е) Про висунення монографії «Два століття служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині», авторства Мизака Н.С., Яремчука А.В. на здобуття Міжнародної премії Івана Франка у 2017 році (Балух В.О.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути монографію «Два століття служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині», авторства Мизака Н.С., Яремчука А.В. на здобуття Міжнародної премії Івана Франка у 2017 році.

СЛУХАЛИ:

Є) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник Горохолінської І.В. «Культура Срібного віку»;

- монографію Крака Ю.В., Лозинської О.В., Пасічника В.В., Тернова А.С., Шкільнюка Д.В. «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови»;

- монографію Колесник Н.С. «Онімія української народної пісні»;

- підручник Балуха В.О. «Культура ранньомодерної Європи»;

- підручник Григорківа В.С., Ярошенко О.І. «Фінансова математика»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати вищезазначені праці до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster/эdГМ°@'UXchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.