Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 11 липня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В. –  голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 58 членів ради

Порядок денний:

1.Про встановлення загального ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. (Р.І. Петришин, І.В. Марценяк).

2. Про встановлення ліміту стипендіатів з числа студентів-відмінників, яким буде призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. (Р.І. Петришин, І.В. Марценяк).

3. Різне:

СЛУХАЛИ:

1. Про встановлення загального ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. (Р.І. Петришин, І.В. Марценяк).

В обговоренні взяли участь: Крамар В.М., Балух В.О., Марут С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.Встановити загальний ліміт стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. у розмірі 40%  фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням на певному Інституті/факультеті, курсі, за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до Правил призначення  і виплати стипендій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

2. Встановити загальний ліміт стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. у розмірі 40% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у коледжі ЧНУ, за кожною спеціальністю відповідно до Правил призначення  і виплати стипендій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

СЛУХАЛИ:

2. Про встановлення ліміту стипендіатів з числа студентів-відмінників, яким буде призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р. (Р.І. Петришин, І.В. Марценяк).

УХВАЛИЛИ:

1.Встановити ліміт стипендіатів з числа студентів-відмінників, яким буде призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р., у розмірі 30% від загального ліміту стипендіатів по Інституту/факультету, курсу та спеціальності.

2. Встановити ліміт стипендіатів з числа студентів-відмінників, яким буде призначена академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами літнього семестрового контролю 2016-2017 н.р., у розмірі 30% від загального ліміту стипендіатів по коледжу, курсу та спеціальності.

3. У випадку наявності 3-х стипендіатів, одному з них за умови відмінного навчання призначати академічну стипендію у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні.

4. У вересні 2017 р. переглянути  загальний ліміт стипендіатів та ліміт студентів-відмінників яким буде призначена академічна стипендія в ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

3. Різне:

А) Про внесення змін до структури функціонування Ботанічного саду з метою оптимізації його функціонування  (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

У відповідності із рішенням Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів (протокол №6 від 11.05.2017 р.) перейменувати відділи Ботанічного саду-навчальної наукової бази з 1.09.2017 р.:

- відділ субтропічних та тропічних рослин у відділ рослин захищеного ґрунту;

- відділ дендрології у відділ рослин відкритого ґрунту;

- відділ ландшафтного дизайну та паркознавства у відділ паркознавства.

СЛУХАЛИ:

Б) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник Скрипника Є.В. «Методика викладання культурологічних та суспільних дисциплін»;

- монографію Кілінської К.Ю. «Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи»

УХВАЛИЛИ:

 Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»

- навчальний посібник Скрипника Є.В. «Методика викладання культурологічних та суспільних дисциплін»;

- монографію Кілінської К.Ю. «Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи»

ВИСТУПИЛИ: проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Марусик Т.В., проректор з економічних питань - головний бухгалтер Марут С.Г. виступили з інформацією щодо стану гуртожитків ЧНУ та заборгованості заробітної плати працівникам гуртожитків університету.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‹ј@¤~A… pchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.