Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25 вересня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В.  голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 57 членів ради

Порядок денний:

1. Інформація про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2017 р. (доповідає – проф. Петришин Р.І.).   

2. Аналіз якості підготовки випускників (2016/2017 рр.) за підсумками роботи екзаменаційних комісій  (доповідає – проф. Іванчук М.Г.).

3. Присвоєння вченого звання.

4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Інформацію про набір студентів до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2017 р. (доповідав – проф. Петришин Р.І.)  

В обговоренні взяли участь: Марянчук П.Д., Ангельський О.В., Бунчук Б.І., Черевко І.М., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Ввважати роботу приймальної комісії ЧНУ під час вступної кампанії 2017 року задовільною.

3. Продовжити роботу підготовчих курсів ЧНУ у 2017-2018 н.р. для підготовки абітурієнтів до ЗНО.

4. Вивчити питання щодо започаткування в університеті можливостей перепідготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та в експериментальному порядку розробити дану програму (відповідальні – навчальний відділ, перший проректор університету – Р.І. Петришин).

5. Доручити Директору Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Ангельському О.В. і декану факультету математики та інформатики Черевку І.М. у місячний термін вивчити питання про можливість розробки нового або вдосконалення існуючого програмного забезпечення тестування магістрів у 2018 році. Про результати доповісти на засіданні Вченої ради університету у жовтні місяці поточного року (відповідальні – перший проректор університету – Р.І. Петришин).

СЛУХАЛИ:

2. Аналіз якості підготовки випускників (2016/2017 рр.) за підсумками роботи екзаменаційних комісій  (доповідала – проф. Іванчук М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо аналізу якості результатів підсумкової атестації випускників 2016-2017н.р. ОР «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» взяти до відома.

2. Зауваження, рекомендації голів екзаменаційних комісій враховувати при організації освітнього процесу та на етапі підготовки й проведення підсумкової атестації у 2017-2018 н.р.

СЛУХАЛИ:

3.Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента:

-Ткачук Ірині Ярославівні;

- Балуху Олексію Васильовичу;

- Галану Ярославу Петровичу;

- Шибі Альоні Василівні.

СЛУХАЛИ:

4.Різне:

А) Про затвердження Положення про комп’ютерний клас (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про комп’ютерний клас.

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження Положення про підготовчі курси для іноземних громадян до вступу до ВНЗ (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про підготовчі курси для іноземних громадян до вступу до ВНЗ.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження ліміту стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання, а також підвищення загального ліміту стипендіатів та ліміту стипендіатів відмінників з 1.09.2017 р. (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи наявні кошти на стипендіальне забезпечення на вересень-грудень 2017 року:

- встановити ліміт стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання на рівні 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які вступили на навчання за державним замовленням на певний Інститут/факультет, курс, за кожною спеціальністю (напрямком підготовки) станом на 1.09.2017 року;

- підвищити з 1.09.2017  року загальний ліміт стипендіатів до 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному Інституті/факультеті, курсі, за кожною спеціальністю (напрямком підготовки) станом на 1.07.2017 року;

- підвищити з 1.09.2017 року ліміт стипендіатів-відмінників до 50% від загального ліміту стипендіатів.

СЛУХАЛИ:

Г) Про зміни до правил прийому призначення стипендій (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Внести зміни до правил прийому призначення стипендій.

СЛУХАЛИ:

Д) Про присвоєння звання Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Филипчуку Георгію Георгійовичу (Зварич І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти звання Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Филипчуку Георгію Георгійовичу.

СЛУХАЛИ:

Е) Про висунення кандидатури д.фіз-мат.н., проф. Заслуженого діяча науки і техніки, ректора Мельничука Степана Васильовича на нагородження відзнакою Президента України орденом «За заслуги» ІІ-ступеня (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути кандидатуру д.фіз-мат.н., проф. Заслуженого діяча науки і техніки, ректора Мельничука Степана Васильовича на нагородження відзнакою Президента України орденом «За заслуги» ІІ-ступеня. СЛУХАЛИ:

Є) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на вересень 2017 р. за КПКВ 2201040, 2201150, 2201190 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на вересень 2017 р. за КПКВ 2201040, 2201150, 2201190 (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження Ліцензійної справи підготовки ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності 061 «Журналістика» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») (Собчук О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Ліцензійну справу підготовки ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності 061 «Журналістика» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування»)

СЛУХАЛИ:

З) Про зарахування до докторантури терміном до 2-х років з 01.10.2017 р. по 30.09.2019 р.:

спеціальність 052 Політологія

- Осадцу Івана Степановича, к.політ.н., доцента кафедри міжнародної інформації; н/конс. проф. Бурдяк Віра Іванівна.

 спеціальність 104 Фізика та астрономія

спеціалізація «фізика напівпровідників і діелектриків»  

- Солована Михайла Миколайовича, к.т.н., асистента кафедри електроніки і енергетики; н/конс. проф. Мар’янчук Павло Дмитрович (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати до докторантури терміном до 2-х років з 01.10.2017 р. по 30.09.2019 р.:

спеціальність 052 Політологія

- Осадцу Івана Степановича, к.політ.н., доцента кафедри міжнародної інформації; н/конс. проф. Бурдяк Віра Іванівна.

 спеціальність 104 Фізика та астрономія

спеціалізація «фізика напівпровідників і діелектриків»  

- Солована Михайла Миколайовича, к.т.н., асистента кафедри електроніки і енергетики; н/конс. проф. Мар’янчук Павло Дмитрович.

СЛУХАЛИ:

И) Про відрахування Каізер Ірини Юріївни, аспірантки 1-го року навчання за контрактом кафедри української літератури зі спеціальності 10.01.01 – Українська література, за власним бажанням та у зв’язку зі вступом до аспірантури на здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії; науковий керівник – проф. Антофійчук Володимир Іванович                                                         (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати Каізер Ірину Юріївну, аспірантку 1-го року навчання за контрактом кафедри української літератури зі спеціальності 10.01.01 – Українська література, за власним бажанням та у зв’язку зі вступом до аспірантури на здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії; науковий керівник – проф. Антофійчук Володимир Іванович.

СЛУХАЛИ:

І) Про поновлення в аспірантурі за державним замовленням:

Атаманюк Марії-Тетяни Миколаївни, аспірантки 3-го року навчання денної форми  зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів після академічної відпустки за станом здоров’я, терміном на 2 місяці. Науковий керівник – проф. Сухий Петро Олексійович (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Поновити в аспірантурі за державним замовленням:

Атаманюк Марію-Тетяну Миколаївну, аспірантку 3-го року навчання денної форми  зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів після академічної відпустки за станом здоров’я, терміном на 2 місяці. Науковий керівник – проф. Сухий Петро Олексійович

СЛУХАЛИ:

Ї) Про перевід на заочну форму навчання за державним замовленням:

Скрипник Крістіни В’ячеславівни, аспірантки 2-го року навчання зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла, у зв’язку зі зміною постійного місця проживання. Науковий керівник – проф. Новіков Сергій Миколайович (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Перевести на заочну форму навчання за державним замовленням:

Скрипник Крістіну В’ячеславівну, аспірантку 2-го року навчання зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла, у зв’язку зі зміною постійного місця проживання. Науковий керівник – проф. Новіков Сергій Миколайович.

СЛУХАЛИ:

Й) Про продовження терміну навчання в аспірантурі за державним замовленням:

Поповій Наталії Анатоліївні, аспірантці 3-го року денної форми навчання кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку,  на 176 днів у зв’язку з листками непрацездатності; науковий керівник -  доц. Струтинський Владислав Євгенович (Лопащук І.А.)                                               

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в аспірантурі за державним замовленням:

Поповій Наталії Анатоліївні, аспірантці 3-го року денної форми навчання кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку,  на 176 днів у зв’язку з листками непрацездатності; науковий керівник -  доц. Струтинський Владислав Євгенович.

СЛУХАЛИ:

К) Про затвердження тем кандидатських дисертацій здобувачам університету, які прикріплені для завершення дисертаційних досліджень (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських дисертацій здобувачам університету, які прикріплені для завершення дисертаційних досліджень.

СЛУХАЛИ:

Л) Про затвердження теми докторської  дисертації:

- Ткачу Євгену   Вікторовичу, к.е.н., доценту кафедри фінансів і кредиту – зі спец. 072 – Фінанси, банківська справа і страхування, по кафедрі фінансів і кредиту і призначити науковим консультантом д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. (без оплати) (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської  дисертації:

- Ткачу Євгену   Вікторовичу, к.е.н., доценту кафедри фінансів і кредиту – зі спец. 072 – Фінанси, банківська справа і страхування, по кафедрі фінансів і кредиту і призначити науковим консультантом д.е.н., проф. Нікіфорова П.О. (без оплати)

СЛУХАЛИ:

М) Звіти докторантів 1-го року навчання:

- Нікорича Володимира Андрійовича, к.б.н., докторанта кафедри ґрунтознавства зі спец. 091 Біологія; науковий консультант – д.б.н., доц. Польчина Світлана Михайлівна.

 

- Козачука Олега Олександровича, к.політ.н., докторанта кафедри міжнародних відносин зі спец. 052 Політологія; науковий консультант – проф. Макар Юрій Іванович.

 

- Остап’яка Василя Івановича, к.політ.н., докторанта кафедри міжнародних відносин за контрактом зі спец. 052 Політологія; науковий консультант – проф. Федуняк Сергій Георгійович.

 УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію прийняти до відома.

2. Звіти докторантів 1-го року навчання затвердити.

СЛУХАЛИ:

Н) Про представлення до нагородження Почесною відзнакою «На славу Буковини» за особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну громадську діяльність Круглашова Анатолія Миколайовича.

УХВАЛИЛИ:

Представити до нагородження Почесною відзнакою «На славу Буковини» за особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну громадську діяльність Круглашова Анатолія Миколайовича.

СЛУХАЛИ:

О) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-          навчальний посібник з перекладу Сунько Н.О., Нагірний Л.Я. «Практикум усного перекладу»;

-          колективну монографію «Суспільно-культурні трансформації етноконфенсійних взаємин: історія, динаміка, тенеденції» підготовлену науковими співробітниками кафедри культурології, релігієзнавства та теології;

-          навчальний посібник Бак Н.А. «Податкова система України»;

-          монографію Мар*янчука П.Д., Мостового А.І., Солована М.Н., Бруса В.В. «Гетеро структури на основі тонких плівок оксидів металів з домішками 3-Д елементів»;

-           навчальний посібник-практикум  Гуменюк М.М. «Фінанси підприємств: практикум»;

-          навчальний посібник Дейбука В.Г., Деревянчука О.В. «Віртуальна електронна лабораторія»;

-          навчальний посібник Зенкова К.Ю., Рябий П.А. «Основи матеріалознавства. Застосування в оптиці, інформаційній техніці та поліграфії»;

-          монографію Подкопаєва Ю.В. «Соціально-психологічні умови формування уявлень про духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку»;

-          монографію Марченка М.М., Шмаракова І.О., Борщовецької В.Л. «Біохімічні аспекти функціонування териноїдів»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster:Yё@тmууchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.