Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26 червня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В.  голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 52 членів ради

Порядок денний:

 

  1. Вибори декана факультету іноземних мов ЧНУ.
  2. Про затвердження проекту кошторису по спеціальному фонду ЧНУ на 2018 рік  (С.Г.Марут).
  3. Про підготовку університету до  вступної кампанії (Р.І. Петришин, Т.І. Звоздецький).
  4. Обрання на посади завідувачів кафедр, професорів університету.
  5. Присвоєння вченого звання.
  6. Різне:

СЛУХАЛИ:

1. Вибори декана факультету іноземних мов ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

Обрати на посаду декана факультету іноземних мов проф. Осовську Ірину Миколаївну.

СЛУХАЛИ:

2.Про затвердження проекту кошторису по спеціальному фонду ЧНУ на 2018 рік  (С.Г.Марут).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити проект кошторису по спеціальному фонду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2018 рік.

 СЛУХАЛИ:

3. Про підготовку університету до  вступної кампанії (Р.І. Петришин, Т.І. Звоздецький).

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

4.Обрання на посади завідувачів кафедр, професорів університету.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посаду завідувача кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції проф. Кобасу Ігоря Михайловича.

2. Обрати на посаду завідувача кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики проф. Крамара Валерія Максимовича.

3. Обрати на посаду завідувача кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства проф. Чорнея Іллю Ілліча.

4. Обрати на посаду завідувача кафедри математичного аналізу проф. Маслюченка Вадима Кириловича.

5. Обрати на посаду завідувача кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури проф. Червінську Ольгу В’ячеславівну.

6. Обрати на посаду завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту проф. Ковальчук Тетяну Миколаївну.

7. Обрати на посаду завідувача кафедри електроніки і енергетики проф. Мар*янчука Павла Дмитровича.

8. Обрати на посаду професора кафедри педагогіки та методики початкової освіти доц. Федірчик Тетяну Дмитрівну

9. Обрати на посаду професора кафедри педагогіки та методики початкової освіти доц. Романюк Світлану Захарівну.

10. Обрати на посаду професора кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки доц. Політанського Руслана Леонідовича.

11. Обрати на посаду професора кафедри молекулярної генетики та біотехнології доц. Панчук Ірину Ігорівну.

12. Обрати на посаду професора кафедри педагогіки та соціальної роботи доц. Тимчук Людмилу Іванівну.

СЛУХАЛИ:

5.Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента кафедри економіко-математичного моделювання Григорків Марії Василівні.

СЛУХАЛИ:

6. Різне:

А) Про продовження терміну дії раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з 01.09.2017 р. професорам університету (згідно додатку) (Яценюк Н.М.).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін дії раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з 01.09.2017 р. професорам університету (згідно додатку)

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження змін до кошторису університету (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на червень 2017 р. за КПКВ 2201040, 2201160, 2201190.

СЛУХАЛИ:

В) Про встановлення нових цін на освітні платні послуги у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 2017-2018 н.р.  (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

1. Встановити вартість навчання в аспірантурі за контрактом на денній та заочній формі навчання для вступників 2017 року згідно з Додатком № 1.

2. Встановити вартість навчання в докторантурі за контрактом для вступників 2017 року згідно з Додатком № 2.

3. Вартість навчання докторанта другого року навчання, аспірантів другого, третього, четвертого років навчання підвищити на 10% від вартості навчання, зазначеної в договорі про надання освітніх послуг (у розмірах згідно з Додатком № 3).

4. Зміни у вартості навчання відобразити у Додатку до договору про надання освітніх послуг, відповідповідальним за заключення яких є проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

СЛУХАЛИ:

Г) Про встановлення обов’язкової оплати за користування послугами та проживання у гуртожитку покращеного типу за адресою вул. 28 червня, 23, м. Чернівці (Черевко І.М.).

УХВАЛИЛИ:

1. Встановити обов’язкову оплату за користування послугами та проживання у гуртожитку покращеного типу за адресою вул. 28 червня, 23, м. Чернівці.

2. Оплата за проживання здійснюється за розцінками, затвердженими наказом ректора Університету.

СЛУХАЛИ:

Д) Щодо визнання документа про науковий ступінь доктора філософії Нестерука Юрія Йосифовича в галузі охорони здоров*я, № 5263, виданий Лодзьким університетом у Республіці Польща на підставі висновку спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (Марченко М.М.).

УХВАЛИЛИ:

На підставі висновку спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (Протокол №7, від 31.05.2017 р.) Вчена рада Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича відмовляє у визнанні документа про науковий ступінь доктора філософії Нестерука Юрія Йосифовича в галузі охорони здоров’я, № 5263, виданий Лодзьким університетом у Республіці Польща.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження кандидатури Мельника Василя Степановича, аспіранта 2-го року стаціонарної форми навчання зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз, для подання  на академічну стипендію імені  М.С. Грушевського для аспірантів на 2017-2018 р. (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатуру Мельника Василя Степановича, аспіранта 2-го року стаціонарної форми навчання зі спец. 01.01.01 – Математичний аналіз, для подання  на академічну стипендію імені  М.С. Грушевського для аспірантів на 2017-2018 р.

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження кандидатури Гавриш Ірини Іванівни, аспірантки 2-го року стаціонарної форми навчання зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, для подання на академічну стипендію  Президента України для аспірантів на 2017-2018 р.(Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатуру Гавриш Ірини Іванівни, аспірантки 2-го року стаціонарної форми навчання зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, для подання на академічну стипендію  Президента України для аспірантів на 2017-2018 р.

СЛУХАЛИ:

Е) Про продовження терміну навчання аспірантам 3-го року стаціонарної форми навчання за державним замовленням, у зв’язку з листками непрацездатності та медичними довідками:

- Блажевській Євгенії Валеріївні, аспірантці кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси – на  126 днів; науковий керівник – д.політ.н.,доц. Лупул Т.Я.;

- Перепелюк Інні Романівні, аспірантці кафедри педагогіки та соціальної роботи зі спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки – на 126 днів; науковий керівник – доц. Тимчук Л.І.;

- Кравчук Ользі Василівні, аспірантці кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 10.01.04 – Література зарубіжних країн – на 126 днів; науковий керівник – проф. Рихло П.В. (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання аспірантам 3-го року стаціонарної форми навчання за державним замовленням, у зв’язку з листками непрацездатності та медичними довідками:

- Блажевській Євгенії Валеріївні, аспірантці кафедри міжнародних відносин зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси – на  126 днів; науковий керівник – д.політ.н.,доц. Лупул Т.Я.;

- Перепелюк Інні Романівні, аспірантці кафедри педагогіки та соціальної роботи зі спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки – на 126 днів; науковий керівник – доц. Тимчук Л.І.;

- Кравчук Ользі Василівні, аспірантці кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 10.01.04 – Література зарубіжних країн – на 126 днів; науковий керівник – проф. Рихло П.В.

СЛУХАЛИ:

Є) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-         підручник Грижак Л.М., Львової Н.Л., Сапожник І.В. «Практичний курс англійської мови (для студентів 4-го курсу)»;

-         навчальний посібник Погоріла І.І., Юрій Е.О. «Соціальне страхування»;

-         монографію Марича М.Г. «Влив інтеграції банківської системи України у світовий економічний простір на розвиток банківських інновацій в Україні»;

-         посібник Юрія Е.О. «Фінансове посередництво»;

-         навчальний посібник авторського колективу кафедри публічних і корпоративних фінансів та фінансового посередництва «Фінансовий менеджмент»;

-         навчальний посібник Грубляк О.М., Сокровольської Н.Я., Храпко І.Є. «Місцеві фінанси»;

-         навчальний посібник Юрій К.К. «Міжнародні розрахунки і валютні операції»;

-         підручник Марченка М.М., Кеци О.В., Великого М.М., Остапченко Л.І. «Основи ксенобіохімії»;

-         монографію Бріцина В.М., Максим*юк Н.В., Максим* юк О.В. «Прагматика висловлень відмови в українському художньому дискурсі»;

-         навчально-методичний посібник Літовченка В.А. «Вибрані розділи вищої математики для студентів фізичних і технічних спеціальностей»;

-         навчально-методичний посібник Мафтин Л.В. «Основи українознавства з методикою викладання»;

-         навчальний посібник Кравченко О.В. «Speaking: Topics for Discussion. Year 2 Coursebook »;

-         підручник Гнатковської О.М., Садовник-Чучваги Н.В. «Практичний курс англійської мови. 3 курс»;

-         монографію Барило Г.І., Готра З.Ю., Ленінський В.В., Політанський Л.Ф. «Електронні елементи і пристрої систем безпеки та охорони»;

-         монографію Кульбабської О.В., Шатілової Н.О. «Ім’я в науці. Професор Іларіон Іларіонович Слинько »;

-         монографію Кульбабської О.В., Олійник Л.І. «Варіантність синтаксичних одиниць у перекладних текстах»;

-         навчальний посібник Сергєєва Л.М. «Java-технології в клієнт-серверних системах» (Кубай І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterSs¬@@‘chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.