Оновлено
2019-09-20
09:36

 

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26 грудня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В.  голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 48 членів ради

 Порядок денний:

1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.

2. Присвоєння вченого звання.

3. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

1.1.Обрати за конкурсом на посади завідувачів кафедр ЧНУ:

-          Завідувача кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно прикладного мистецтва Курика Дмитра Миколайовича;

-          Завідувача кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії факультету фізичної культури та здоров’я людини Доцюк Лідію Георгіівну;

-          Завідувача кафедри зарубіжної теорії літератури та слов’янської філології філологічного факультету Червінську Ольгу Вячеславівну.

1.2. Обраннти за конкурсом на посади професорів ЧНУ:

-           Професора кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно прикладного мистецтва Малину Валерія Васильовича;

-          Професора кафедри міжнародної економіки економічного факультету Шилепницького Павла Івановича.

 СЛУХАЛИ:

2. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

1.1.     Присвоїти вчене звання професора:

- по кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи Зенковій Клавдії Юріівні;

- по кафедрі електроніки і енергетики Маслянчук Олені Леонідівні.

2.2. Присвоїти вчене звання доцента:

- по кафедрі кореляційної оптики Гавриляку Михайлу Степановичу;

- по кафедрі романської філології та перекладу Сопилюк Наталії Михайлівні.

СЛУХАЛИ:

2.   Різне:

 А) Висунення на присвоєння почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України Городецький Василь Васильович (Черевко І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути на присвоєння почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України Городецького Василя Васильовича.

 СЛУХАЛИ:

Б) Присвоєння звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Патріарху Київському і всієї Руси-України, предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату, кандидату богословських наук Філарету (Денисенко) (Балух В.О.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Патріарху Київському і всієї Руси-України, предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату, кандидату богословських наук Філарету (Денисенко).

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження правил прийому до ЧНУ у 2018 році (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердження правил прийому до ЧНУ у 2018 р.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження правил прийому до коледжу ЧНУ у 2018 р. (Собчук О.Д.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити правила прийому до коледжу ЧНУ у 2018 р.

СЛУХАЛИ:

Д) Про перейменування військово-мобілізаційного відділу у військово-обліковий відділ, згідно Постанови КМУ №921 «Порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних » від 7.12.2016 р. (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати військово-мобілізаційного відділ у військово-обліковий відділ, згідно Постанови КМУ №921 «Порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних » від 7.12.2016 р.

 СЛУХАЛИ:

Е) Про підтримку висунення доктора технічних наук, професора П.В. Яснія у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Діагностика матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства» (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення доктора технічних наук, професора П.В. Яснія у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Діагностика матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства».

СЛУХАЛИ:

Є) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на грудень 2017 р. за КПКВ 2201150, 2201160, 2201190, 2201040, 2751320 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на грудень 2017 р. за КПКВ 2201150, 2201160, 2201190, 2201040, 2751320 (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Ж) Про відкриття спеціалізації «Менеджмент програмного забезпечення та англійська мова» в межах спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» з 1.09.2018 р. (Остапов С.Е., Осовська І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити спеціалізацію «Менеджмент програмного забезпечення та англійська мова» в межах спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» з 1.09.2018 р.

СЛУХАЛИ:

З) Про введення в межах спеціальностей наступних спеціалізацій:

- Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»:

а) Компютеризовані радіотехнічні засоби;

б) Безпека інформаційних і комунікаційних систем та інтеренет речей.

- Спеціальність «Кібербезпека»:

а) Лінгвістичне забезпечення кібербезпеки (Осовська І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Ввести в межах спеціальностей наступні спеціалізації:

- Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»:

а) Компютеризовані радіотехнічні засоби;

б) Безпека інформаційних і комунікаційних систем та інтеренет речей.

- Спеціальність «Кібербезпека»:

а) Лінгвістичне забезпечення кібербезпеки.

СЛУХАЛИ:

И) Про відкриття Центру балтійських мовних студій при факультеті іноземних мов та затвердження Положення про його функціонування (Осовська І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити Центр балтійських мовних студій при факультеті іноземних мов та затвердити Положення про його функціонування.

 СЛУХАЛИ:

І) Про відкриття Лабораторії прав людини на юридичному факультеті у структурі кафедри філософії і теорії права та затвердження Положення про навчально-наукову Лабораторію прав людини (Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити Лабораторію прав людини на юридичному факультеті у структурі кафедри філософії і теорії права та затвердити Положення про навчально-наукову Лабораторію прав людини.

 СЛУХАЛИ:

Ї)  Про відкриття докторантури:

 - зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізації «Українська література», «Українська мова», «Теорія літератури»);                      

- зі спеціальності 081 Право;

- зі спеціальності 033 Філософія (Лопащук І.А.)   

УХВАЛИЛИ:

Відкрити докторантуру:

 - зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізації «Українська література», «Українська мова», «Теорія літератури»);                      

- зі спеціальності 081 Право;

- зі спеціальності 033 Філософія.

СЛУХАЛИ:

Й) Про внесення змін до Правил прийому до аспірантури та докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук у 2017 році (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Правил прийому до аспірантури та докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук у 2017 році.

СЛУХАЛИ:

К)  Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (набір 2018 р.) зі спеціальностей, згідно додатку 1.                                                                         Додаток 1

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

Ліцензований обсяг

 
 

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

8

 

015 Професійна освіта

8

 

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

10

 

032 Історія та археологія

11

 

033 Філософія

5

 

035 Філологія:

«українська література»;

«українська мова»;

«теорія літератури»;

«література зарубіжних країн»;

«германські мови»

65

 

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

5

 

052 Політологія

10

 

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

5

 

072 Фінанси, банківська справа та страхова діяльність

5

 

076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

5

 

08 Право

081 Право

11

 

09 Біологія

091 Біологія

15

 

10 Природничі науки

101 Екологія

5

 

102 Хімія

10

 

103 Науки про Землю

15

 

104 Фізика та астрономія

        «теоретична фізика»

        «оптика, лазерна  фізика»

        «фізика твердого тіла»

        «фізика напівпровідників і

          діелектриків»

50

 

105 Прикладна фізика та наноматеріали

5

 

106 Географія

15

 

11 Математика та статистика

111 Математика

10

 

113 Прикладна математика

6

 

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

5

 

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

5

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

5

 

29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право

6

 

  (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (набір 2018 р.) зі спеціальностей, згідно додатку 1.

СЛУХАЛИ:

Л) Про надання академічної відпустки аспірантці 2-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри Європейського права та порівняльного правознавства  Роговей Марії-Каталіні Паунівні, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник – проф. Меленко С.Г. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Надати академічну відпустку аспірантці 2-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри Європейського права та порівняльного правознавства  Роговей Марії-Каталіні Паунівні, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник – проф. Меленко С.Г.

СЛУХАЛИ:

М) Про подання кандидатур аспірантів 2-го року навчання денної форми навчання на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2018/2019 рр.:

1. Протасова Світлана Олександрівна, наукова спеціальність - 035 Філологія;

2. Кузуб Галина Дмитрівна, наукова спеціальність – 052 Політологія;

3. Борщовецька Віра Леонідівна, наукова спеціальність – 091 Біохімія;

4. Пирогівська Алла Михайлівна, наукова спеціальність - 103 Науки про Землю;

5. Широковських Альона Олександрівна, наукова спеціальність – 111 Математика;

6. Газдюк Катерина Петрівна, наукова спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Подати вищезазначені кандидатури аспірантів 2-го року навчання денної форми навчання на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів на 2018/2019 рр.

СЛУХАЛИ:

Н) Про зміну наукового керівника професора Колесника Олександра Сергійовича на професора Єсипенко Надію Григорівну, здобувачу кафедри  англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови Томусяк  Аліні Олегівні, у зв’язку зі зміною наукового напрямку дисертаційного дослідження (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника професора Колесника Олександра Сергійовича на професора Єсипенко Надію Григорівну, здобувачу кафедри  англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови Томусяк  Аліні Олегівні, у зв’язку зі зміною наукового напрямку дисертаційного дослідження.

СЛУХАЛИ:

О) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-          навчальний посібник Кирилюка С.М., Кирилюк О.В. «Природа Марсу»;

-          монографію Бутирської І.А. «Правовий статус учасників справи про банкрутство»;

-          монографію Круля В.П., Гищука Р.М. «Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття»;

-          навчальний посібник Круля В.П. «Теорія і методологія географічної науки: ретроспективний аспект (огляд географічних ідей до 70-80-х рр. ХХ ст.)»;

-          підручник Григорківа В.С. «Моделювання економіки»;

-          монографію Ковтун А.А. «Деривація релігійних полісемантів в українській мові»;

-          навчальний посібник Кладька В.П., Фодчука І.М. «Методи рентгенівської дифракційної діагностики напівпровідникових кристалів та гетероструктур»;

-          словник В.О. Балуха, В.П. Коцура «Православна еліта України 16-17 ст.»;

-          навчальний посібник Докаша В.І. «Конфліктологія та медіація»;

-          монографію Кійка Ю.Є. «Фрактальне моделювання інформаційної структури медіатекстів (на матеріалі німецької та української мови) »;

-          навчально-методичний посібник І.Ю. Наконечний «Теорія і методика спортивних тренувань»;

-          навчально-методичний посібник І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк, М.Ю. Ячнюк «Легка атлетика»;

-          монографію Білик Р.С. «Інноваційно-інвестиційний потенціал національних економік в умовах глобальної конкуренції»;

-          навчальний посібник Ковальчук Т.М. «Історія бухгалтерського обліку».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЊm2@ЛеУЈќуchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.