Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27 березня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 50 членів ради

Порядок денний:

 

  1. Обрання на посади декана, завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.
  2. Присвоєння вченого звання.
  3. Звіт про наукову роботу університету у 2016 році та план роботи на наступний рік (П.М. Фочук).
  4.  Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2016 р. (І.М. Кубай)
  5. Звіт про роботу Наукової бібліотеки ЧНУ за 2015-2016 рр. і перспективний план її розвитку  (М.Б. Зушман).
  6. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Обрання на посади декана, завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посаду декана факультету фінансів, підприємництва та обліку Марича Максима Григоровича.

2. Обрати на посаду професора:

- Іляшенко Анфісу Христофорівну – професора кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва;

- Бостан Лору Олександрівну - професора кафедри румунської та класичної філології;

- Зибареву Оксану Василівну - професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

- Якимову Ларису Петрівну - професора кафедри обліку і оподаткування.

СЛУХАЛИ:

2. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента:

-          кафедри англійської мови Павлович Тетяні Іванівні;

-          кафедри англійської мови Мігорян Ользі Василівні.

СЛУХАЛИ:

 1. Звіт про наукову роботу університету у 2016 році та план роботи на наступний рік (П.М. Фочук)

В обговоренні прийняли участь:Ангельський О.В., Черевко І.М.

УХВАЛИЛИ:

1.Звіт про наукову роботу університету у 2016 р. затвердити та інформацію взяти до відома.

2.Створити групу з провідних науковців університету для підготовки номінаційного досьє для надання/набуття ЧНУ статусу дослідницького університету протягом 2017-2018 н.р. Відповідальні – наукова комісія ЧНУ, проректор з НР.

3. Опублікувати/подати до друку протягом 2017 року не менше 2 (професор), 1 (доцент) статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних (для природничих спеціальностей - Scopus, Web of Science; для гуманітарних -   Copernicus, EBSCO), для асистентів - 1-2 статті у фахових журналах (краще 1 в базах даних). Відповідальні - завідувачі кафедр.

4. Директорам Інститутів та деканам подати 2-3 пропозиції щодо укладання госпдоговірних НДР та платних послуг (до 15 травня 2017 року). До кінця року укласти не менше 1 угоди на виконання госпдоговірної роботи або грантового проекту. Відповідальні – декани/директори.

5. До кінця 2017 року зареєструвати видання ЧНУ у міжнародних базах даних Copernicus, EBSCO та інших, а також виконати вимоги, необхідні для індексації видань у 2018 році в базі Scopus або Web of Science. Відповідальні – головні редактори видань, декани/директори.

6. Створити профілі кафедр і факультетів/інститутів в Google Scholar і на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського до кінця 2017 року. Відповідальні - завідувачі кафедр, декани/директори.

7. Проводити системну роботу, направлену на поглиблення наукового міжнародного співробітництва з ВНЗ і науковими установами Європи (стажування викладачів, подвійні дипломи, спільні наукові гранти) Відповідальні - завідувачі кафедр, декани/директори, проректор з НР.

8. Підготувати та подати протягом 2017 року не менше 1 заявки на фінансування проекту/гранту від кафедри та 1-2 проектів /грантів від факультету/Інституту. Відповідальні - завідувачі кафедр, декани/директори.

9. Продовжити роботу з покращення наукового і технологічного обладнання кафедр. Розглянути можливість створення в ЧНУ центру колективного користування науковим обладнанням. Відповідальні – декани/директори, проректор з НР.

СЛУХАЛИ:

4.Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2016 р. (І.М. Кубай)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2016 р. затвердити.

СЛУХАЛИ:

5.Звіт про роботу Наукової бібліотеки ЧНУ за 2015-2016 рр. і перспективний план її розвитку  (М.Б. Зушман).

УХВАЛИЛИ:

1.Звіт про роботу Наукової бібліотеки ЧНУ за 2015-2016 рр. затвердити та інформацію взяти до відома.

2. У бібліотеці розпочати функціонування «Літературно-мистецької вітальні», у рамках якої проводити зустрічі студентів із представниками творчої інтелігенції.

3. Пожвавити рекламну діяльність НБ ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

4. Трансформувати верхній читальний зал (другий поверх бібліотеки) в сучасний конференц-зал із відповідним мультимедійним оснащенням.

5. Придбати високотехнологічне обладнання для сканування та оцифрування книжкових фондів, періодичних видань та створення повного електронного каталогу за рахунок коштів (загальна сума 630 тисяч гривень), які виділяються з державного бюджету  на виконання робіт для забезпечення збереження та належного функціонування об’єкта національного надбання "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

6. Продовжити участь в грантових програмах – спільний проект з університетом м. Палау (Німеччина) з метою вивчення та оцифрування періодичних видань міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр).

СЛУХАЛИ:

6.Різне:

А) Про присвоєння звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» науковому директору Європейського інституту Юридичної психології Цюріхського університету (Швейцарська конфедерація) доктору наук, професору Манфреду Ребіндеру (Manfred Rehbinder) (Нежурбіда С.І.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти звання «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» науковому директору Європейського інституту Юридичної психології Цюріхського університету (Швейцарська конфедерація) доктору наук, професору Манфреду Ребіндеру (Manfred Rehbinder)

СЛУХАЛИ:

Б) Подання про відзначення працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» з нагоди дня науки:

- Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Черевко І.М.;

- Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Максимяк П.П.;

- Почесна Грамота КМУ Никифорак М.В.;

- Грамота ВРУ Кілінська К.Й.;

- Грамота МОН України Скаб М.В., Федірчик Т.Д.;

-  Подяка МОН України Мельничук І.М., Рупташ О.В., Темерівська Т.Г., Худий О.І., Швець Н.Р., Якубовська Н.О.  (Марусик Т.В.)

УХВАЛИЛИ:

Подати клопотання на відзначення працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» з нагоди дня науки:

- Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Черевко І.М.;

- Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Максимяк П.П.;

- Почесна Грамота КМУ Никифорак М.В.;

- Грамота ВРУ Кілінська К.Й.;

- Грамота МОН України Скаб М.В., Федірчик Т.Д.;

-  Подяка МОН України Мельничук І.М., Рупташ О.В., Темерівська Т.Г., Худий О.І., Швець Н.Р., Якубовська Н.О.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження «Положення про академічну мобільність студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про академічну мобільність студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження змін до кошторису університету за лютий-березень 2017 р. (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201040, КПКВ 2201160 з 20.02 по 27.03.2017 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Д) Про включення з 1.04.2017 р. до переліку структурних підрозділів факультету фінансів, підприємництва та обліку комп’ютерний клас (ауд.207) (Марич М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Включити з 1.04.2017 р. до переліку структурних підрозділів факультету фінансів, підприємництва та обліку комп’ютерний клас (ауд.207).

СЛУХАЛИ:

Е) Про перейменування «кафедри фізичної реабілітації»  на кафедру «фізичної реабілітації  та ерготерапії» у зв’язку із зміною переліку спеціальностей (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати «кафедру фізичної реабілітації»  на кафедру «фізичної реабілітації  та ерготерапії» у зв’язку із зміною переліку спеціальностей. СЛУХАЛИ:

Є) Про затвердження акредитаційної справи ОКР молодший спеціаліст кваліфікація – молодший спеціаліст з права; галузь знань -0304 «Право», спеціальність – 503040101 «Право» (Добржанський О.В.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити акредитаційну справу ОКР молодший спеціаліст кваліфікація – молодший спеціаліст з права; галузь знань-0304 «Право» спеціальність – 503040101 «Право»

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження акредитаційної справи ОКР кваліфікація – технік-програміст; галузь знань-0501 «Інформатика і ОТ», спеціальність – 505010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити акредитаційну справу ОКР кваліфікація – технік-програміст; галузь знань-0501 «Інформатика і ОТ», спеціальність – 505010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів».

СЛУХАЛИ:

З) Про затвердження акредитаційної справи ОКР за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, Галузь знань: 0305 – «Економіка та підприємництво», напрям   підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити акредитаційну справу ОКР за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, Галузь знань: 0305 – «Економіка та підприємництво», напрям   підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика».

СЛУХАЛИ:

И) Про затвердження теми докторської дисертації к.і.н., доц. кафедри історії нового та новітнього часу Безарову Олександру Трояновичу зі спец. 032 Історія та археологія (спеціалізація «всесвітня історія») і призначити науковим консультантом д.і.н., проф. Сича О.І. (без оплати) (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тему докторської дисертації к.і.н., доц. кафедри історії нового та новітнього часу Безарову Олександру Трояновичу зі спец. 032 Історія та археологія (спеціалізація «всесвітня історія») і призначити науковим консультантом д.і.н., проф. Сича О.І. (без оплати).

СЛУХАЛИ:

І) Про відрахування аспіранта 2-го року заочної форми навчання на комерційній основі зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Ладики Лева Володимировича (кафедра підприємства, торгівлі та біржової діяльності), н/кер. д.е.н. Зибарева О.В., з правом поновлення (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспіранта 2-го року заочної форми навчання на комерційній основі зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Ладики Лева Володимировича (кафедра підприємства, торгівлі та біржової діяльності), н/кер. д.е.н. Зибарева О.В., з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Ї) Про заснування на юридичному факультеті наукового видання «Ерліхівський журнал» (Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

Заснувати на юридичному факультеті наукове видання «Ерліхівський журнал».

ВИСТУПИЛИ: декан юридичного факультету Пацурківський П.С. звернув увагу членів вченої ради на ефективність роботи відділу аспірантури ЧНУ та зокрема її завідувача Діденко В.П.

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Звернути увагу на ефективність роботи відділу аспірантури ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Й) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію «Хосе Ортега-і-Гассет: життя, історичний розум і ліберальна демократія» за загальною редакцією М. Марчука, Х. Боладо;

- навчальний посібник «Системний аналіз та експертні системи» авторський колектив Г.І. Барило, Ю.Я. Бобало, З.Ю. Готра, О.З. Готра, М.М. Климаш Р.Л. Політанський;

- монографію Куцяка В.О. «Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні»;

- навчальний посібник «Фінансовий контролінг» Корбутяк А.Г., Єрмійчук Н.І.;

- навчальний посібник «Тренінги в соціальній роботі: теорія, організаційні засади, методика проведення» Шоліної Т.В., Куб*як Н.І.;

- монографію Н.В. Козачук «Гра в класики: поетика української інтелектуальної прози 1960-1990-х рр.» Костик В.В., Ковалець Л.М., Антофійчук В.І.;

- монографію Дріня Я.М. «Нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь»;

- навчальний посібник Іванчук М.Г., Федірчик Т.Д. «Акмеологічні засади професійного розвитку викладача вищої школи».

- підручник Круля В.П. «Ретроспективна географія з основами етнографії (для студентів вищих навчальних закладів)».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster|ЕS¶@46ichnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.