Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27 листопада 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В.  голови ради

Секретар: Кубай І.М.

                                   Присутні: 55 членів ради

 

Порядок денний:

 

1. 1.  Про стан справ у студмістечку ЧНУ (доповідає – М.В. Шкрібляк)

2.   2.Різне.

 

 

СЛУХАЛИ:

1.Про стан справ у студмістечку ЧНУ доповів член комісії з проведення комплексного моніторингу гуртожитків студмістечка ЧНУ М.В. Шкрібляк.

В обговоренні прийняли участь: Ткач М.В., Петришин Р.І., Лезун Є.В., Бунчук Б.І., Пацурківський П.С., Балух В.О., Кирилюк М.В., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Ректорату університету спільно з відповідними структурними підрозділами університету і, зокрема – адміністрацією студмістечка та студентськими радами Інститутів, факультетів, коледжу розробити та затвердити комплексний план заходів з покращення соціально-побутових умов проживання, підвищення рівня безпеки та енергозбереження у гуртожитках студмістечка (до кінця календарного року).

2. Вивчити можливість:

2.1.Проведення капітального ремонту сантехнічних блоків (першочергово у гуртожитках №3 та №4) та покращення вентиляційної системи душових кімнат;

2.2.Заміни стояків у всіх гуртожитках студмістечка, що по вул. Небесної сотні;

2.3.Забезпечення теплом кімнат  для вмивання та інших місць загального користування в гуртожитках з коридорною системою планування.

3. Провести комплексну технічну експертизу електромереж (проводки) й визначити почерговість її повної або часткової заміни (до кінця навчального року).

4. З метою оптимізації та покращення самостійної навчальної, виховної роботи та самоорганізації студентської відпочинково-дозвіллєвої діяльності забезпечити всі гуртожитки кімнатами для навчання та відпочинку, затвердивши при цьому мінімальні норми їх матеріального й технічно-інформаційного оснащення (до кінця навчального року).

5. Внести зміни до нормативно-правових документів, що регламентують функціонування студмістечка та визначають права і обов’язки тих, кому вони належать, і тих, хто в них проживає – Положення про студмістечко, Правил внутрішнього розпорядку та Договору про проживання, врахувавши рекомендації робочої комісії та наявних у листі МОН України №1/9 –577 від 31.10. 2017 р. та ін.

6. Вивчити можливість матеріального та морального заохочення студентів голів студрад Інститутів, факультетів, коледжу ЧНУ за успіхи та активну діяльність у студмістечку університету.

СЛУХАЛИ:

2.Різне:

А) Висунення кандидатури Махнія Віктора Петровича на присвоєння почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути кандидатуру Махнія Віктора Петровича на присвоєння почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України.

СЛУХАЛИ:

Б) Включення Шайко-Шайковського О.Г. до складу авторського колективу, що номінується та висунення на отримання Державної премії України в галузі освіти 4-х томного тлумачного словника з прикладної фізики трьома мовами (українська, англійська, російська) авторів: Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г., Маїк В.З., Ясинський М.Ф. (Крамар М.В.)

УХВАЛИЛИ:

Включити Шайко-Шайковського О.Г. до складу авторського колективу, що номінується та висунути на отримання Державної премії України в галузі освіти 4-х томний тлумачний словник з прикладної фізики трьома мовами (українська, англійська, російська) авторів: Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г., Маїк В.З., Ясинський М.Ф.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження Освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю – 241 «Готельно-ресторанна справа» напряму 24 – «Сфера ослуговування» (Гарабажів Я.Д.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Освітню програму підготовки бакалавра за спеціальністю – 241 «Готельно-ресторанна справа» напряму 24 – «Сфера ослуговування».

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження освітньо-професійної програми «Фітнес та рекреація» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, кваліфікація «Бакалавр фізичної культури і спорту» (Гарабажів Я.Д.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити освітньо-професійну програму «Фітнес та рекреація» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, кваліфікація «Бакалавр фізичної культури і спорту».

СЛУХАЛИ:

Д) Про перейменування кафедри ґрунтознавства на кафедру агротехнологій та ґрунтознавства (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру ґрунтознавства на кафедру агротехнологій та ґрунтознавства.

СЛУХАЛИ:

Е) Про переведення студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Агрономія» (освітня програма «Агрохімія і грунтознавство») на навчання за ліцензованою освітньою програмою «Експертна оцінка грунтів» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перевести студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Агрономія» (освітня програма «Агрохімія і грунтознавство») на навчання за ліцензованою освітньою програмою «Експертна оцінка грунтів».

СЛУХАЛИ:

Є) Про затвердження Положення про навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів та арбітражу (Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів та арбітражу.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про затвердження змін до кошторису університету (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету (згідно з додатками).

СЛУХАЛИ:

З)  Про відкриття докторантури:

- на факультеті іноземних мов -  зі спец. 035 – Філологія (спеціалізація «Германські мови»);

- на філософсько-теологічному ф-ті – зі спец. 031 – Релігієзнавство    (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити докторантуру:

- на факультеті іноземних мов -  зі спец. 035 – Філологія (спеціалізація «Германські мови»);

- на філософсько-теологічному ф-ті – зі спец. 031 – Релігієзнавство.  

СЛУХАЛИ:

И) Про продовження терміну навчання Галай Тетяні Михайлівні, аспірантці 4-го року  заочної форми навчання за державним замовленням зі спец. 10.02.04 – Германські мови кафедри англійської мови,  на   252 календарні   дні, у зв’язку з листками непрацездатності. Науковий керівник  - д.філол.н. Осовська І.М. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання Галай Тетяні Михайлівні, аспірантці 4-го року  заочної форми навчання за державним замовленням зі спец. 10.02.04 – Германські мови кафедри англійської мови,  на   252 календарні   дні, у зв’язку з листками непрацездатності. Науковий керівник  - д.філол.н. Осовська І.М.

СЛУХАЛИ:

І)  Про затвердження:

- індивідуального плану роботи здобувачу наукового ступеня «доктор наук»: Соловану Михайлу Миколайовичу – 104 Фізика та астрономія (н/конс. Мар’янчук П.Д.);

 - індивідуального плану роботи та  теми дисертаційного дослідження:

здобувачу наукового ступеня «доктор наук»: Осадці Івану Степановичу – 052  Політологія (н/конс. Бурдяк В.І.) (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити:

- індивідуальний план роботи здобувачу наукового ступеня «доктор наук»: Соловану Михайлу Миколайовичу – 104 Фізика та астрономія (н/конс. Мар’янчук П.Д.);

- індивідуальний план роботи та  теми дисертаційного дослідження:

здобувачу наукового ступеня «доктор наук»: Осадці Івану Степановичу – 052  Політологія (н/конс. Бурдяк В.І.).

СЛУХАЛИ:

Ї) Звіти докторантів 2-го року навчання:

- Майструк Едуард Васильович, докторант кафедри електроніки і енергетики зі спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків; науковий консультант – проф. Мар’янчук П.Д.;

- Халавка Юрій Богданович, докторант кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства зі спец. 02.00.21 – Хімія твердого тіла; науковий консультант – проф. Фочук П.М.;

- Черлінка Василь Романович, докторант кафедри ґрунтознавства зі спец. 03.00.18 – Ґрунтознавство; науковий консультант – проф. Дмитрук Ю.М.

- Паладян Крістінія Іванівна, докторант кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.;

- Гуцуляк Тетяна Євгенівна, докторант кафедри сучасної української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова; науковий консультант – проф. Ткач Л.О.;

- Кирилюк Сергій Миколайович, докторант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеографії зі спец. 11.00.01 – Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів; науковий консультант – проф. Рідуш Б.Т.;

- Костащук Іван Іванович, докторант кафедри географії України та регіоналістики зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія; науковий консультант – проф. Джаман В.О.;

- Костенко Андріана Миколаївна, докторант кафедри політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси (цільовим призначенням для Сумського державного ун-ту); науковий консультант -  проф. Круглашов А.М.;

- Катеринчук Павло Миколайович, докторант кафедри міжнародної інформації зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; науковий консультант – проф. Фісанов В.П.

 

3-го року навчання, випускників 2017 року:

- Шпатар Петро Михайлович, докторант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка; науковий консультант – проф. Політанський Л.Ф.;

- Саміла Андрій Петрович, докторант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка; науковий консультант – проф. Політанський Л.Ф.;

- Снегірьов Ігор Олександрович, докторант кафедри філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки (цільовим призначенням для Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С. Макаренка); науковий консультант – проф. Марчук М.Г.;

- Мальцев Валентин Сергійович, докторант кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.;

- Бучко Жанна Іванівна, докторант кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія; науковий консультант – проф. Руденко В.П.

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Звіти докторантів 2-го та 3-го року навчання затвердити.

СЛУХАЛИ:

Й) Про відрахування з докторантури у зв’язку з закінченням терміну навчання 30.11.2017 року.               

- Снегірьова Ігора Олександровича, докторанта кафедри філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки (цільовим призначенням для Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С. Макаренка); науковий консультант – проф. Марчук М.Г.;

- Мальцева Валентина Сергійовича, докторанта кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.;

- Бучко Жанну Іванівну, докторанта кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія; науковий консультант – проф. Руденко В.П.    (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з докторантури у зв’язку з закінченням терміну навчання 30.11.2017 року.       

- Снегірьова Ігора Олександровича, докторанта кафедри філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки (цільовим призначенням для Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С. Макаренка); науковий консультант – проф. Марчук М.Г.;

- Мальцева Валентина Сергійовича, докторанта кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.;

- Бучко Жанну Іванівну, докторанта кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі спец. 11.00.11 – Конструктивна географія; науковий консультант – проф. Руденко В.П.

СЛУХАЛИ:

К) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» укладачі: Докаш В.І., Туленков М.В.;

- навчальний посібник «Основи академічної культури» Докаш В.І.;

- навчально-методичний посібник «Збірник казусів з господарського права» А.А. Бутирський, І.А. Бутирська;

- навчально-методичний посібник «Збірник казусів з кримінально-процесуального права України» укладачі: Турман Н.О., Бутирська І.А., Савчин Н.М.;

- навчальний посібник Маслянчук О.Л. «Детектори Х – і y-випромінювання»;

- навчальний посібник Маслянчук О.Л. «Фізичні основи твердотільної електроніки»;

- монографію Балаєвої К.С. «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності»;

- підручник Чікарькової М.Ю., Абрамовича С.Д. «Культурологія»;

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика фізичної культури» укладачі: М.Ю. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк, І.О. Ячнюк;

- монографію Цепенди М.М. «Водноресурсний потенціал басейну Середнього Дністра: оцінка величини та господарської освоєності»;

- навчальний посібник Галана Я.П. «Олімпійська освіта»;

- навчально-методичний посібник Гакман А.В. «Організація та методика спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи»;

- навчальний посібник «Генетика культурних рослин» укладачі: Р.А. Волков, Ю.О. Тинкевич;

- навчальний посібник «Біохімічні методи дослідження рослин» укладачі: Р.А. Волков, І.І. Панчук, І.М. Бздуга;

- навчальний посібник «Фізіологія рослин» укладачі: І.І. Панчук, І.М. Бздуга;

- монографію «Аскорбат пероксидаза та абіотичний стрес» укладачі: І.І. Панчук, Р.А. Волков;

- словник «Словник термінів молекулярної та клітинної біології» авторів: Р.А. Волков, І.І. Панчук, Ю.О. Тинкевич;

- монографію «Механізми адаптації еукаріот до стресових факторів» авторів: І.І. Панчук, Л.С. Язловицька;

- навчальний посібник «Основи автоматизованого проектування мовою AutoLISP для середовища Auto CAD» авторів: Ю.Я. Томка, С.К. Чорней, Ю.О. Ушенко;

- навчальний посібник «Основи ASP.NET MVC 5.0» авторів: Ю.Я. Томка, Ю.О. Ушенко;

- навчальний посібник «»Алгоритмізація та програмування авторів: А.Я. Довгунь, О.М. Яцько, Ю.О. Ушенко;

- колективну монографію «Кадмій Телурид» авторів: П.Фочука, О. Панчука, А. Савицького, П. Фейчука, Л.Щербак, О.Копача.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster|8он@;ЕҐѕchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.