Оновлено
2019-09-20
09:36

 

 

 

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30 жовтня 2017 року

 

 

 

Головує: Петришин Р.І. –  заступник голови ради

                                                                                                                                                                                                                                     Секретар: Кубай І.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Присутні: 50 членів ради

 

 

 

Порядок денний:

 

  1. Моніторинг діяльності факультету історії, політології та міжнародних відносин (доповідає – Білоскурський Р.Р., співдоповідь – Добржанський О.В. )
  2. Особливості Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році (доповідає – Звоздецький Т.І.)
  3. Присвоєння вченого звання.
  4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Моніторинг діяльності факультету історії, політології та міжнародних відносин (доповідає – Білоскурський Р.Р., співдоповідь – Добржанський О.В. )

В обговоренні прийняли участь: Ткач М.В., Добржанський О.В., Черевко І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Оцінити роботу факультету історії, політології та міжнародних відносин та його структурних підрозділів за звітний період на ЗАДОВІЛЬНО.

2. Активізувати профорієнтаційну роботу, зосереджуючи акценти на удосконаленні інформаційного забезпечення сайтів факультету, кафедр (декан, завідувачі кафедр).

3. Посилити роботу з підготовки протягом 2017-2018 н.р.:

- докторів наук з історичних наук (завідувачі кафедр історії України; історії нового та новітнього часу; історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства);

- докторів філософії з державного управління (завідувач кафедри політології та державного управління).

4. З метою поліпшення якості підготовки фахівців:

- створити лабораторію впровадження інноваційних методів навчання історії у ЗНЗ та підвищення кваліфікації вчителів історії (декан, завідувач кафедри історії України);

- посилити роботу щодо використання комп’ютерного тестування знань студентів під час поточного та підсумкового видів контролю (декан, завідувачі кафедр);

 - проводити роботу серед викладачів щодо вимогливості, обєктивності та дотримання принципів доброчесності (завідувачі кафедр).

5. Активізувати роботу з метою отримання бюджетного фінансування на наукову діяльність та з підготовки грантових проектів протягом 2017-2020 н.р. (декан, завідувачі кафедр).

6. Забезпечити входження наукових видань факультету до наукометричної бази даних Copernicus та інших баз протягом 2017-2020 н.р. (декан, завідувачі кафедр).

7. На усунення виявлених недоліків і запропонованих рекомендацій за результатами проведеного моніторингу деканату факультету розробити заходи по їх усуненню та заслухати на Вченій раді факультету (декан).

СЛУХАЛИ:

2. Особливості Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році (доповідає – Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

3.Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання професора:

-          Ушенку Юрію Олександровичу

-          Сеті Юлії Олександрівні;

Присвоїти вчене звання доцента:

-          Косенко Анні Володимирівні;

-          Беженар Ірині Володимирівні;

- Краснокутській Інессі Володимирівні.

СЛУХАЛИ:

  1. Різне:

А) Про створення навчального комплексу «Університет-Коледж» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського та затвердження Положення про його фанкціонування (Бунчук Б.І.)

УХВАЛИЛИ:

Створити навчальний комплекс «Університет-Коледж» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського та затвердити Положення про його фанкціонування.

СЛУХАЛИ:

Б) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на жовтень 2017 р. за КПКВ 2201150, 2201160, 2201190, БП 2201040 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на жовтень 2017 р. за КПКВ 2201150, 2201160, 2201190, БП 2201040 (згідно з додатками).

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження Положення про навчальну лабораторію (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про навчальну лабораторію.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження Положення про наукову бібліотеку ЧНУ ім. Ю.Федьковича (Зушман М.Б.)

УХВАЛИЛИ:

 

Затвердити Положення про наукову бібліотеку ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження Положення про друк видань за кошти університету (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про друк видань за кошти університету.

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження Положення про запобігання плагіату (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про запобігання плагіату.

СЛУХАЛИ:

Є) Про відкриття Центру Федьковичезнавства в ЧНУ (Бунчук Б.І.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити Центр Федьковичезнавства в ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та обласних, районних олімпіад (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Вивчити можливість про преміювання викладачів, що братимуть участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та обласних, районних олімпіад.

СЛУХАЛИ:

З) Інформація про програмне забезпечення тестування магістрів ЧНУ у 2018 р. (Черевко І.М.)

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Сформувати команду фахівців серед числа працівників університету, яка протестує програмне забезпечення тестування магістрів ЧНУ (навчальна платформа Moodle) та надасть рекомендації щодо її функціонування.

СЛУХАЛИ:

И ) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію «Структурний аналіз та синтез паралельних алгоритмів», автори Мельник А.О., Яковлєва І.Д.;

- навчальний посібник «Новітні матеріали і речовини 21 ст.» авторський колектив у складі Богорош О.Т., Воронов С.О., Крамар В.М., Шайко-Шайковський О.Г.;

- монографію «Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф і енциклопедист» автори Руденко В.П., Пирогівська А.М.;

- монографію «Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи» Кілінська К.Й.;

- монографію «Комп’ютерне та фізичне моделювання розсіювання світла неоднорідними об’єктами» Ангельський О.В., Максимяк П.П.;

- монографію «Кореляційно-оптичні методи визначення характеристик цементу та бетону» Горський М.П., Максимяк П.П.;

- видання «Матеріали до словника фразеологізмів та паремій Чернівеччини», укладачі Н.О. Руснак, М.В. Скаб, Г.Т. Кузь, Л.М. Томусяк;

- навчальний посібник О.В. Кульбабської, О.В. Кардащук «Крок у професію. Методика викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах»;

- збірник кафедри міжнародних відносин під назвою «Кафедра міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster >в@Ф=ыІДтchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.