Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 17 січня 2018 року

 

Головує: Петришин Р.І.–  заступник голови ради

Присутні: 48 членів ради

 

Порядок денний:

 

  1. Затвердження кошторису університету на 2018 р. (Марут С.Г.)
  2. Про встановлення на ІІ семестр 2017-2018 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р. (Петришин Р.І.)
  3. Про встановлення на ІІ семестр 2017-2018 н.р. ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р. (Петришин Р.І.)
  4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Затвердження кошторису університету на 2018 р. Доповідає – Марут С.Г.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кошторис університету на 2018 р.

СЛУХАЛИ:

2. Про встановлення на ІІ семестр 2017-2018 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р. (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

1.Встановити на ІІ семестр 2017-2018 н.р. загальний ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р., у розмірі 45%  від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням на певному Інституті/факультеті, курсі, спеціальності (напрямі підготовки) відповідно до «Правил призначення  та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

2.Встановити загальний ліміт стипендіатів на перший квартал 2018 року, яким призначатиметься академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р. у розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у коледжі ЧНУ, на певному курсі, спеціальності відповідно до «Правил призначення  і виплати стипендій студентам коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

 СЛУХАЛИ:

3.Про встановлення на ІІ семестр 2017-2018 н.р. ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні за результатами зимового семестрового контролю 2017-2018 н.р. (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

1.Встановити на ІІ семестр 2017-2018 н.р. ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні, у розмірі 50% від загального ліміту стипендіатів по Інституту/факультету, курсу та спеціальності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

2.Встановити ліміт стипендіатів на перший квартал 2018 року, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні, у розмірі 50% від загального ліміту стипендіатів по курсу та спеціальності коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

СЛУХАЛИ:

3.Різне.

А) Про внесення змін до «Положення Про підготовчі курси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для іноземних громадян до вступу до ВНЗ» (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до «Положення Про підготовчі курси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для іноземних громадян до вступу до ВНЗ» згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

Б) Про відкриття на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з юридичних наук з наукових спеціальностей 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

1.Підтримати створення на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з юридичних наук з наукових спеціальностей 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

2. Підтримати пропозицію декана факультету проф. Пацурківського П.С. щодо персонального складу, а також голови, заступника голови та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

СЛУХАЛИ:

В) Про участь студентів в олімпіадах (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Г) Про підтримку Вченою радою ЧНУ кандидатур вчених, що приймають участь у конкурсі на заміщення вакансій членів-кореспондентів НАН України  (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати кандидатури вчених, що приймають участь у конкурсі на заміщення вакансій членів-кореспондентів НАН України згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» (Петришин Р.і.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» наукові та навчально методичні праці згідно з додатком.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterUwҐЄјм@„s• chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.