Оновлено
2019-09-20
09:36

 

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26 березня 2018 року

 

Головує: Мельничук С.В.–  голова ради.

Присутні: 54 членів ради.

 

Порядок денний:

 

  1. Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців філологічного факультету (доповідають – проф. Іванчук М.Г., проф. Бунчук Б.І.)
  2. Присвоєння вченого звання.
  3.  Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців філологічного факультету доповіли проф. Іванчук М.Г. та проф. Бунчук Б.І.

В обговоренні прийняли участь: Черевко І.М., Петришин Р.І., Марусик Т.В., Крамар В.М., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Вважати роботу філологічного факультету та його структурних підрозділів за звітний період задовільною.

2. Посилити роботу з підготовки докторів наук на кафедрі румунської та класичної філології і кафедрі журналістики (відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр).

3. Для забезпечення спеціальності 014 «Середня освіта» розпочати роботу з підготовки докторів філософії та докторів наук зі спеціальності 12.00.02 – «Теорія та методика навчання» (відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр).

4. Посилити роботу щодо використання комп’ютерного тестування студентів під час поточного та підсумкового контролю (відповідальний – декан факультету).

5. Брати участь у підготовці щопіврічного паперового випуску «Університетського вісника» (відповідальний – завідувач кафедри журналістики).

6. Створити навчальну телестудію у корпусі №6 для належної підготовки студентів спеціальності «Журналістика» (відповідальні – декан факультету спільно з ректоратом ЧНУ).

7. Розробити заходи щодо усунення виявлених проведеним моніторингом недоліків і реалізації запропонованих рекомендацій та заслухати на Вченій раді філологічного факультету (відповідальний – декан факультету).

СЛУХАЛИ:

2.Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента:

- кафедри кореляційної оптики Вікторовській Юліі Юріївні;

- кафедри комп’ютерних систем та мереж Деревянчуку Олександру Володимировичу.

СЛУХАЛИ:

3.Різне:

А) Про підтримку клопотання перед Президентом України щодо присвоєння доценту кафедри музики Залуцькому Олександру Васильовичу почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» (Зварич І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання перед Президентом України щодо присвоєння доценту кафедри музики Залуцькому Олександру Васильовичу почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».

СЛУХАЛИ:

Б) Про введення на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Кібербезпека у фінансах» та здійснення розподілу ліцензійного обсягу згідно з додатком (Мельничук С.В.).

УХВАЛИЛИ:

Ввести на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацію «Кібербезпека у фінансах» та здійсненити розподіл ліцензійного обсягу згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес у ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес у ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження Положення про навчання іноземних громадян у у ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про навчання іноземних громадян у у ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

СЛУХАЛИ:

Д) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Гладкої В.А. «Неофразеологізація сучасної французької мови: лінгвокогнітивний аспект»;

- навчально-методичний посібник з вирішення тестових завдань з «Конституційного та адміністративного права» авторський колектив викладачів кафедри публічного права;

- навчальний посібник Гуляс І.А. «Методика викладання психології».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterXѓLµ@]о5,Uchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.