Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24 квітня 2018 року

 

Головує: Мельничук С.В.–  голова ради.

Присутні: 50 членів ради.

 

Порядок денний:

 

1. Звіт про наукову та міжнародну діяльність університету у 2017 році (доповідають – проф. Фочук П.М., Луканюк С.М.)

2. Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Звіт про наукову та міжнародну діяльність університету у 2017 році (Фочук П.М., Луканюк С.М.)

В обговоренні прийняли участь: Марут С.Г., Ушенко О.Г. Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію про наукову та міжнародну діяльність університету у 2017 році взяти до відома.

2. Звіт про наукову та міжнародну діяльність університету у 2017 році затвердити.

3.Науково-педагогічному складу активізувати роботу над публікаціями у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

1.   Науково-педагогічному складу активізувати роботу над підготовкою наукових проектів/грантів.

2.   Бухгалтерії університету, при наявності коштів, відновити матеріальне стимулювання викладачів за високі наукові результати згідно їх рейтингової оцінки.

3.   Розширити співробітництво університету за рахунок налагодження контактів в новими партнерами (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, заступники Директорів Інститутів та деканів факультетів по міжнародній діяльності)

4.   Підписати нові договори щодо впровадження подвійних дипломів. (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, заступники Директорів Інститутів та деканів факультетів по міжнародній діяльності)

5.   Залучити іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ. (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, приймальна комісія, заступники Директорів Інститутів та деканів факультетів по міжнародній діяльності)

6.   Розширити участь ЧНУ у нових проектах програми ЕРАЗМУС+ (Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, навчальний відділ, заступники Директорів Інститутів та деканів факультетів по міжнародній діяльності)

СЛУХАЛИ:

2. Різне.

А) Про присвоєння звання Почесного доктора Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича доктору наук, професору Славці Томащіковій (Єсипенко Н.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти звання Почесного доктора Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича доктору наук, професору Славці Томащіковій

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження Положення про технологію електронного навчання в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про технологію електронного навчання в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича.

СЛУХАЛИ:

В) Про зміни у навчальному плані спеціальності «Правознавство» та «Міжнародне право» освітніх рівніх бакалавр щодо обов’язкової дисципліни «Актуальні питання історії та культури України» (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Внести наступні зміни у навчальному плані спеціальності «Правознавство» та «Міжнародне право» освітніх рівніх бакалавр щодо обов’язкової дисципліни «Актуальні питання історії та культури України»:

- Зменшити кількість кредитів ЄКТС, які визначені рекомендаціями до складання робочих навчальних планів на 2018-2019 н. рр.. затверджених науково-методичною радою університету (Протокол №6 від 19.04.2018 р.) з 5 до 3.

СЛУХАЛИ:

Г) Про реорганізацію Лабораторій в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук та Інституті біології, хімії та біоресурсів (Р.І. Петришин)

УХВАЛИЛИ:

1.В Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук перерозподілити 16 лабораторій ліквідованої кафедри оптоелектроніки між трьома кафедрами наступним чином:

1.1 кафедра електроніки та енергетики:

·         лабораторія контактних явищ у напівпровідниках

·         лабораторія "Оптичні властивості напівпровідникових структур"

1.2. кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи:

·         лабораторія "Електричні вимірювання та НВЧ прилади

·         лабораторія атомної фізики

·         лабораторія оптики

·         лабораторія лазерних технологій

·         лабораторія радіоелектроніки

·         лабораторія самостійного радіомонтажу

·         лабораторія люмінесценції

·         лабораторія "Підготовчі технологічні процеси"

·         лабораторія оптики конденсованого середовища

·         лабораторія напівпровідникової оптоелектроніки

·         лабораторія вакуумної оптоелектронної технології

·         лабораторія "Базові технологічні процеси в оптоелектроніці"

·         лабораторія "Технологія напівпровідникових структур"

·         лабораторія "Джерела та детектори оптичного випромінювання"

2. В Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук ліквідувати із перерозподілених 16 лабораторій ліквідованої кафедри оптоелектроніки наступні лабораторії:

2.1. кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи:

·         лабораторія "Електричні вимірювання та НВЧ прилади

·         лабораторія оптики конденсованого середовища

·         лабораторія напівпровідникової оптоелектроніки

·         лабораторія вакуумної оптоелектронної технології

2.2. створити на кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи нові лабораторії, об’єднавши існуючі лабораторії:

        -лабораторію «Технологічні процеси в напівпровідникових оптоелектронних системах та пристроях», об’єднавши лабораторії "Підготовчі технологічні процеси","Базові технологічні процеси в оптоелектроніці","Технологія напівпровідникових структур";

-лабораторію «Оптичні методи дослідження фазовонеоднорідних та анізотропних структур», об’єднавши лабораторії " Люмінесценції", «Джерела та детектори оптичного випромінювання».

3. В Інституті біології, хімії та біоресурсів у зв’язку із реорганізацією кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв перерозподілити і оптимізувати наявні навчальні лабораторії наступним чином:

3.1. кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства:

- лабораторія органічної хімії;

3.1.1. лабораторію екотехнології і синтезу лікарських препаратів перейменувати на лабораторію екохімтехнологій;

3.1.2. лабораторію органічного синтезу перейменувати на лабораторію методики викладання хімії;

3.1.3. об’єднати лабораторію кінетичних досліджень і спектральну лабораторію у лабораторію кінетичних і спектральних досліджень;

3.2. кафедра хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції:

- лабораторія електрохімічних досліджень;

- лабораторія хімічного аналізу;

3.2.1. об’єднати лабораторію фізичної хімії і лабораторію колодної хімії у лабораторію колодної і фізичної хімії;

3.3. кафедра біохімії та біотехнології:

- лабораторія хімії високомолекулярних сполук.

4. В Інституті біології, хімії та біоресурсів ліквідувати наступні лабораторії:

- лабораторія прикладної електрохімії;

- науково-технічна лабораторія;

- лабораторія стимуляторів росту;

- лабораторія органічної та токсикологічної хімії;

- лабораторія фармацевтичної хімії.

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження форми Свідоцтва для випускників іноземців підготовчих курсів ЧНУ (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити форму Свідоцтва для випускників іноземців підготовчих курсів ЧНУ  згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

Е) Про висунення кандидатур експертів до нового складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії (Петришин Р.І. )

УХВАЛИЛИ:

Висунути наступні кандидатури експертів до нового складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії: Буджак В.В., Катеринчук П.М., Король О.Д.

СЛУХАЛИ:

Є) Про створення у структурі кафедри Європейського права та порівняльного правознавства навчально-наукової Лабораторії європейського права та затвердження Положення про навчально-наукову Лабораторію європейського права (Меленко С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1.Створити у структурі кафедри Європейського права та порівняльного правознавства навчально-наукову Лабораторію європейського права.

2. Затвердити Положення про навчально-наукову Лабораторію європейського права.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про відкриття «Еколого-просвітницького центру» ЧНУ при кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства та затвердження Положення про його функціонування (Марченко М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити «Еколого-просвітницький центр» ЧНУ при кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства та затвердження Положення про його функціонування.

СЛУХАЛИ:

З) Про затвердження  річного звіту про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу Національного (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити  річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу Національного.

СЛУХАЛИ:

И) Про затвердження змін до кошторису університету (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на квітень 2018 р. за КПКВ 2201040, 2201160, 2201190 згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

І) Про виплату індексації академічної стипендії студентам ЧНУ ім. Ю.Федьковича за квітень 2018 року по КПКВК 2201190 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до наявного залишку коштів по фінансуванню по КПКВК 2501190 «Виплата академічних стипендій студентам ВНЗ» за квітень 2018 р. бухгалтерії університету виплатити 100% індексації академічної стипендії студентам ЧНУ ім. Ю.Федьковича за квітень 2018 р. (76 143,92 грн. – 100% індексація)

СЛУХАЛИ:

Ї) Про виплату індексації соціальної стипендії студентам ЧНУ ім. Ю.Федьковича за квітень 2018 року по КПКВК 2501180 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до наявного залишку коштів по фінансуванню по КПКВК  2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам ВНЗ» за квітень 2018 р. бухгалтерії університету виплатити 100% індексації соціальної стипендії студентам ЧНУ ім. Ю.Федьковича за квітень 2018 р. (21 559,74 грн. – 100% індексація)

 

СЛУХАЛИ:

Й) Про підтримку висунення роботи «Інтегроване інформаційне-освітнє середовище для забезпечення рівного доступу до якості вищої освіти осіб з особливими освітніми проблемами» авторів Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного університету «Львівська політехніка» та Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності на здобуття Державної премії України в галузі освіти за 2018 р. (Фодчук І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення роботи «Інтегроване інформаційне-освітнє середовище для забезпечення рівного доступу до якості вищої освіти осіб з особливими освітніми проблемами» авторів Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного університету «Львівська політехніка» та Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності на здобуття Державної премії України в галузі освіти за 2018 р.

СЛУХАЛИ:

К) Про визнання документів про вищу духовну освіту в ЧНУ (Балух В.О.)

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 76 від 14.02.2018 р.), визнати дипломи про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр, видані випускникам закладів вищої духовної освіти до 1.09.2018 р. та дозволити вступ на основі цих дипломів до університету на навчання для здобуття ступеня магістра на загальних засадах.

СЛУХАЛИ:

Л) Про пейменування кафедри філософії та теорії права на кафедру «людських прав» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Пейменувати кафедру філософії та теорії права на кафедру «людських прав».

СЛУХАЛИ:

М) Про перейменування кафедри правосуддя на кафедру «процесуального права» (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру правосуддя на кафедру «процесуального права».

СЛУХАЛИ:

Н) Про відкриття спеціалізації «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства» на базі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з ліцензованим обсягом 20 осіб (10-денна, 10-заочна) (Добржанський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити спеціалізацію «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства» на базі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з ліцензованим обсягом 20 осіб (10-денна, 10-заочна)

СЛУХАЛИ:

О) Затвердження тем дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії аспірантам університету (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії аспірантам університету.

СЛУХАЛИ:

П) Затвердження «Індивідуальних планів  виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії» аспірантів університету (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Індивідуальні плани  виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії» аспірантів університету.

СЛУХАЛИ:

Р) Про відрахування аспірантки  кафедри історії та культури української мови 1-го року денної форми навчання за державним замовленням, зі спеціальності  10.02.01 – Українська мова,  Боднарук Юлії Романівни,  у зв’язку з сімейними обставинами, н/кер. д.філол.н., доц.  Ковтун А.А. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд даного питання строком на 1 місяць для більш детального вивчення.

СЛУХАЛИ:

С) Про відрахування  здобувача кафедри філософії зі спеціальності 09.00.09 – Філософія науки Забудько Людмили Михайлівни, старшого лаборанта кафедри філософії, за власним бажанням, у зв’язку зі станом здоров’я; науковий керівник – доц. Рошкулець Р.Г. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати здобувача кафедри філософії зі спеціальності 09.00.09 – Філософія науки Забудько Людмилу Михайлівну, старшого лаборанта кафедри філософії, за власним бажанням, у зв’язку зі станом здоров’я; науковий керівник – доц. Рошкулець Р.Г.

СЛУХАЛИ:

Т) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Маценка В.Г. «Математичне моделювання динаміки вікової структури біологічних популяцій»;

- довідкове видання «Агробізнес та земельні ресурси: словник-довідник» авторів: П.О. Сухий, М.М. Лупол;

- монографію Макара Ю.І. «Університети мого життя. Спогади»;

- навчально-довідкове видання В.О. Балуха, В.П. Коцура «Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку XIX ст. у постатях:словник»;

- навчальний посібник Бабіна І.І. «Податкове право»;

- навчально-методичний посібник Пукальського І.Д., Лусте І.П. «Конспект лекцій та практикум з вищої математики»;

- навчально-методичний посібник А.Р. Тичиніної «Сучасні методологічні практики»;

- монографію Г.П. Жаровської «Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація» (Кубай І.М.)

- монографію Козачука О.О. «Національне питання у внутрішній політиці США та Канади: порівняльний аналіз»

- посібник О.М. Тумак, Б.І Лабінської. «Практикум з методики навчання англійської мови на Буковині (друга половина XIX -  початок XX ст.)»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster{o{в’°@ЋЌђНchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.