Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 29 травня 2018 року

 

Головує: Мельничук С.В.–  голова ради.

Присутні: 51 членів ради.

 

Порядок денний:

 1.Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері (доповідає – проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, проф. Марусик Т.В).

2. Про затвердження проекту по спеціальному фонду на 2019 р.   (Мельничук С.В.)

3.Різне.

 

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері (Марусик Т.В)

В обговоренні прийняли участь: Балух В.О., Мельничук С.В., Ангельський О.В.

УХВАЛИЛИ:

1.   Діяльність університету в гуманітарно-виховній сфері за звітний період вважати задовільною. 

2.   Сприяти співпраці студентського самоврядування і студентської профспілки задля підвищення іміджу університету (відділ, студпарламент, комітет студрад, профком студентів).

3.   Налагодити ефективну  співпрацю деканатів Інститутів і факультетів з адміністрацією студмістечка щодо дотримання "Правил внутрішнього розпорядку у студмістечку" (Директори, декани, адміністрація студмістечка, відділ, студради).

4.   Створити умови для проживання іноземних студентів у гуртожитках студмістечка (Директори, декани, адміністрація студмістечка, відділ, студради).

5.   Активізувати   роботу  у напрямі пошуку документів і матеріалів для майбутньої експозиції музею університету та виділити кошти на ремонтні роботи (ректорат, директори, декани, відділ, ІМАК)

СЛУХАЛИ:

2. Про затвердження проекту по спеціальному фонду на 2019 р.  (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити проект по спеціальному фонду на 2019 р. згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

 

3.Різне:

 А) Про чисельність і квоти нового складу вченої ради (Яценюк Н.М)

УХВАЛИЛИ:

1.Визначити чисельність нового складу Вченої ради університету 70 осіб.

2. Визначити квоти для обрання членів нового складу Вченої ради університету згідно з  Додатком

Додаток

 

 

 

Необхідно обрати

Кількість членів ВР

70

 

Науково-педагогічні і наукові працівники – 75%

53

32

Студенти та аспіранти – 10%

7

5

Виборні представники – 15%

10

7

 

Інститут, факультет

Квота НПП і НП

Географічний

2

Економічний

3

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

5

Інститут біології, хімії та біоресурсів

2

Іноземних мов

3

Історії, політології та міжнародних відносин

2

Архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

1

Педагогіки, психології та соціальної роботи

3

Математики та інформатики

2

Фізичної культури та здоров*я людини

2

Фінансів, підприємництва та обліку

2

Філологічний

2

Філософсько-теологічний

1

Юридичний

3

Всього

32

 СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження змін до кошторису університету (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію права інтелектуальної власності кафедри приватного права  (Боднарук М.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про навчально-наукову лабораторію права інтелектуальної власності кафедри приватного права.

СЛУХАЛИ:

Г) Про підтримку клопотання Чернівецької обласної організації «ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ»  про представлення до відзначення почесним званням «Заслужений діяч мистецтв України» доцента кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича  Хілька Ігора Олеговича (Фодчук І.М)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання Чернівецької обласної організації «ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ»  про представлення до відзначення почесним званням «Заслужений діяч мистецтв України» доцента кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича  Хілька Ігора Олеговича.

СЛУХАЛИ:

Д) Про підтримку клопотання  Чернівецької обласної організації Національна Спілка Архітекторів України про представлення до відзначення почесним званням «Заслужений архітектор України» доцента кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Пікущенка Олега Леонідовича  (Фодчук І.М)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання Чернівецької обласної організації Національна Спілка Архітекторів України про представлення до відзначення почесним званням «Заслужений архітектор України» доцента кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Пікущенка Олега Леонідовича.

СЛУХАЛИ:

Е) Про підтримку клопотання Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності про представлення до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, (старшого тренера з легкої атлетики ОШВСМ) Ячнюк Ірину Омелянівну (Зорій Я.Б)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності про представлення до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, (старшого тренера з легкої атлетики ОШВСМ) Ячнюк Ірину Омелянівну.

СЛУХАЛИ:

Є) Про підтримку клопотання Харківського національного університету радіоелектроніки  щодо висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році роботи «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» авторів: Авруніна О.Г., Безшапочного С.Б., Бодянського Є.В., Злепка С.М., Калашника М.В., Лисенка О.М., Павлова С.В., Філатова В.В. ( Фочук П.М)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати клопотання Харківського національного університету радіоелектроніки  щодо висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році роботи «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» авторів: Авруніна О.Г., Безшапочного С.Б., Бодянського Є.В., Злепка С.М., Калашника М.В., Лисенка О.М., Павлова С.В., Філатова В.В.

СЛУХАЛИ:

Ж)  Про результати конкурсу наукових проектів молодих учених ЧНУ ( Фочук П.М)

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити результати конкурсу грантів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених.

2. Виділити фінансування на гранти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених у розмірі 70 тис.грн.

Профінансувати наукові проекти, що стали переможцями у конкурсі грантів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених:

-«Продовження борелевих відображень з неметризовним образом та B1–вкладені простори», керівник д.ф.-м.н., доцент кафедри математичного аналізу Карлова О.О. – у розмірі 30 тис. грн..

- «Формування стратегії розвитку м. Чернівці як освітньо-наукового центру: напрямки взаємодії університетів і органів самоврядування», керівник д. філос. н., завідувач кафедри філософії Рупташ О.В. – у розмірі 20 тис.грн.

- «Моніторинг фізичного стану школярів та студентської молоді у процесі занять з фізичного виховання», керівник к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Галан Я.П. – у розмірі 20 тис.грн.

СЛУХАЛИ:

З) Про відкриття Освітньої програми  «Інклюзивна освіта» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти  (Зварич І.М)

УХВАЛИЛИ:

Відкрити Освітню програму  «Інклюзивна освіта» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.   

СЛУХАЛИ:

И) Про підтримку громадської ініціативи щодо присвоєння Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Андрійовича Зязюна (Зварич І.М)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати громадську ініціативу щодо присвоєння Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Андрійовича Зязюна.

СЛУХАЛИ:

І) Про перейменування кафедри  економіки та безпеки підприємства факультету фінансів, підприємництва та обліку  на кафедру управління проектами та безпеки підприємства ( Марич М.Г)

УХВАЛИЛИ:

Перейменувати кафедру  економіки та безпеки підприємства факультету фінансів, підприємництва та обліку  на кафедру управління проектами та безпеки підприємства.                                                    

СЛУХАЛИ:

Ї) Про продовження терміну навчання аспірантам 3-го року денної форми навчання за державним замовленням, у зв’язку з листками непрацездатності та медичними довідками:

- Гузак Аліні Миколаївні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на   192 календарних  днів; науковий керівник – проф. Осовська І.М.;

- Дулепі Ілоні Борисівні, аспірантці кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 126 календарних днів; науковий керівник – доц. Кійко С.В.;

- Коропецькій Оксані Іллівні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 126 календарних днів; науковий керівник – проф. Осовська І.М.;

- Марчук Оксані Вікторівні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 140 календарних днів; науковий керівник – проф. Бехта І.А.;

- Мотовиліній Ярині Миколаївні, аспірантці кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв зі спец. 02.00.04 – Фізична хімія – на 126 календарних днів; науковий керівник – д.х.н. Баб’юк Д.П.         

 (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання аспірантам 3-го року денної форми навчання за державним замовленням, у зв’язку з листками непрацездатності та медичними довідками:

- Гузак Аліні Миколаївні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на   192 календарних  днів; науковий керівник – проф. Осовська І.М.;

- Дулепі Ілоні Борисівні, аспірантці кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 126 календарних днів; науковий керівник – доц. Кійко С.В.;

- Коропецькій Оксані Іллівні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 126 календарних днів; науковий керівник – проф. Осовська І.М.;

- Марчук Оксані Вікторівні, аспірантці кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови – на 140 календарних днів; науковий керівник – проф. Бехта І.А.;

- Мотовиліній Ярині Миколаївні, аспірантці кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв зі спец. 02.00.04 – Фізична хімія – на 126 календарних днів; науковий керівник – д.х.н. Баб’юк Д.П.         

СЛУХАЛИ:

Й)  Про відрахування здобувачів університету у зв’язку з невиконанням індивідуального плану:

- Мацьопи Ірини Романівни, здобувача 4-го року навчання кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови; науковий керівник – проф. Кушнерик В.І.

- Дрібнюк Олесі Тарасівни, здобувача 5-го року навчання кафедри англійської мови зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови; науковий керівник – доц. Задорожна І.П.        (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати здобувачів університету у зв’язку з невиконанням індивідуального плану:

- Мацьопи Ірини Романівни, здобувача 4-го року навчання кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови; науковий керівник – проф. Кушнерик В.І.

- Дрібнюк Олесі Тарасівни, здобувача 5-го року навчання кафедри англійської мови зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови; науковий керівник – доц. Задорожна І.П.       

СЛУХАЛИ:

К) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- Навчальний посібник  Попова В.Д., Маценко Л.Ф   «Стратегічний аналіз»;

-   Навчальний посібник  «Хімічна технологія. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси»  / Укл. Лявинець О.С., Скрипська О.В., Кушнір О.В.;

- Навчальний посібник  «Оптика»  Махнія В.П., Березовського М.М., Кінзерської О.В.;

-  Навчальний посібник «Нормативи антропогенного навантаження та їх імплементація» Морозова Т.В.;

- Навчальний посібник «Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики» Язловицька Л.С., Волков Р.А., Савчук Г.Г.;

-   Навчально-методичний посібник Микитюк І.М., Нагірного Л.Я. «Організація перекладацької практики»;

-   Підручник  Галушка З.І., Поченчук Г.М., «Економічна теорія» ;

-  Підручник «Функціональна біохімія»  Копильчук  Г.П.;

-  Монографію Мирончук К.В.  «Живоплоти Буковини».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster›dиД@rЖochnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.