Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25 червня 2018 року

 

Головує: Мельничук С.В.–  голова ради.

Присутні: 49 членів ради.

Порядок денний:

1.   Про підготовку університету до вступної кампанії (Р.І. Петришин ).

2.   Обрання на посади завідувача аспірантури, завідувачів кафедр, професорів університету.

3.   Присвоєння вченого звання.

4.   Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Про підготовку університету до вступної кампанії (Р.І. Петришин )

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Вважати, що університет підготувався до чергової вступної кампанії належним чином.

3. Деканам (Директорам)факультетів (Інститутів) максимально сприяти залученню працівників до технічної роботи в приймальній комісії.

4. Керівнику ГІТЦ забезпечити технічний супровід роботи приймальної комісії.

СЛУХАЛИ:

2.Обрання на посади завідувача аспірантури, завідувачів кафедр, професорів університету.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посаду завідувача аспірантури ЧНУ  Лопащук Інну Афанасіївну.

2.  Обрати на посаду професора кафедри людських прав Никифорака Михайла Васильовича.

3. Обрати на посаду професора кафедри приватного права Гетьманцеву Ніну Дмитрівну.

4. Обрати на посаду завідувача кафедри алгебри та інформатики Городецького Василя Васильовича.

5. Обрати на посаду завідувача кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Дмитрука Юрій Михайловича.

6. Обрати на посаду завідувача кафедри історії та культури української мови Скаба Мар’яна Стефановича.

7. Обрати на посаду завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування  Галушку Зою Іванівну.

СЛУХАЛИ:

3. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання:

- професора кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії Доцюк Лідії Георгіївні;

- доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Петращак Оксані Олександрівні;

- доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Холявчук Дарії Іванівні;

- доцента кафедри геодезії, картографії та управління територіями Смірнову Ярославу Валерійовичу;

- доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Никифорак Ірині Іванівні.

СЛУХАЛИ:

4.Різне:

А)  Про висунення на присвоєння звання Заслужений працівник освіти України Лявинця Олександра Семеновича (Марченко М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути на присвоєння звання Заслужений працівник освіти України Лявинця Олександра Семеновича.

СЛУХАЛИ:

Б) Висунення претендентів на здобуття академічної стипендії  ім. М.С. Грушевського для аспірантів:

- Гандзюк Катерина Петрівна;

- Солодін Сергій Володимирович  (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути на здобуття академічної стипендії  ім. М.С. Грушевського для аспірантів Гандзюк Катерину Петрівну.

СЛУХАЛИ:

В) Висунення претендентів на здобуття академічної стипендії Президента України для аспірантів:

- Козуб Галина Дмитрівна;

- Настенко Ольга Віталіївна;

- Пирогівська Алла Михайлівна;

- Широковських Альона Олександрівна (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути на здобуття академічної стипендії Президента України для аспірантів Настенку Ольгу Віталіївну.

СЛУХАЛИ:

Г) Затвердження Положення про Вчену раду ЧНУ  (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Вчену раду ЧНУ. 

СЛУХАЛИ:

Д) Затвердження Антикорупційної програми ЧНУ на 2018 р.  (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Антикорупційну програму ЧНУ на 2018 р. 

СЛУХАЛИ:

Е) Про зміни до Правил прийому університету у 2018 р. (Звоздецький Т.Я.)

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Зміни до Правил прийому до ЧНУ в 2018 р. затвердити згідно Додатку № 10.

СЛУХАЛИ:

Є) Про продовження терміну дії раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з 1.09.2018 р. професорам університету (згідно додатку) (Яценюк Н.М.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін дії раніше укладених контрактів та строкових трудових договорів з 1.09.2018 р. професорам університету (згідно додатку).

СЛУХАЛИ:

Ж) Про підтримку висунення кандидатури доктора біологічних наук, професора кафедри молекулярної генетики та біотехнології  Панчук Ірини Ігорівни до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України по секції біології, медицини та аграрних наук (Марченко М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення кандидатури доктора біологічних наук, професора кафедри молекулярної генетики та біотехнології  Панчук Ірини Ігорівни до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України по секції біології, медицини та аграрних наук

СЛУХАЛИ:

З) Про підтримку висунення кандидатури доктора біологічних наук, завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології, професора  Романа Анатолійовича Волкова до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України по секції біології, медицини та аграрних наук (Марченко М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення кандидатури доктора біологічних наук, завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології, професора Романа Анатолійовича Волкова до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України по секції біології, медицини та аграрних наук.

СЛУХАЛИ:

И) Про висунення професора Гельмута Оффермана (Університет прикладних наук м. Любек, Німеччина)  на присвоєння звання Почесного доктора ЧНУ ім. Ю.Федьковича (Фодчук І.М.)

УХВАЛИЛИ:

І) Присвоїти професору Гельмуту Офферману (Університет прикладних наук м. Любек, Німеччина) звання Почесного доктора ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

СЛУХАЛИ:

Ї) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на червень 2018 р. за КПКВ 2201040, 2201160, 2201190 (Марут С.Г.)

 УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на квітень 2018 р. за КПКВ 2201040, 2201160, 2201190 згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

Й) Про встановлення на 1 семестр 2018-2019 н.р. лімітів стипендіатів для студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та  коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1. Встановити на 1 семестр 2018 – 2019 н.р. загальний ліміт стипендіатів, яким призначається стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами літнього семестрового контролю 2017 – 2018 н.р., у розмірі 45% від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням на певному Інституті/факультеті, курсі, спеціальності (напрямі підготовки) відповідно до « Правил призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ”.

2. Встановити на 1 семестр 2018 – 2019 н.р. ліміт стипендіатів на 1 та 5 курси у розмірі 45% від фактичної кількості студентів денної форми, які зараховані за державним замовленням до певних Інститутів/факультетів, на спеціальності відповідно до «Правил призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ”.

3. Встановити на 1 семестр 2018 – 2019 н.р. ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами літнього семестрового контролю 2017 – 2018 н.р., у розмірі 50% від кількості стипендіатів на певному Інституті/факультеті, курсі, спеціальності (напрямі підготовки) відповідно до « Правил призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ”.

4. Встановити на липень та серпень 2018 н.р. загальний ліміт стипендіатів для коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яким призначається стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами літнього семестрового контролю 2017 – 2018 н.р., у розмірі 45% від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі, спеціальності  відповідно до « Правил призначення та виплати стипендій у коледжі Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ”.

5. Встановити на липень та серпень 2018 н.р. ліміт стипендіатів для коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала за результатами літнього семестрового контролю 2017 – 2018 н.р., у розмірі 50% від кількості стипендіатів на певному відділенні, курсі, спеціальності (напрямі підготовки) відповідно до « Правил призначення та виплати стипендій у коледжі Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ”.

СЛУХАЛИ:

К) Інформація про створення інформаційно-комунікаційного центру (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про створення інформаційно-комунікаційного центру взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Л). Про відрахування аспірантки  кафедри історії та культури української мови 1-го року денної форми навчання за державним замовленням, зі спеціальності  10.02.01 – Українська мова,  Боднарук Юлії Романівни,  у зв’язку з сімейними обставинами, н/кер. д.філол.н., доц.  Ковтун Альбіна Анатоліївна (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспірантку  кафедри історії та культури української мови 1-го року денної форми навчання за державним замовленням, зі спеціальності  10.02.01 – Українська мова,  Боднарук Юлію Романівну,  у зв’язку з сімейними обставинами, н/кер. д.філол.н., доц.  Ковтун Альбіна Анатоліївна.

СЛУХАЛИ:

М) Про відрахування аспіранта кафедри міжнародної економіки 3-го року денної форми навчання за контрактом, зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Клипача Андрія Ярославовича, у зв’язку з скрутним матеріальним становищем; н/кер. проф. Буднікевич І.М.  (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспіранта кафедри міжнародної економіки 3-го року денної форми навчання за контрактом, зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Клипача Андрія Ярославовича, у зв’язку з скрутним матеріальним становищем; н/кер. проф. Буднікевич І.М.  

СЛУХАЛИ:

Н) Про обрання  кандидатур для подання на академічну стипендію імені  М.С. Грушевського  для аспірантів на  2018-2019 р. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

О) Про обрання кандидатур для подання на академічну стипендію  Президента України для аспірантів на 2018-2019 р. (Лопащук І.А.)

 УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

П) Про призначення з 01.07.2018р. проф. Кушнерика В.І. науковим керівником здобувачу кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 2-го року навчання зі спец. 035 Філологія Незвеській Анні Миколаївні замість доц. Манютіної О.І. у зв’язку із зміною наукового напряму дослідження (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Призначити з 01.07.2018р. проф. Кушнерика В.І. науковим керівником здобувача кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 2-го року навчання зі спец. 035 Філологія Незвеській Анні Миколаївні замість доц. Манютіної О.І. у зв’язку із зміною наукового напряму дослідження.

СЛУХАЛИ:

Р) Про затвердження освітньо-професійної програми  «Менеджмент проектів та інженерія програмного забезпечення (Project Management and Software Engineering)» другого рівня вищої освіти за спеціальністю №121 – Інженерія програмного забезпечення в галузі знань № 12 – Інформаційні технології. Кваліфікація: Магістр (Добржанський О.В.)

 УХВАЛИЛИ:

Затвердити освітньо-професійну програму «Менеджмент проектів та інженерія програмного забезпечення (Project Management and Software Engineering)» другого рівня вищої освіти за спеціальністю №121 – Інженерія програмного забезпечення в галузі знань № 12 – Інформаційні технології. Кваліфікація: Магістр.

СЛУХАЛИ:

С) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-          навчальний посібник Мудрого Я.С. «Соціальна робота в сфері зайнятості»;

-          навчальний посібник Косенко А.В. «З домашнього читання за романом Ф.С. Фіцджеральда  «Великий Гетсбі»»;

-          навчальний посібник Марича М.Г., Федишин М.П., Полагнина Д.Д.  «Банківська безпека»;

-          навчально-методичний посібник Христич Т.М., Темерівська Т.Г., Гонцарюк  Д.О. «Хронічний панкреатит: сучасний погляд на етіологію, патогенез, клініку, лікування та медичну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит»;

-          навчально-методичний посібник Доскач С.С. «Психологія соціальних та політичних конфліктів»;

-          навчально-методичний посібник Бичкової Т.С., Івасюти М.І. «Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів географічного факультету): практикум»;

-          навчальний посібник  Скаб М.С., Гажук-Котик Л.Г. «Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи)»

-          навчально-методичний посібник Артеменко Г.С., Скаб М.В. «Старослов’янська мова: Модульний курс »;

-          монографію Мизака Н.С. «Два століття служіння Богові  і нації: УГКЦ на Буковині. Книга друга»;

-          підручник Сівака В.К., Кілінської  К.Й., Смик О.С. «Екологічна експертиза: теоретико-практичний аналіз»;

-          навчальний посібник П.Д. Мар*янчука , М.М. Солована «Прилади твердотільної  електроніки»;

-          навчальний посібник Лявинець О.С., Скрипська О.В., Кушнір О.В. «Хімічна технологія. Виробничі хіміко-технологічні процеси»;

-          навчально-методичний посібник Палічука Ю.І. «Зимові види спорту з методикою викладання»;

-          монографію Ситник-Палагнюк Н.І., Руснак І.С. «Українсько-канадські освітні зв’язки  (ХХ – початок ХХІ ст.)»;

-          навчальний посібник  з англійської мови «English for Philologists» Гладкоскок Л.Г., Головацької Н.Г., Рубанець Т.В.;

-          монографію Зорія Я.Б. «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти»;

-          монографію Саміли А.П., Хандожко О.Г., Ластівки Г.І., Політанського Л.Ф. «Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії ядерного квадрупольного резонансу»;

-          колективну монографію за редакцією Нікіфорова П.О. «Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи  України».

-          навчально-методичний посібник Іванчук М.Г., Цуркан Т.Г. «Формування компетентностей громадянської та історичної освітньої освіти молодших школярів»

-          навчально-методичний посібник Цуркан Т.Г. «Педагогічна культура батьків: відкриті батьківські студії»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster/¶JЁ@(ИL•Пchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.