ќновлено
2018-02-20
15:31

 ќћ≤—≤ѓ ¬„≈Ќќѓ –јƒ» „Ќ”:

 

1.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з питань навчального процесу:

√олова ком≥с≥њ:

ƒобржанський ќлександр ¬олодимирович  – декан ф-ту ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.

„лени ком≥с≥њ:

„еревко ≤гор ћихайлович – декан ф-ту  математики та ≥нформатики, професор.

‘одчук ≤гор ћихайлович – в.о. декана ф-ту арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва, професор.

≤ванчук ћар≥€ √еорг≥њвна – зав. кафедри педагог≥ки та методики початковоњ осв≥ти, професор.

—обчук ќлександр ¬асильович – директор коледжу „Ќ”, доцент.

 

2.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з питань науковоњ роботи:

√олова ком≥с≥њ:

јнгельський ќлег ¬’€чеславович – в.о. директора ≤нституту ф≥зико-техн≥чних та комп’ютерних наук, професор.

„лени ком≥с≥њ:

Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович – декан ф≥лософсько-теолог≥чного ф-ту, професор.

¬олков –оман јнатол≥йович – зав. кафедри молекул€рноњ генетики та б≥отехнолог≥њ, професор.

“кач ћикола ¬асильович – зав. кафедри теоретичноњ ф≥зики, професор.

ћаслюченко ¬олодимир  ирилович – зав. кафедри математичного анал≥зу, професор.

 

3.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з питань кадровоњ роботи:

√олова ком≥с≥њ:

ѕацурк≥вський ѕетро —тан≥славович – декан юридичного     ф-ту, професор.

„лени ком≥с≥њ:

ћарченко ћихайло ћаркович – в.о. директора ≤нституту б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в, професор.

√ригорк≥в ¬асиль —тепанович – зав. кафедри економ≥ко-математичного моделюванн€, професор.

ƒокаш ¬≥тал≥й ≤ванович – зав. кафедри соц≥олог≥њ, професор.

—каб ћар’€н —тепанович – зав. кафедри ≥стор≥њ та культури украњнськоњ мови, професор.

 

4.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з питань гуман≥тарноњ роботи:

√олова ком≥с≥њ:

Ѕунчук Ѕорис ≤ванович – декан ф≥лолог≥чного ф-ту, професор.

„лени ком≥с≥њ:

«варич ≤гор ћихайлович – декан ф-ту педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи, професор.

«ор≥й ярослав Ѕогданович – декан ф-ту ф≥зичноњ культури та здоров’€ людини, доцент.

јнтоф≥йчук ¬олодимир ≤ванович – зав. кафедри украњнськоњ л≥тератури, професор.

 ≥ндзерський ¬≥тал≥й ¬олодимирович – голова студентського профкому.

 

5.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з питань м≥жнародноњ роботи:

¬.о. √олови ком≥с≥њ:

–уденко ¬алер≥й ѕетрович – декан географ≥чного ф-ту, професор.

„лени ком≥с≥њ:

 

 ушнерик ¬олодимир ≤ванович – декан ф-ту ≥ноземних мов, професор.

ћакар ёр≥й ≤ванович – зав. кафедри м≥жнародних в≥дносин, професор.

 руглашов јнатол≥й ћиколайович – зав. кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, професор.

 

6.           ѕост≥йна ком≥с≥€ ¬ченоњ ради з господарсько-ф≥нансових питань:

√олова ком≥с≥њ:

Ћопатинський ёр≥й ћихайлович - зав.каф. економ≥ки п≥дприЇмства та управл≥нн€ персоналом, професор

„лени ком≥с≥њ:

¬ерст€к ¬асиль —тепанович – проректор з адм≥н≥стративно-господарськоњ роботи.

ћарут —≥льв≥€ √еорг≥њвна – проректор з економ≥чних питань, головний бухгалтер.

ћеленко —ерг≥й √аврилович – в.о. зав. кафедри м≥жнародного права, доцент.

          рамар ¬алер≥й ћаксимович – зав. кафедри загальноњ ф≥зики, доцент.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster§ШщS@ї¶&`$chnu.edu.ua
 © 1999-2014 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.