ќновлено
2018-06-15
12:40

ѕ–»—¬ќ™ЌЌя ¬„≈Ќќ√ќ «¬јЌЌя

   ¬чене званн€ професора, доцента та старшого наукового сп≥вроб≥тника присвоюЇтьс€ јтестац≥йною колег≥Їю ћќЌ ”крањни.
     ¬чене званн€ професора, доцента та старшого наукового сп≥вроб≥тника присвоюЇтьс€ на основ≥ р≥шенн€ ¬ченоњ ради „Ќ”. « метою поглибленого вивченн€ та покращенн€ стану кадрового забезпеченн€ окремих кафедр, спец≥альностей, ≥нститут≥в, факультет≥в та ун≥верситету в ц≥лому  адрова ком≥с≥€ ¬ченоњ ради попередньо розгл€даЇ на своњх зас≥данн€х ус≥ кандидатури на зам≥щенн€ ваканс≥й в ун≥верситет≥.
     Ќа основ≥ анал≥тичного експертного заключенн€  адрова ком≥с≥€ рекомендуЇ або не рекомендуЇ окремих претендент≥в, €к≥ балотуютьс€ щодо присвоЇнн€ вченого званн€ на розгл€д ¬ченоњ ради „Ќ”.
     –≥шенн€ ¬ченоњ ради вважаЇтьс€ прийн€тим, €кщо за нього проголосувало не менш €к три четверт≥ член≥в ради, присутн≥х на зас≥данн≥. –≥шенн€ ¬ченоњ ради д≥йсне прот€гом одного року з дати його прийн€тт€.
   ƒокументом, що засв≥дчуЇ присвоЇнн€ вченого званн€ професора, доцента та старшого наукового сп≥вроб≥тника Ї атестат, €кий виготовл€Їтьс€ за формою, затвердженою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ≥ видаЇтьс€ ћќЌ.

јтестац≥йна справа

¬имоги на присвоЇнн€ вченого званн€ доцента

¬имоги на присвоЇнн€ вченого званн€ професора

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmastertХzШ@b,7Kchnu.edu.ua
 © 1999-2014 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.