Оновлено
2018-02-20
15:31

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  1. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вищу освіту".
  3. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (зміни внесені згідно із ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
  4. Контракт між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та особою, що призначається на посаду завідувача кафедрою, професора, доцента
  5. Постанова КМУ "Деякі питання реалізації статті 54 ЗУ "Про вищу освіту"" від 19.08.2015 р.
  6. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ № 13 МОН України від 14.01.2016 р.)
  7. Порядок  атестації та розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЊ¶!@цqqсchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.