Оновлено
2018-06-15
12:40

Почесні професори

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Йосиф Антохій

Професор Боннського університету.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за надання гуманітарної допомоги та активну участь у забезпеченні навчально-виховного процесу педагогічного факультету університету.

Дата присвоєння звання: 2 жовтня 1995 року.

 

Владлен Гончаренко

Декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за активну допомогу у відродженні юридичного факультету Чернівецького державного університету, особисту участь у забезпеченні навчально-виховного процесу.

Дата присвоєння звання: 2 жовтня 1995 року.

 

Олександра Лопушанська

Завідувач кафедри фізичної хімії з 1970 по 1987 рік.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за вагомий внесок у розвиток фізичної хімії та підготовку науково-педагогічних кадрів для Чернівецького державного університету.

Дата присвоєння звання: 2 жовтня 1995 року.

 

Костянтин Червінський

Ректор Чернівецького державного університету з 1968 по 1987 рік.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за багаторічну плідну працю на посаді ректора університету, вагомий внесок у його становлення та розвиток.

Дата присвоєння звання: 2 жовтня 1995 року.

 

Микола Гавалешко

Завідувач кафедри фізичної електроніки з 1981 по 1996 рік.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі фізики напівпровідникових матеріалів.

Дата присвоєння звання: 12 вересня 1996 року.

 

Микола Ляхович

Проректор Чернівецького державного університету з 1967 по 1992 рік.

Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за багаторічну плідну працю на посаді проректора з навчально-виховної роботи Чернівецького державного університету.

Дата присвоєння звання: 12 вересня 1996 року.

 

Олег Панчук

Завідувач кафедри неорганічної та аналітичної хімії з 1988 року по теперішній час. Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за активну громадсько-політичну діяльність та багаторічну науково-педагогічну роботу на хімічному факультеті Чернівецького державного університету.

Дата присвоєння звання: 3 липня 1997 року.

 

Лідія Воронова

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України, академік Академії правових наук України.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесного професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за активну допомогу університетові у підготовці науково-педагогічних кадрів та становлені юридичного факультету.

Дата присвоєння звання: 28 вересня 2000 року.

 

Ярослав Жупанський

Завідуючий кафедри картографії та географії України, доктор географічних наук, Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за вагомий внесок у розбудову географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та плідну науково-педагогічну діяльність.

Дата присвоєння звання: 28 вересня 2000 року.

 

Юрій Макар

Декан історичного факультету, дійсний член Міжнародної слов'янської академії наук, академік Академії історичних наук України.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за вагомий внесок у розбудову історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та активну громадську і наукову діяльність.

Дата присвоєння звання: 28 вересня 2000 року.

 

Микола Раранський

Декан фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за багаторічне керівництво фізичним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та плідну науково-педагогічну діяльність.

Дата присвоєння звання: 28 вересня 2000 року.

 

Степан Костишин

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 1987 року.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за багаторічну плідну науково-педагогічну, адміністративну і громадську роботу, вагомий особистий внесок у розвиток Чернівецького національного університету.

Дата присвоєння звання: 27 грудня 2001 року.

 

Лук’ян Анатичук

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, Президент Міжнародної термоелектричної академії, член Міжнародного товариства термоелектриків та японського товариства з функціонально-градієнтних матеріалів.

Почесний професор Чернівецького національного університету.

Звання почесний професор Чернівецького національного університету присвоєно за створення основ узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії; розроблення теоретичних підходів створення ефективних функціонально-градієнтних термоелектричних матеріалів, успіхи у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та плідну суспільно-корисну працю.

Дата присвоєння звання: 26 травня 2005 року.

 

Микола Ткач

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернівецького національного університету 2001-2005 рр.

Почесний професор Чернівецького національного університету.

Звання Почесний професор Чернівецького національного університету присвоєно за фундаментальні дослідження у галузі теорії фізики твердого тіла та напівпровідникових наногетеросистем, успіхи у справі підготовки висококваліфікованих фахівців, розширення міжнародних зв’язків університету та плідну суспільно-корисну працю.

Дата присвоєння звання: 26 травня 2005 року.

 

Андрій Кушніренко

Народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесного професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у виховання студентської молоді та розвиток факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

Дата присвоєння звання: 26 червня 2008 року.

 

Віктор Левицький

Завідувач кафедри, германського, загального і порівняльного мовознавства, доктор філологічних наук.

Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Звання Почесного професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у виховання студентської молоді.

Дата присвоєння звання: 26 червня 2008 року.

Волков Анатолій

доктор філології, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; праці з порівняльного літературознавства, фольклористики, перекладознавства, історії слов'янських літератур.

          Звання Почесного професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвоєно за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у виховання студентської молоді. 

           Дата присвоєння звання: 27 квітня 2015 року.

Ботушанський Василь

          доктор історичних наук наук, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, видатний історик-дослідник економічного і суспільно-політичного життя Буковини XIX-XX ст.

           Дата присвоєння звання: 25 травня 2015 року.

Раренко Іларій

         доктор фізико-матиматичних наук, професорукафедри фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відомий вчений в галузі фізики і технології напівпровідникових матеріалів.

         Дата присвоєння звання: 25 травня 2015 року.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterюэM@_T­›’chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.